Promenada spacerowa na środku ul. Krasińskiego

1889
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Żoliborz
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
214 600 zł
Kategoria
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 1419 głosów za tym projektem
Zgłoś swój pomysł Ikona Wyślij wiadomość do autora
Projekt zakłada stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców w pasie środkowym ul. Krasińskiego na odc. od ul. Jaśkiewicza do parkingu od strony pl. Wilsona.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
28.12.2021 15:38

Zarzą Zieleni zrealizował część projektu, za którą był odpowiedzialny. Krzewy zostały posadzone, a ławki ustawione - tymczasowo. ZDM nie wykonał jeszcze nawierzhni mineralnej (prawdopodobnie mają na to odrębny harmonogram i prace realizowane będą w 2022 r.) Gdy ścieżka  będzie ukończona ZOM ustawi zakupione już kosze. 

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Żoliborz
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ul. Krasińskiego na odcinku od parkingu przy pl. Wilsona do ul. Jaśkiewicza.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt zakłada pozostawienie obu istniejących parkingów na środku ul. Krasińskiego.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców w pasie środkowym ul. Krasińskiego na odc. od ul. Jaśkiewicza do parkingu od strony pl. Wilsona.
Opis projektu
Projekt zakłada rewitalizację pasa zieleni na środku ul. Krasińskiego poprzez:
- demontaż starego chodnika "rzymskiego"
- utworzenie ścieżki mineralnej na odcinku od. parkingu od strony pl. Wilsona do ul. Kochowskiego
- utworzenie przejścia dla pieszych przy południowej jezdni ul. Krasińskiego umożliwiające przejście od parkingu bezpośrednio na środkowy pas zieleni
- ustawienie wzdłuż planowanej ścieżki dwóch ławek wraz z koszami
- wzbogacenie przestrzeni o blisko 478 m2 zieleni niskiej

Wszyscy mieszkańcy będą mogli bezpłatnie i bez żadnych ograniczeń czasowych korzystać z efektów projektu. Projekt nie zakłada likwidacji żadnych, deficytowych na Żoliborzu, miejsc parkingowych.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt ma na celu wydobycie potencjału ul. Krasińskiego, która na tym odcinku jest piękną szeroką aleją ze świetną architekturą modernistyczną, ale duży pas zieleni pośrodku jest nieużywany i zaniedbany, co obniża estetykę przestrzeni publicznej. Ul. Krasińskiego jest ważnym traktem komunikacyjnym prowadzącym m.in. do stacji metra, dlatego wiele osób mogłoby korzystać z dobrze urządzonej promenady spacerowej wśród zieleni. Posadzenie dodatkowych krzewów na środku ulicy poprawiłoby jej estetykę i stanowiłoby dodatkową izolację wobec hałasu i zanieczyszczeń.
Inspiracją dla projektu jest zmiana, która dokonała się na sąsiedniej al. Wojska Polskiego dzięki projektowi z budżetu partycypacyjnego.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
- demontaż starego chodnika „rzymskiego” wraz z renowacją trawnika ok.165 m2 x 200 zł = 33 000 zł
- utworzenie ścieżki mineralnej wzdłuż starego chodnika „rzymskiego” oraz na odcinku od ul. Hozjusza do parkingu od strony pl. Wilsona wraz z dwoma zatokami na ławki ok. 500 m2 x 175 zł – 87 500 zł
- utworzenie przejścia dla pieszych przy parkingu od str. pl. Wilsona przy południowej jezdni ul. Krasińskiego – 3 000 zł
- zakup i montaż ławki z oparciem 2 szt. x 3 000 zł = 6 000 zł
- zakup i montaż koszy wraz z roczną pielęgnację 2 szt. x 6 700 zł = 13 400 zł
- zieleń niska przy północnej jezdni ul. Krasińskiego – ok. 478 m2 – 71 700 zł

Łączny koszt projektu: 214 600 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
214 600,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

30.07.2020 15:50
Dział Rejonu Ogrodniczego 2 w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Złożyłem odwołanie, mam nadzieję, że projekt zostanie dopuszczony pod głosowanie. Proszę o wsparcie wobec Zarządu Zieleni, MWKZ i Urzędu Dzielnicy:
  Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego odwołania. Poniżej odniosę się do negatywnej oceny projektu i mam nadzieję przekonam Państwa do dopuszczenia projektu pod głosowanie:
  1. Zarzut braku możliwości wykonania dokumentacji, uzgodnień organizacji ruchu i projektu budowlanego w ciągu roku jest dla mnie niezrozumiały z kilku powodów. Po pierwsze, realizacja wielu zwycięskich projektów z budżetu trwała kilka lat i wszyscy uczestniczący w tym procesie zdążyli się przyzwyczaić, że ważniejszy jest ostateczny efekt, a nie czas. Po drugie, powyższe czynności można wykonać w ustalonym czasie, projekt nie jest aż tak skomplikowany. Nie rozumiem też zarzutu braku możliwości określenia ilości projektów czasowej organizacji ruchu i tym samym kosztów. Z pewnością dotychczasowe doświadczenie z realizacji projektów pozwala na określenie takiej liczby i kosztów. Projekt jest stosunkowo prosty i zakłada wytyczenie dwóch przejść dla pieszych, więc zakres czasowej organizacji ruchu jest minimalny.

  2. Negatywna opinia MWKZ - dotyczy ona tego, że dla projektu przyjęto rzekomo analogiczne rozwiązania jak dla al. Wojska Polskiego (WP). Tymczasem odwołanie do rewitalizacji al. WP miało za zadanie odniesienie proponowanego projektu do rozwiązania istniejącego w rzeczywistości - jednak na zasadzie inspiracji, a nie zaproponowania takich samych rozwiązań. Jak najbardziej zgadzam się, że skala rozwiązań może być odpowiednio mniejsza. Nieporozumieniem wydaje się zarzut zagrożenia dla szpaleru drzew, podczas gdy istotą projektu jest ochrona i uzupełnienie tego szpaleru. Co więcej, projekt przewiduje nowe nasadzenia co wpisuje się w przywoływane przez MWKZ projektowane nasadzenia. W moim projekcie nie ma żadnego zagrożenia kolizją układu komunikacyjnego i oświetlenia z istniejącymi i projektowanymi szpalerami (załączam zdjęcie). Układ komunikacyjny to po prostu utwardzona nawierzchnia poprowadzona w śladzie istniejącego chodnika z płyt betonowych oraz wydeptanej ścieżki. W momencie gdyby zaistniało ryzyko kolizji oświetlenia ze szpalerem, to rozwiązaniem jest zmniejszenie liczby latarni, a w ostateczności rezygnacja z nich. Projekt może podlegać odpowiednim modyfikacjom i zgadzam się na jego ew. okrojenie. Celem projektu jest m.in. wyeksponowanie alei drzew na Krasińskiego, co podwyższy walory obszaru Żoliborza Historycznego wpisanego do rejestru zabytków.

  3. Obecny stan zieleńca na środku ul. Krasińskiego jest bardzo zły, by nie powiedzieć katastrofalny. Po chodniku z płyt betonowych ustawionych w szachownicę nie da się iść, wydeptywane są ścieżki w trawnikach. Wobec tego mieszkańcy zmierzający np. do metra zmuszeni są do pokonywania tego odcinka po chodniku po północnej stronie ul. Krasińskiego, gdzie nie ma ani jednego drzewa. Zgłosiłem tam projekt posadzenia drzew, ale rozumiem argumenty przeciwko parkowaniu skośnemu, które musiałoby zostać wprowadzone. Ale w takim razie proszę dopuścić pod głosowanie ten projekt, dający szanse na stworzenie alternatywy. Ten projekt naprawdę daje szansę na stworzenie wartościowej przestrzeni spacerowej.

  4. Załączam zdjęcie pokazujące brak kolizji ścieżki spacerowej ze szpalerem drzew oraz jej fatalny stan obecny.
  Mieszkaniec7912  01.07.2020 08:13 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany