Zazieleniamy ochockie parkany-Przedszkole nr 239 Al.Jerozolimskie 117A

361
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Ochota
Autor pomysłu Barbara Laszczkowska
Współautorzy Dorota Stegienka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
3 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Obsadzenie zimozielonym bluszczem hedera helix parkanu przedszkola od strony ulicy Nowogrodzkiej

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Parkan Przedszkola nr 239 od strony ulicy Nowogrodzkiej.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Przedszkole znajduje się przy ruchliwych ciągach komunikacyjnych i nasadzenia zieleni zmniejszającej zanieczyszczenia jest korzystne dla wszystkich.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Obsadzenie zimozielonym bluszczem hedera helix parkanu przedszkola od strony ulicy Nowogrodzkiej
Opis projektu
Obsadzenie bluszczem zimozielonym 16 mb parkanu w przedszkolu nr 239 przy Al.Jerozolimskie 117A .posiada wiele zalet ekologicznych, społecznych i estetycznych. Należą do nich m.in. oczyszczanie powietrza, obniżanie temperatury otoczenia, jak również zwiększenie różnorodności gatunkowej w miastach, zatrzymywanie wody opadowej. Co więcej, ludzie w zielonym otoczeniu czują się lepiej. Działanie wpisuje się m.in. w nurt przeciwdziałania negatywnym skutkom zmiany klimatu.
Rośliny znajdujące się na zielonym parkanie:
1. filtrują pyły unoszące się w powietrzu oraz przetwarzają CO2 na tlen. Jeden m2 zielonej ściany pochłania 2,3 kg CO2 z powietrza rocznie oraz wytwarza 1,7 kg tlenu. Zielone parkany znacznie przyczynią się do oczyszczania powietrza.
2. pochłaniają światło słoneczne, 50% jest absorbowane a 30% odbite, co pomaga stworzyć chłodniejszy i bardziej przyjemny klimat. Obsadzony zielenią parkan ma pozytywny wpływ na efekt wyspy ciepła w mieście. Ogólnie rzecz ujmując, możliwe jest obniżenie temperatury w obszarze miejskim o 3°C..
3. zmniejszają poziom hałasu w otoczeniu, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz..
Przebywanie i praca w otoczeniu zieleni ma niezwykle korzystny wpływ na samopoczucie. Zielone środowisko uspokaja, przyczynia się do redukcji stresu mieszkańców i dzieci. Zieleń porastająca parkan, stanowi wymarzone schronienie dla ptaków, motyli oraz innych owadów, co ma szczególne znaczenie w przestrzeniach miejskich, gdzie głównie znajduje się beton i asfalt.
4. chłoną wodę deszczową, gdyż wraz z podłożem działają niczym zbiornik. Opóźnia to odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji, oczyszcza wodę deszczową; woda również, odparowuje poprzez rośliny. Wszystko to przyczynia się do stabilizacji poziomu wód gruntowych, zmniejsza obciążenia szczytowe sieci kanalizacyjnej oraz obniża ryzyko powodzi.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W ostatnim czasie, ze względu na zły stan drzew, wiele zostało wyciętych. Nowe nasadzenia nie są obecnie w stanie zastąpić utraconej powierzchni biologicznie czynnej, co skutkuje większym zanieczyszczeniem powietrza. Zielony parkan posiada wiele zalet, dotyczą one kwestii zarówno ekologicznych, społecznych jak i estetycznych.Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, jest korzystne zarówno dla dzieci uczęszczających do przedszkola gdyż wytłumia hałas dobiegający z ulicy, zwiększa powierzchnię biologicznie czynną, która absorbuje zanieczyszczenia, poprawiając jakość powietrza, co jest istotne również dla mieszkańców i przechodniów.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Obsadzenie bluszczem hedera helix na powierzchni 16 mb. , 40 szt. sadzonek za dobra cenę 3 000,00 zł .
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
3 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Zasadzenie parkanu wokół bluszczem zimozielonym(Hedera helix) od strony Nowogrodzkiej posiada wiele zalet. Należą do nich :oczyszczanie powietrza, zatrzymywanie wody opadowej.Również jest ono istotne ze wzg.estetycznych.

Modyfikacje

21.01.2020 19:37
Autor projektu
10.06.2020 14:08
Koordynator w Dzielnicy Ochota
22.06.2020 12:55
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ochota

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany