Zazieleniamy ochockie parkany: ogrodzenie wokół Przedszkola nr 100

257
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Ochota
Autor pomysłu Barbara Laszczkowska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
40 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Obsadzenie zimozielonymi pnączami/ bluszcz hedera helix/ parkanu wokół Przedszkola nr 100 na długości 300mb . Utworzenie ścieżki edukacyjnej dla dzieci omawiającej zagadnienia z zakresu ekologii.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Częstochowska,, Bronowska, Nieborowska
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Przedszkole znajduje się pomiędzy ulicą Białobrzeską a Grójecką, gdzie jest wzmożony ruch samochodowy. Ponadto w ostatnim czasie, ze względu na zły stan drzew, wiele zostało wyciętych. Nowe nasadzenia nie są obecnie w stanie zastąpić utraconej powierzchni biologicznie czynnej, co skutkuje większym zanieczyszczeniem powietrza. Zielony parkan posiada wiele zalet, dotyczą one kwestii zarówno ekologicznych, społecznych jak i estetycznych.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Obsadzenie zimozielonymi pnączami/ bluszcz hedera helix/ parkanu wokół Przedszkola nr 100 na długości 300mb . Utworzenie ścieżki edukacyjnej dla dzieci omawiającej zagadnienia z zakresu ekologii.
Opis projektu
Obsadzenie parkanu roślinami pnącymi zimozielonymi / hedera helix/Przedszkola nr 100 przy ulicy Częstochowskiej 16/18,
posiada wiele zalet ekologicznych, społecznych i estetycznych. Należą do nich m.in. oczyszczanie powietrza, obniżanie temperatury otoczenia, jak również zwiększenie różnorodności gatunkowej w miastach, zatrzymywanie wody opadowej. Co więcej, ludzie w zielonym otoczeniu czują się lepiej. Działanie wpisuje się m.in. w nurt przeciwdziałania negatywnym skutkom zmiany klimatu.

Rośliny znajdujące się na zielonym parkanie:
1. filtrują pyły unoszące się w powietrzu oraz przetwarzają CO2 na tlen. Jeden m2 zielonej ściany pochłania 2,3 kg CO2 z powietrza rocznie oraz wytwarza 1,7 kg tlenu. Zielone parkany znacznie przyczynią się do oczyszczania powietrza.
2. pochłaniają światło słoneczne, 50% jest absorbowane a 30% odbite, co pomaga stworzyć chłodniejszy i bardziej przyjemny klimat. Obsadzony zielenią parkan ma pozytywny wpływ na efekt wyspy ciepła w mieście. Ogólnie rzecz ujmując, możliwe jest obniżenie temperatury w obszarze miejskim o 3°C.
3. zmniejszają poziom hałasu w otoczeniu, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz.
Obsadzony zielenią parkan działa niczym bariera dźwiękowa dla otoczenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Przebywanie i praca w otoczeniu zieleni ma niezwykle korzystny wpływ na samopoczucie. Zielone środowisko uspokaja, przyczynia się do redukcji stresu mieszkańców i dzieci. Zieleń porastająca parkan, stanowi wymarzone schronienie dla ptaków, motyli oraz innych owadów, co ma szczególne znaczenie w przestrzeniach miejskich, gdzie głównie znajduje się beton i asfalt.
4. chłoną wodę deszczową, gdyż wraz z podłożem działają niczym zbiornik. Opóźnia to odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji, oczyszcza wodę deszczową; woda również, odparowuje poprzez rośliny. Wszystko to przyczynia się do stabilizacji poziomu wód gruntowych, zmniejsza obciążenia szczytowe sieci kanalizacyjnej oraz obniża ryzyko powodzi.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, która jest korzystna zarówno dla dzieci uczęszczających do przedszkola nr 100 - wytłumia hałas dobiegający z ulicy, zwiększa powierzchnię biologicznie czynną, która absorbuje zanieczyszczenia, poprawiając jakość powietrza, co jest istotne również dla mieszkańców i przechodniów.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Kalkulacja kosztów dla ww.projektu:
- na 300 mb należy posadzić 750 szt.pnączy co 40 cm
koszt ok.40 000,00 w tym transport i robocizna.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
40 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Przedszkole znajduje się między ulicami o wzmożonym ruchu samochodowym.
Obsadzenie parkanu roślinami pnącymi zimozielonymi , posiada zalety ekologiczne i estetyczne m.in.oczyszczenie powietrza obniżenie temperatury otoczenia.

Modyfikacje

10.06.2020 13:43
Koordynator w Dzielnicy Ochota
22.06.2020 11:56
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ochota
22.06.2020 15:56
Koordynator w Dzielnicy Ochota

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany