Plac zabaw u Jana Pawła (ul. Górczewska 201) - modernizacja placu, wymiana oświetlenia i zagospodarowanie terenu zieleni

275
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Bemowo
Autor pomysłu Edyta Okninska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
611 273 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt polega na wykonaniu modernizacji i rozbudowie placu zabaw, posadowieniu zieleni oraz wymianie oświetlenia terenu przy ul.Górczewskiej 201. Zakres robót zostanie szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej, która powstanie dla realizacji tego zadania. Zaprojektowane zostaną nowoczesne i przydatne dla użytkowników urządzenia.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul.Górczewska 201
numer obrębu 61104 nr działki 126,127
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
ul.Górczewska 201, na skrzyżowaniu ulic Górczewska/Konarskiego, na tym terenie znajduje się ART.Bem (Dom Kultury dla Dzielnicy Bemowo) oraz SP82 gdzie organizowane są liczne zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt polega na wykonaniu modernizacji i rozbudowie placu zabaw, posadowieniu zieleni oraz wymianie oświetlenia terenu przy ul.Górczewskiej 201. Zakres robót zostanie szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej, która powstanie dla realizacji tego zadania. Zaprojektowane zostaną nowoczesne i przydatne dla użytkowników urządzenia.
Opis projektu
Plac zabaw znajdujący się na patio szkoły wymaga modernizacji a tereny wokół niego renowacji zieleni i poprawy oświetlenia.
Należałoby wymienić wszystkie urządzenia zabawowe na nowe oraz doposażyć plac zabaw o nowe urządzenia. Wymianie i rozbudowie podlegać będzie również nawierzchnia bezpieczna. Powyższe będzie uzależnione od wykonanej specjalnie dla tego zadania dokumentacji projektowej dla wskazanego terenu. Projektant określi zakres robót niezbędny i konieczny do wykonania.
(oświetlenie) wymiana opraw oświetleniowych na nowe (słupy bez zmian) – 26 sztuk
Należy wymienić stare oprawy oświetlające teren na nowe lampy LEDowe - które doświetlą patio oraz przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa. Teren wymaga doświetlenia ponieważ wokół budynku jest generowany bardzo duży ruch pieszy nie tylko osób wychodzących ze szkoły ale i uczestników zajęć w art.bem lub wracających do domu. Jest to główny punkt ruchu na osiedlu Górce.
(siedziska)
Wokół placu zabaw i części szkoły /domu kultury znajdują się miejsca do siedzenia pokryte drewnianymi siedziskami, część z nich jest dobra i podlegała już wymianie ale część jest zużyta, zniszczona przez panujące na zewnątrz warunki atmosferyczne i wymaga wymiany – zgodnie z projektem
(wymiana nawierzchni) – zgodnie z projektem
Plac zabaw ma bardzo zniszczoną nawierzchnię , wymaga wymiany na nową, poiliuretanową składająca się z jednej nawierzchni/tafli a nie z kawałków. Podłoże pod huśtawkami, zjeżdżalnią i innymi zabawkami na placu jest całkowicie zdarte a kwadraty podłoża znajdujące się wokół zjeżdżalni zawijają się stwarzając niebezpieczeństwo dla użytkujących je dzieci i zniechęcają do korzystania z placu zabaw (zdjęcia w załączeniu).
(daszki – żagle cieniujące plac zabaw ) – 2 szt.
Dodatkowo z uwagi na lokalizację (strona południowa) plac zabaw – w okresie letnim jest bardzo nasłoneczniony a słońce oraz panujący upał uniemożliwia całkowite korzystanie z placu. Należy na tym terenie zainstalować 1 lub 2 daszki osłaniające plac zabaw (w zależności od decyzji projektanta wytyczne w załaozeniach ). Umożliwi to bezpieczne i przyjemne korzystanie z placu. Daszki są urządzeniem demontowanym i na okres zimy mogą być chowane. – ilość daszków zgodnie z wykonanym projektem modernizacji placu zabaw
(montaż i demontaż urządzeń na placu zabaw na nawierzchni poliuretanowej)
Plac zabaw dedykowany jest dzieciom w przedziale wiekowym 6-12 lat. Znajdują się tu urządzenia zabawowe, które należy zdemontować – kołowrotek i ścianka wspinaczkowa a w ich miejsce wstawić inne które będą chętniej i częściej użytkowane, obecne zabawki są już przestarzałe i nieużytkowane przez dzieci ( zgodnie z założeniami projektu) . Plac zabaw stanie się atrakcyjny i zachęci młodsze dzieci do przebywania na nim i spędzania więcej wolnego czasu.

(elementy siłowni zewnętrznej i małej architektury)- na miejscu zlikwidowanej piaskownicy , zjeżdżalni i karuzelki
- jeździec
- rower 2 szt.
- motyl
- wiosła 2 szt.
- twister
- wahadło
Ilość urządzeń uzależniona od wykonanego projektu zagospodarowania z możliwością ustalenia jakie urządzenia można zainstalować na terenie- wybór zarządcy terenu). Powyższe uatrakcyjni ofertę rekreacyjno-sportową nie tylko dla uczniów szkoły ale i osobom z zewnątrz przebywającym na terenie.
(inne) –
- kosze na śmieci
- tablica informacyjna z regulaminem korzystania z siłowni plenerowej
(zieleń)
Należy zadbać o zieleń przy placu zabaw na terenie patio. W miejscach przedeptów posiać trawę i wykonać niezbędne nasadzenia zgodnie z posiadanym projektem wykonanym na potrzeby tego zadania.
(tablica informacyjna)
Na terenie należy postawić znak informujący o realizacji projektu z budżetu obywatelskiego. Kolorystyka zabawek powinna być uzgodniona z właścicielem terenu. Zagospodarowanie terenu zieleni poprzez ukształtowanie i przekształcenie istniejących przestrzeni otwartych w oparciu o projekt. uwzględnić właściwe zagospodarowanie pozostałej przestrzeni poprzez uzupełnienie o dodatkowe urządzenia ułatwiające i uprzyjemniające przebywanie lub czas oczekiwania np. siedziska, daszki osłaniające przed słońcem.
Modernizacja placu zabaw, oświetlenia i terenu zieleni w oparciu o projekt przyczyni się to do powstania bezpiecznego miejsca do zabaw i spędzania wolego czasu dla wszystkich zainteresowanych. Istniejący plac jest stary i zniszczony , podłoże na którym znajdują się zabawki typu ścianka, huśtawki, bujawki - odstaje powodując dyskomfort z właściwego korzystania i stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia osób z niej korzystających. Konieczna jest całkowita wymiana podłoża.(zdjęcia w załączniku) Zniszczone siedziska, brak miejsc do spoczynku powodują że osoby które przychodzą na zajęcia do miejscowej szkoły czy domu kultury art.Bem nie mają możliwości oczekiwania na swoich podopiecznych.
Dzieci ze szkoły mają coraz mniej alternatyw na spędzania wolnego czasu na przerwach w ciepłe dni (plac zabaw nie stanowi zachęty do zabawy na nim , ciągle trzeba uważać ) a dorośli, którzy oczekują z dziećmi na zajęcia czy chcą odebrać dzieci ze szkoły wolą siedzieć na terenie szkoły zamiast wyjść na zewnątrz. Brak alternatywy. Mało atrakcyjne otoczenie. Brak zachowanej estetyki. Trawniki i okalające tereny zielone (krzewy, drzewa) wymagają również renowacji, dokonania właściwych nasadzeń i posiania trawy z zachowaniem estetyki wskazanej w projekcie.
Zmodernizowany plac zabaw stanie się bezpieczny, atrakcyjny wszechstronnie rozwijający dzieci. Należy zaznaczyć, że obok znajduje się szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi gdzie uczęszczają dzieci z różnymi dysfunkcjami i potrzebami ruchowymi a miejscowy dom kultury tj. sala widowiskowa generuje dużą rotacje osób korzystających z przestrzeni szkolnej dodatkowo wpływając na powstałe zniszczenia i zużycie materiału. W przypadku montażu daszków (łatwość w demontażu i przechowywaniu na czas zimy) nad wskazanymi miejscami umożliwi odpoczynek w upalne lato nie tylko uczniom szkoły ale i osobom korzystającym z przylegających boisk, czy oczekujących na zajęcia lub po prostu przechodniom.
Miejsce przyczyni się do budowania relacji pomiędzy rówieśnikami oraz uatrakcyjni otoczenie. Wyglądem i formą wkomponuje się do warunków otoczenia.
Korzystanie z projektu będzie nieodpłatne. Projekt ogólnodostępny , bezpłatny. Nie ma konieczności wskazywania zasad rekrutacji. Potrzebny dla wszystkich mieszkańców uatrakcyjni spędzanie wolnego czasu nie tylko uczniom szkoły ale także wszystkim mieszkańcom.
Planowane koszty z zgodnie z powyższym opisem:
1. Roboty przygotowawcze 18017.20 zł. netto
2. Roboty budowlane - Budowa placu zabaw, siłownia zewnętrzna, zieleń, zagospodarowanie terenu, wymiana opraw oświetleniowych 433744.02 zł. netto
3. Prace projektowe 28275.26 zł. netto
4. Nadzory 16933.27 zł. netto
RAZEM
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 496969.75 zł.
Podatek VAT 114303.04 zł.
Ogółem wartość kosztorysowa robót 611272.79 zł.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Realizacja projektu przyczyni się do bezpiecznego i komfortowego korzystania z placu zabaw przez wszystkie dzieci i młodzież oraz osoby uczestniczące w zajęciach dodatkowych w miejscowym domu kultury art.bem, czy sali sportowej.
-zwiększenie integracji społeczności lokalnej
-zwiększenie bezpieczeństwa bawiących się dzieci,
-podniesienie walorów estetycznych miejsca,
- uzyskanie przestrzeni do organizacji pikników rodzinnych, szkolnych
- rozwój infrastruktury publicznej

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Roboty przygotowawcze 18017.20 zł. netto
2. Roboty budowlane - Budowa placu zabaw, siłownia zewnętrzna, zieleń, zagospodarowanie terenu, wymiana opraw oświetleniowych 433744.02 zł. netto
3. Prace projektowe 28275.26 zł. netto
4. Nadzory 16933.27 zł. netto
RAZEM
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 496969.75 zł.
Podatek VAT 114303.04 zł.
Ogółem wartość kosztorysowa robót 611272.79 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
611 272,79 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

05.02.2020 11:15
Koordynator w Dzielnicy Bemowo
17.06.2020 14:04
Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Bemowo
11.08.2020 10:47
Koordynator w Dzielnicy Bemowo
13.08.2020 15:06
Koordynator w Dzielnicy Bemowo

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany