Zazieleniamy ochockie parkany - Szkoła Podstawowa nr 264 przy ulicy Majewskiego

422
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Ochota
Autor pomysłu Barbara Laszczkowska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
24 300 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Obsadzenie bluszczem zimozielonym/hedera helix/ parkanu przy Szkole nr 264. od strony ulicy Dickensa i ul Siemieńskiego. Zwiększamy powierzchnię biologicznie czynną.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Adresem szkoły jest ulica Majewskiego 17, a obsadzenie będzie dotyczyć parkanu usytuowanego przy ulicy Siemieńskiego i od strony ulicy Dickensa.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szkoła znajduje się pomiędzy ulicą Grójecką , Pawińskiego,i Dickensa gdzie jest wzmożony ruch samochodowy. Ponadto w ostatnim czasie, ze względu na zły stan drzew, wiele zostało wyciętych. Nowe nasadzenia nie są obecnie w stanie zastąpić utraconej powierzchni biologicznie czynnej, co skutkuje większym zanieczyszczeniem powietrza. Zielony parkan posiada wiele zalet, dotyczą one kwestii zarówno ekologicznych, społecznych jak i estetycznych.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Obsadzenie bluszczem zimozielonym/hedera helix/ parkanu przy Szkole nr 264. od strony ulicy Dickensa i ul Siemieńskiego. Zwiększamy powierzchnię biologicznie czynną.
Opis projektu
Obsadzenie bluszczem zimozielonym 180mb parkanu przy szkole nr 264 przy ulicy Majewskiego .posiada wiele zalet ekologicznych, społecznych i estetycznych. Należą do nich m.in. oczyszczanie powietrza, obniżanie temperatury otoczenia, jak również zwiększenie różnorodności gatunkowej w miastach, zatrzymywanie wody opadowej. Co więcej, ludzie w zielonym otoczeniu czują się lepiej. Działanie wpisuje się m.in. w nurt przeciwdziałania negatywnym skutkom zmiany klimatu.
Rośliny znajdujące się na zielonym parkanie:
1. filtrują pyły unoszące się w powietrzu oraz przetwarzają CO2 na tlen. Jeden m2 zielonej ściany pochłania 2,3 kg CO2 z powietrza rocznie oraz wytwarza 1,7 kg tlenu. Zielone parkany znacznie przyczynią się do oczyszczania powietrza.
2. pochłaniają światło słoneczne, 50% jest absorbowane a 30% odbite, co pomaga stworzyć chłodniejszy i bardziej przyjemny klimat. Obsadzony zielenią parkan ma pozytywny wpływ na efekt wyspy ciepła w mieście. Ogólnie rzecz ujmując, możliwe jest obniżenie temperatury w obszarze miejskim o 3°C..
3. zmniejszają poziom hałasu w otoczeniu, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz..
Przebywanie i praca w otoczeniu zieleni ma niezwykle korzystny wpływ na samopoczucie. Zielone środowisko uspokaja, przyczynia się do redukcji stresu mieszkańców i dzieci. Zieleń porastająca parkan, stanowi wymarzone schronienie dla ptaków, motyli oraz innych owadów, co ma szczególne znaczenie w przestrzeniach miejskich, gdzie głównie znajduje się beton i asfalt.
4. chłoną wodę deszczową, gdyż wraz z podłożem działają niczym zbiornik. Opóźnia to odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji, oczyszcza wodę deszczową; woda również, odparowuje poprzez rośliny. Wszystko to przyczynia się do stabilizacji poziomu wód gruntowych, zmniejsza obciążenia szczytowe sieci kanalizacyjnej oraz obniża ryzyko powodzi.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, jest korzystne zarówno dla dzieci uczęszczających do szkoły gdyż wytłumia hałas dobiegający z ulicy, zwiększa powierzchnię biologicznie czynną, która absorbuje zanieczyszczenia, poprawiając jakość powietrza, co jest istotne również dla mieszkańców i przechodniów.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Obsadzenie parkanu przy szkole nr 264 zimozielonym bluszczem na 180 mb, 450 szt.sadzonek, koszt 24 300 zł .Obliczenia i informacja z Wydziału Ochrony Środowiska.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
24 300,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej.
Obsadzeniem bluszczem parkanu przy szkole nr 264 od str. Dickensa i ul.Siemieńskiego posiada wiele zalet.
Rośliny przy parkanie filtrują płyny unoszące się w powietrzu oraz przetwarzają CO2 na tlen.
Pochłaniają światło słoneczne co pomaga stworzyć chłodniejszy przyjemny klimat.
Zieleń porastająca parkan, stanowi idealne schronienie dla ptaków i motyli.

Modyfikacje

10.06.2020 14:12
Koordynator w Dzielnicy Ochota
22.06.2020 13:25
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ochota
22.06.2020 15:57
Koordynator w Dzielnicy Ochota

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany