CZYSTE POWIETRZE NAD WARSZAWĄ !?

887
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
1 546 750 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • ochrona środowiska
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • Bezpieczeństwo
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt polega na:
Zainstalowaniu WYSOKIEJ JAKOŚCI STACJI POMIAROWYCH CZYSTOŚCI POWIETRZA: na terenie KAŻDEJ z dzielnic oraz na granicach z GMINAMI OŚCIENNYMI, a także na 4 MOSTACH warszawskich przez Wisłę i zainstalowaniu po jednej kamerze monitoringu miejskiego na posesji SP nr. 92
i Przedszkola nr. 87.
Więcej: @CzystepowietrzenadWarszawa

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
WSZYSTKIE DZIELNICE WARSZAWY
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Aparatura pomiarowa zostałyby zainstalowana na zarządzanych przez m. st. Warszawy nieruchomościach i z wykorzystaniem infrastruktury obiektów miejskich takich jak szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki publiczne lub elementy infrastruktury ulicznej np. latarnie uliczne. W każdej dzielnicy po jednym urządzeniu zostałoby zainstalowane na wysokości +/- równej połowie średniej wysokości dla budynków mieszkalnych, celem zbadania jakości powietrza na wyższych piętrach mieszkalnych. Umiejscowienie wskaźników lokalizacji na mapie ma charakter jedynie symboliczny. Więcej: @CzystepowietrzenadWarszawa
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt polega na:
Zainstalowaniu WYSOKIEJ JAKOŚCI STACJI POMIAROWYCH CZYSTOŚCI POWIETRZA: na terenie KAŻDEJ z dzielnic oraz na granicach z GMINAMI OŚCIENNYMI, a także na 4 MOSTACH warszawskich przez Wisłę i zainstalowaniu po jednej kamerze monitoringu miejskiego na posesji SP nr. 92
i Przedszkola nr. 87.
Więcej: @CzystepowietrzenadWarszawa
Opis projektu
Projekt polega na:
1. Zainstalowaniu, ok. 5 szt. stacji pomiarowych wysokiej jakości do badania czystości powietrza,
na terenie KAŻDEJ z 18 dzielnic m. st. Warszawy.
2. Zainstalowaniu po jednym dodatkowym urządzeniu pomiarowym na terenie 11 dzielnic obrzeżnych w rejonie ich granic z GMINAMI OŚCIENNYMI.
3. Zainstalowaniu co najmniej 4 dodatkowych czujników na MOSTACH warszawskich przez Wisłę,
z których jeden na moście północnym im Marii Skłodowskiej-Curie i jeden na nowo budowanym moście Południowym.
4. Zainstalowaniu po jednej kamerze monitoringu miejskiego na posesji SP92 i Przedszkola nr. 87
w punktach o orientacyjnych współrzędnych geograficznych: 52.263978, 20.967918 oraz 52.264654, 20.965350

Celem projektu jest :
1. Udostępnienie mieszkańcom m.st. Warszawy bieżącej informacji o jakości powietrza we wszystkich dzielnicach poprzez min. Internet ( komputery, telefony itp)
2. Pozyskanie dogłębnej wiedzy przez właściwe jednostki urzędu miasta co do możliwie gęstej mapy jakości powietrza
3. Wsparcie mieszkańców gmin ościennych poprzez udostępnienie wiedzy na temat jakości powietrza za obrzeżach m. st. Warszawy
4. Umożliwienie właściwym jednostkom m. st. Warszawy ustalenie ostatecznej ilości i lokalizacji ,,mierników czystości powietrza”, które powinny stać się stałym elementem infrastruktury miasta.
5. Podniesienie bezpieczeństwa uczniów i mieszkańców warszawskich osiedli korzystających ze szkoły i przedszkola nr 92 i 87 poprzez wyeliminowanie zagrożeń do których dochodziło w latach ubiegłych w rejonie posesji w/w obiektów.
6. Udzielnie wsparcia dla projektu tego rodzaju, który Urząd m.st. Warszawy zapowiada zrealizować
w 2020r z funduszy UE w zakresie ograniczonym tymi funduszami.
7. Zbadanie jakości powietrza nie tylko na typowej wysokości powyżej poziomu ulic, ale także
na wysokościach mieszkań powyżej 1-go pietra.
8. Udostępnienie baz danych wyników pomiarów celem poddania ich szerokiej analizie
9. Wykorzystanie wyników pomiarów jako materiału edukacyjnego dla warszawskich szkół

Sposób wykonania:
1. Szczegółowe lokalizacje instalacji zostałyby ustalone przez odpowiednie jednostki urzędu miasta tj. (Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK) Wydział Monitoringu Jakości Powietrza i Edukacji oraz Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK) Wydział Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania.
Więcej:
@CzystepowietrzenadWarszawa
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
1. Wiedza co do jakości powietrza staje się coraz ważniejsza dla mieszkańców Warszawy.
2. Wiedza w zakresie czystości powietrza jest także coraz ważniejszym elementem podejmowania właściwych decyzji przez pracowników Urzędu m. st. Warszawy.
3. Monitorowanie zachowań zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców w tym przede wszystkim dzieci, młodzieży i osób starszych jest podstawowym narzędziem prewencji i podnoszenia komfortu życia w coraz bardziej przeludnionym mieście.
4. Autor projektu zrealizował w przeszłości projekt polegający na pozyskaniu funduszy, na zakup urządzenia pomiarowego do badania jakości powietrza dla jednej z warszawskich szkół. Zebrane, pozytywne doświadczenia, uzasadniają zaproponowanie społeczności lokalnej podjęcie tego rodzaju inicjatywy o szerszym zasięgu. Więcej:
@CzystepowietrzenadWarszawa

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Zakup czujników jakości powietrza
105 szt. x 12 350 zł = 1 296 750 zł

Zakup 2 kamer monitoringu wraz z niezbędną infrastrukturą, instalacją i systemem rejestracji
40 000 zł

Utrzymanie czujników jakości powietrza
105 szt. x 2 000 = 210 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 546 750,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Modyfikacje

20.01.2020 20:25
Autor projektu
21.01.2020 21:34
Autor projektu
21.01.2020 21:54
Autor projektu
21.01.2020 22:03
Autor projektu
21.01.2020 22:24
Autor projektu
16.06.2020 09:57
Wydział Monitoringu Jakości Powietrza i Edukacji w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany