Nowe chodniki, azyle dla pieszych i wiata przystankowa

179
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Mateusz Kaczmarczyk
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
1 095 300 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Poprawmy bezpieczeństwo pieszych w Warszawie! Razem wybudujmy nowe chodniki, azyle dla pieszych i wiatę przystankową.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
2. Zachodnia strona ulicy Suwak na wysokości numeru 5 miedzy ulicą Domaniewską a ulicą Suwak. Działka nr 16 z obrębu 10801 we własności m. st. Warszawy
4. Po północnej stronie jezdni ul. Hanki Ordonówny na odcinku od ul. Strumykowej do przystanku autobusowego "Strumykowa 01"
6. Dwa azyle przy skrzyżowaniu ulic Kopińska/Szczęśliwicka. Jeden azyl przy skrzyżowaniu ulic Rokosowska/Szczęśliwicka.
7. Wzdłuż jezdni serwisowej ulicy Modlińskiej, na odcinku od ul. Modlińskiej 326 (od kończącego się, istniejącego chodnika przy przejściu dla pieszych) do ul. Modlińskiej 336 (do istniejącego chodnika przy skrzyżowaniu ul. Aluzyjnej z ul. Modlińską).
8. Przystanek autobusowy: "Dąbrówka Szlachecka 02"
9. Róg Cybernetyki i Rzymowskiego, przeciwległy do DK KADR
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Poprawmy bezpieczeństwo pieszych w Warszawie! Razem wybudujmy nowe chodniki, azyle dla pieszych i wiatę przystankową.
Opis projektu
Projekt polega na uzupełnieniu infrastruktury o nowe chodniki:
Zakres projektu (ograniczony w ramach weryfikacji projektu):

2. Ułożenie chodnika na brakującym, zachodnim odcinku ścieżki wzdłuż ul. Suwak. Jest to chodnik między ulicą Domaniewską a ulica Konstruktorską. W jego miejscu od lat funkcjonuje ścieżka, którą ogromne rzesze pracowników "Mordoru na Domaniewskiej", warszawskiego zagłębia biurowego, codziennie wykorzystuje na drodze do pracy. Wzór zeszłorocznego projektu: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/16467?user=

Długość odcinka: 85 m.

4. Dobudowanie brakujących 116 m chodnika po północnej stronie jezdni pomiędzy ul. Strumykową a przystankiem autobusowym. Chodnik powinien mieć szerokość 2 m. Materiał budowlany to płytki betonowe 50 x 50 cm oraz likwidacja bariery energochłonnej bezpośrednio przy jezdni i zastosowanie barieroporęczy w linii projektowanego chodnika. Wzór zeszłorocznego projektu: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/16584?user=

Długość odcinka: 116 m.

6. Montaż azyli (wysepek) dla pieszych na trzech przejściach dla pieszych przy ulicy Szczęśliwickiej. Jednego azylu (wysepki) w pobliżu skrzyżowania ulicy Rokosowskiej i Szczęśliwickiej, dwóch azyli (wysepek) przy przejściach dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Kopińskiej i Szczęśliwickiej. Dodatkowo projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na północnym i południowym wlocie ul Kopińskiej poprzez uniemożliwienie parkowania w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Wzór zeszłorocznego projektu: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/17535?user=
Liczba nowych azyli dla pieszych do wybudowania: 3

7. Budowa chodnika wzdłuż wschodniej strony jezdni serwisowej ulicy Modlińskiej, na odcinku od ul. Modlińskiej 326 (od kończącego się, istniejącego chodnika przy przejściu dla pieszych ) do ul. Modlińskiej 336 (do istniejącego chodnika przy skrzyżowaniu ul. Modlińskiej z ul. Aluzyjną). Dodatkowo w pobliżu chodnika zostanie posadzonych 20 drzew, które są najlepszą naturalną tarczą przed zanieczyszczeniami z ulicy. Zamiast drzew mogą być sadzone krzewy według przelicznika: 1 drzewo = 25 m2 krzewów. Długość odcinka wynosi 390 m.

8. Budowa wiaty przystankowej dla przystanku autobusowego "Dąbrówka Szlachecka 02" wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej tj. peronu. Dodatkowo należy zagospodarować okoliczną zieleń, sadząc drzewa lub krzewy.

9. Położenie chodnika w miejscu przedeptu od osiedla do kładki nad ulicą Rzymowskiego. Lokalizacja: Róg Cybernetyki i Rzymowskiego, przeciwległy do DK KADR. Wzór zeszłorocznego projektu: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/18551?user=

Powierzchnia chodnika wynosi 80 m2.

Razem:

- Wybudowane zostanie 631 metrów nowych chodników
- Stworzone zostaną 3 nowe azyle dla pieszych.
- Postawione zostaną 1 nowa wiata przystankowa, a peron przystanku zostanie wyremontowanyProjektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
We wskazanych lokalizacjach brakuje chodników, a przejścia dla pieszych wymagają poprawy bezpieczeństwa. Wyznaczone inwestycje są wynikiem analiz podczas składania projektów we wcześniejszych latach.
Realizacja całego projektu znacząco przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych i usunięcia niebezpiecznych punktów na mapie Warszawy.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
2. Budowa chodnika wzdłuż ul. Suwak:
Budowa chodnika: 100 m x 3 m x 400 zł/m2 = 120 000 zł
Dokumentacja projektowa – 15 000 zł
Przygotowanie i wdrożenie czasowej organizacji ruchu – 10 000 zł
Łącznie: 145 000 zł

4. Budowa chodnika wzdłuż ul. Hanki Ordonówny: 222 300 zł (zgodnie z wyceną UD Białołęka)

6. Budowa azyli na przejściach dla pieszych w ul. Szczęśliwickiej:
Budowa azyli na 3 przejściach dla pieszych: 3 x 15 000 zł = 45 000 zł
Wprowadzenie zieleni w miejscu zatok postojowych położonych bliżej niż 10 m od przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Szczęśliwicka / Kopińska: wlot południowy 15 000 zł, wlot północny 25 000 zł (wraz z wydłużeniem pozostałej części zatoki do 2 miejsc)
Dokumentacja projektowa – 15 000 zł
Przygotowanie i wdrożenie czasowej organizacji ruchu – 10 000 zł
Łącznie: 110 000 zł

7. Budowa chodnika wzdłuż jezdni serwisowej ul. Modlińskiej 326-336:
Budowa chodnika: 300 m x 2 m x 400 zł/m2 = 240 000 zł
Zabezpieczenie chodnika wygrodzeniem – 30 000 zł
Nasadzenia drzew: 20 x 1 300 zł = 26 000 zł
Dokumentacja projektowa – 30 000 zł
Przygotowanie i wdrożenie czasowej organizacji ruchu – 10 000 zł
Łącznie: 336 000 zł

8. Ustawienie wiaty przystankowej oraz remont peronu przystankowego „Dąbrówka Szlachecka 02”
Ustawienie wiaty przystankowej: 50 000 zł
Remont przystanku autobusowego wraz z dostosowaniem do Standardów dostępności m.st. Warszawy –100 000 zł
Nasadzenia zieleni – 50 000 zł
Dokumentacja projektowa – 30 000 zł
Przygotowanie i wdrożenie czasowej organizacji ruchu – 10 000 zł
Łącznie: 240 000 zł

9. Budowa chodnika na skrzyżowaniu Cybernetyki / Rzymowskiego:
Budowa chodnika: 40 m x 2 m x 400 zł/m2 = 32 000 zł
Dokumentacja projektowa – 5 000 zł
Przygotowanie i wdrożenie czasowej organizacji ruchu – 5 000 zł
Łącznie: 42 000 zł

Łączny koszt realizacji projektu: 1 095 300 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 095 300,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

21.01.2020 23:47
Autor projektu
10.06.2020 16:29
Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (5)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany