Mierniki jakości powietrza dla dzielnicy Targówek

203
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Norbert Zieliński
Współautorzy Mieszkaniec21647
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
90 100 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt zakłada kupno 6 mierników jakości powietrza oraz innych urządzeń, które to byłby by postawione w każdej części naszej dzielnicy: Bródno, Bródno-Podgrodzie, Targówek Mieszkaniowy, Zacisze, Targówek Fabryczny Elsnerów i Utrata jako 1 obszar.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Mierniki maja być postawione na 5 obszarach w naszej dzielnicy: Bródno, Bródno-Podgrodzie, Targówek Mieszkaniowy, Zacisze w Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego, Targówek Fabryczny Elsnerów i Utrata jako 1 obszar liczony.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada kupno 6 mierników jakości powietrza oraz innych urządzeń, które to byłby by postawione w każdej części naszej dzielnicy: Bródno, Bródno-Podgrodzie, Targówek Mieszkaniowy, Zacisze, Targówek Fabryczny Elsnerów i Utrata jako 1 obszar.
Opis projektu
Projekt zakłada kupno 6 mierników jakości powietrza oraz innych urządzeń które to byłby by postawione w każdej części naszej dzielnicy: Bródno, Bródno-Podgrodzie, Targówek Mieszkaniowy, Zacisze, Targówek Fabryczny Elsnerów i Utrata jako 1 obszar. Ponad to Każdy z pomiarów będzie widoczny online i dostępny dla mieszkańców 24/h.

Dla obszaru Zacisze wyznaczyłem odgórnie miejsce w Szkole Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego po rozmowie z panią dyrektor oraz nauczycielami, gdzie na dachu budynku znajdowałby się 1 miernik oraz w środku drugi miernik jakości powietrza, po nad to kupno i postawienie na dachu: ciśnieniomierz, Mierniki temperatury, Urządzenia do pomiaru wilgotności, Urządzenie do pomiaru prędkości wiatru, wszystkie te urządzenia byłby by podłączone pod zamontowany monitor w środku budynku ( przy wejściu do szkoły ) np: Wyświetlacz wewnętrzny gdzie na nim byłby odczyty z urządzeń. Odczyty z urządzeń rozszerzyło by o możliwość prowadzenia ciekawych zajęć na terenie placówki edukacyjnej skierowanej dla mieszkańców i uczniów.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W dzielnicy potrzebujemy więcej i dokładniejszych pomiarów powietrza oraz innych urządzeń związanych z środowiskiem.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Zakup:
6 czujników x 12 350 zł = 74 100 zł
1 wyświetlacz wyników x 4 000 zł
Utrzymanie przez 1 rok:
6 czujników x 2000 zł = 12 000 zł

Suma: 90 100 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
90 100,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
W m.st. Warszawie rozwijany jest system Warszawskiego Indeksu Powietrza (WIP) powstającego w ramach projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada m.in. powstanie sieci około 170 czujników jakości powietrza na terenie Warszawy i okolicznych gmin. Urządzenia będą znajdowały się w każdej dzielnicy, a łącznie na terenie Warszawy będzie ich ponad 100. Wyniki będą prezentowane w przystępny sposób na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej w czasie rzeczywistym w postaci Warszawskiego Indeksu Powietrza. Sieć czujników będzie uzupełnieniem podstawowego źródła wiedzy o jakości powietrza jakim są referencyjne stacje monitoringu jakości powietrza. W Warszawie znajduje się 6 referencyjnych stacji monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), a Warszawa kupiła dodatkowo stację typu komunikacyjnego przy ul. Grochowskiej, a jest w trakcie kupowania drugiej stacji referencyjnej.
Kompletny system Warszawskiego Indeksu Powietrza będzie w pełni pozwalał ocenić jakość powietrza zarówno na poziomie ogólnomiejskim, jak i lokalnym. Zakup kolejnych urządzeń, w obecnej sytuacji, może zostać uznany za niegospodarność w rozumieniu art. 44 ust. 3 podpunkt 1 oraz art. 254 podpunkt 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240). Dalsze zagęszczanie sieci pomiarowej w chwili obecnej nie przyniesie efektów proporcjonalnych do poniesionych kosztów i nie przyczyni się znacząco do poprawy jakości monitoringu jakości powietrza w Warszawie.

Modyfikacje

20.01.2020 13:25
Autor projektu
21.01.2020 00:15
Autor projektu
21.01.2020 00:23
Autor projektu
21.01.2020 00:25
Autor projektu
21.01.2020 02:06
Autor projektu
28.01.2020 09:59
Koordynator w Dzielnicy Targówek
11.02.2020 11:47
Koordynator w Dzielnicy Targówek
19.02.2020 11:07
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
16.06.2020 09:53
Wydział Monitoringu Jakości Powietrza i Edukacji w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany