Remont chodnika na ul. Wawelskiej – część 1 (Kolonia Lubeckiego)

124
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Ochota
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
510 046 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Celem projektu jest wyremontowanie chodnika po północnej stronie ul. Wawelskiej na odcinku długości 375 metrów – pomiędzy przystankiem Pomnik Lotnika 04 przy ul. Raszyńskiej a skrzyżowaniem Wawelskiej z Grójecką (od domu Wawelska 60 do domu Grójecka 45). Wysłużony asfalt, pełen dziur i załatań, zastąpią eleganckie płyty betonowe. Przybędzie także zieleni.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Chodnik po północnej stronie ul. Wawelskiej między przystankiem Pomnik Lotnika 04 przy Raszyńskiej a skrzyżowaniem Wawelskiej z Grójecką (od domu Wawelska 60 / Uniwersytecka 1 do domu Wawelska 80 / Grójecka 45).
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Miejscem realizacji projektu jest pas drogowy ul. Wawelskiej, pozostający we władaniu m.st. Warszawy i zarządzany przez Zarząd Dróg Miejskich.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest wyremontowanie chodnika po północnej stronie ul. Wawelskiej na odcinku długości 375 metrów – pomiędzy przystankiem Pomnik Lotnika 04 przy ul. Raszyńskiej a skrzyżowaniem Wawelskiej z Grójecką (od domu Wawelska 60 do domu Grójecka 45). Wysłużony asfalt, pełen dziur i załatań, zastąpią eleganckie płyty betonowe. Przybędzie także zieleni.
Opis projektu
Projekt składa się z następujących zadań:

1) Skucie ok. 1170 m2 asfaltu i ułożenie w jego miejsce nawierzchni z płyt betonowych 50x50 cm


2) [a] Skucie ok. 50 m2 zbędnego, nadmiarowego asfaltu na rogu ul. Wawelskiej i Pługa.
[b] Założenie zieleńca – posadzenie 30 m2 krzewów i założenie kwietnika na pow. 20 m2.


3) Posadzenie drzewa o obwodzie pnia 20-25 cm na poszerzonym w 2019 roku pasie zieleni, obok nowo wytyczonego przejścia dla pieszych przez ul. Pługa – np. robinii akacjowej (gatunek występujący dalej przy ul. Pługa) lub lipy szerokolistnej (rosną obok przy Wawelskiej).

Projekt dotyczy ogólnodostępnej przestrzeni miejskiej, nie wymaga zmian organizacji ruchu ani nie ingeruje w obecny sposób parkowania.

Remont nie obejmuje wjazdów bramnych, które ze względu na znaczne obciążenia wymagają innego rodzaju nawierzchni niż chodnik.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Zaniedbany, dziurawy, pełen nierówności asfaltowy chodnik wzdłuż Wawelskiej należy doprowadzić do stanu właściwego dla jednej z głównych ulic Ochoty. Ułatwi to poruszanie się pieszym, zwłaszcza osobom z niepełnosprawnościami i o utrudnionej mobilności. Poprawi to także jakość przestrzeni publicznej w zabytkowym obszarze Kolonii Lubeckiego, znajdującym się pod ochroną konserwatorską.

Bliźniaczy projekt dotyczący odcinka wzdłuż Kolonii Staszica daje nadzieję na ujednolicenie wysokiego standardu chodnika na całej długości ulicy Wawelskiej. Dzięki temu ciąg pieszy o długości ponad 1,5 km – pomiędzy Grójecką a al. Niepodległości – otrzyma jednolitą nawierzchnię. (Na środkowym odcinku między Krzywickiego a Raszyńską chodnik został już wyremontowany w ramach realizacji Zielonej Ściany w 2018 roku).

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszty ZDM:
Wawelska na odcinku od ul. L. Pasteura do Wawelska 60 (zjazd)
Powierzchnia 324,04 m x śr. 3,5 = 1134,14 m2
Cena 1 m2 = 400 PLN
1134,14 x 400 = 453 656 zł
Rozpłytowanie z zamianą na zieleniec 1 m2 = 200 zł
50m2 x 200 zł/m2 = 10 000 zł
Pozostałe koszty ok. 30 000 zł

Koszty ZZW zgodnie z opinią:
1 950 + 7 700 + 2 740 + 4 000 = 16 390 zł

Łącznie ZDM + ZZW
493 656 + 16 390 = 510 046 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
510 046,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

27.12.2019 15:08
Autor projektu
10.06.2020 13:29
Koordynator w Dzielnicy Ochota
19.06.2020 13:17
Wydział Utrzymania i Remontów Dróg w Zarządzie Dróg Miejskich
19.06.2020 16:03
Wydział Utrzymania i Remontów Dróg w Zarządzie Dróg Miejskich

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Uważam, że docelowo powinien biec tym chodnikiem ciąg pieszo-rowerowy, a zatem nawierzchnia w postaci płyt betonowych nie byłaby najlepsza. Wydaje się konieczne, żeby była możliwość poruszania się na tym odcinku rowerem wzdłuż Wawelskiej - po drugiej stronie ulicy na odcinku Grójecka-Pomnik Lotnika jest to praktycznie niemożliwe z uwagi na bardzo wąski chodnik, natomiast po ulicy Wawelskiej, biorąc pod uwagę buspas i korki, a także dużą prędkość samochodów, jest to niebezpieczne. Ciąg pieszo rowerowy mógłby być kontynuowany po drugiej stronie Wawelskiej na odcinku od Pomnika Lotnika do GUS, tak jak przykładowo zaprojektowano w projekcie ogólnomiejskim: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/21617?user=
    Michał Kobyliński  21.01.2020 23:46
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany