Zazieleniamy ochockie parkany - przy Szkole nr 61, OSiR Ochota oraz utworzenie zielonej ściany na budynku MDK od strony Szczęśliwicka / Białobrzeska, Rokosowska/

658
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Ochota
Autor pomysłu Barbara Laszczkowska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
130 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 854 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Obsadzenie parkanu zimozielonym bluszczem Szkoły Podstawowej nr 61 od strony ulicy Białobrzeskiej do Rokosowskiej, wymiana chodnika przy szkole nr 61 a także wkomponowanie nowej altanki śmietnikowej w zieloną przestrzeń., Obsadzenie parkanu OSiR od ulicy Rokosowskiej bluszczem hedera helix .Na budynku MDK od strony Szczęśliwickiej obsadzenie ściany winobluszczem.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
10.03.2021 11:20
Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Ochrony Środowiska

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Parkan od wejścia do szkoły nr 61 w stronę ulicy Rokosowskiej , ulica Rokosowska oraz ściana budynku MDK od strony Szczęśliwickiej
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Obsadzenie parkanu zimozielonym bluszczem Szkoły Podstawowej nr 61 od strony ulicy Białobrzeskiej do Rokosowskiej, wymiana chodnika przy szkole nr 61 a także wkomponowanie nowej altanki śmietnikowej w zieloną przestrzeń., Obsadzenie parkanu OSiR od ulicy Rokosowskiej bluszczem hedera helix .Na budynku MDK od strony Szczęśliwickiej obsadzenie ściany winobluszczem.
Opis projektu
Projekt zakłada m.in.: obsadzenie roślinami pnącymi zimozielonymi ogrodzenia od wewnątrz przy Szkole Podstawowej 61 (na odcinku od wejścia w stronę OSiR) i przy Ośrodku Sportu i Rekreacji od strony Białobrzeskiej i Rokosowskiej, wymianę chodnika przy budynku Białobrzeska 23 oraz utworzenie zielonej ściany z winobluszczu na budynku Młodzieżowego Domu Kultury Ochota.
Celem projektu jest zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej. Posadzenie nowych roślin posiada wiele zalet, dotyczą one kwestii zarówno ekonomicznych, ekologicznych jak i społecznych i estetycznych. Należą do nich m.in. oczyszczanie powietrza, obniżanie temperatury otoczenia, jak również zwiększenie różnorodności gatunkowej w miastach, zatrzymywanie wody opadowej. Co więcej, ludzie w zielonym otoczeniu czują się lepiej. Działanie wpisuje się m.in. w nurt przeciwdziałania negatywnym skutkom zmiany klimatu
Rośliny znajdujące się na zielonym parkanie:
1. filtrują pyły unoszące się w powietrzu oraz przetwarzają CO2 na tlen. Jeden m2 zielonej ściany pochłania 2,3 kg CO2 z powietrza rocznie oraz wytwarza 1,7 kg tlenu. Zielone parkany znacznie przyczynią się do oczyszczania powietrza.
2. pochłaniają światło słoneczne, 50% jest absorbowane a 30% odbite, co pomaga stworzyć chłodniejszy i bardziej przyjemny klimat. Obsadzony zielenią parkan ma pozytywny wpływ na efekt wyspy ciepła w mieście. Ogólnie rzecz ujmując, możliwe jest obniżenie temperatury w obszarze miejskim o 3°C.
3. zmniejszają poziom hałasu w otoczeniu, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz.
Obsadzony zielenią parkan działa niczym bariera dźwiękowa dla otoczenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
Przebywanie i praca w otoczeniu zieleni ma niezwykle korzystny wpływ na samopoczucie. Zielone środowisko uspokaja, przyczynia się do redukcji stresu mieszkańców i dzieci. Zieleń porastająca parkan, stanowi wymarzone schronienie dla ptaków, motyli oraz innych owadów, co ma szczególne znaczenie w przestrzeniach miejskich, gdzie głównie znajduje się beton i asfalt.
4. chłoną wodę deszczową, gdyż wraz z podłożem działają niczym zbiornik. Opóźnia to odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji, oczyszcza wodę deszczową; woda również, odparowuje poprzez rośliny. Wszystko to przyczynia się do stabilizacji poziomu wód gruntowych, zmniejsza obciążenia szczytowe sieci kanalizacyjnej oraz obniża ryzyko powodzi.
Wymiana chodnika jest niezbędna, gdyż dzieci (oraz ich opiekunowie) idące do szkoły nr 61 nie będą narażone na kontuzje.
Projekt musi również objąć modernizację lub rozbudowę altanki śmietnikowej w taki sposób, aby przystosować ją do nowych wymogów dotyczących segregacji odpadów, w tym gabarytów. Ze względu na zły stan altanki śmietnikowej pojemniki na śmieci stoją na zewnątrz bez zadaszenia, stwarzając tym samym zagrożenie sanitarno - epidemiologiczne (wiecznie porozrzucanie śmieci sprzyjają rozwojowi populacji gryzoni).


Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W ostatnim czasie, ze względu na zły stan drzew, wiele zostało wyciętych. Nowe nasadzenia nie są obecnie w stanie zastąpić utraconej powierzchni biologicznie czynnej, co skutkuje większym zanieczyszczeniem powietrza. Zielony parkan posiada wiele zalet, dotyczą one kwestii zarówno ekologicznych, społecznych jak i estetycznych. Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej to zmniejszenie zanieczyszczeń oraz obniżenie temperatury w mieście i gwarancja większej ilości tlenu. Rewitalizacja chodnika to- bezpieczna droga dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców.. Zły stan altanki śmietnikowej wpływa na zagrożenie epidemiologiczne mieszkańców oraz dzieci uczęszczających do Szkoły nr 61

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Remont chodnika – 500 zł/m2 (powierzchnia ok. 100 m2) łączny koszt 50 000,00 zł
Koszt roślin wraz posadzeniem wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej 61 i Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz posadzenia roślin przy ścianie Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Rokosowskiej oraz przy altance śmietnikowej – 20 000,00 zł
Koszt ewentualnego doprowadzenia i rozprowadzenia wody na terenie OSiR – 5 000 zł
Koszt modernizacji/ budowy altanki śmietnikowej – 55 000,00 zł
Koszt całkowity 130 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
130 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
- naprawa lokalnej infrastruktury poprzez remont chodnika
- zwiększenie ilości roślinności na terenie dzielnicy szczególnie w ośrodkach oświaty, sportu i kultury
- poprawienie estetyki
- zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej

Modyfikacje

16.04.2020 14:36
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota
27.07.2020 08:01
Koordynator w Dzielnicy Ochota

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany