Mieszkanie w Spółdzielni Mieszkaniowej czy Wspólnota - warsztat edukacyjny

301
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Targówek
Autor pomysłu Urszula Wasilewska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
31 200 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • społeczeństwo
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Warsztaty edukacyjne polegające na zaznajomieniu mieszkańców Targówka z zasadami działania spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, prawami członków oraz obowiązkami wynikającymi z członkostwa oraz innymi formami budownictwa mieszkaniowego np. mieszkania czynszowe.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Targówek
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
MAL-Dom Kultury Świt ul. Wysockiego 11
Otwarta Rampa/Teatr Rampa ul. Kołowa 20
Czytelnia Naukowa nr 1 ul.św. Wincentego 85
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
sale wyposażone w rzutnik lub tablicę multimedialną
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Warsztaty edukacyjne polegające na zaznajomieniu mieszkańców Targówka z zasadami działania spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, prawami członków oraz obowiązkami wynikającymi z członkostwa oraz innymi formami budownictwa mieszkaniowego np. mieszkania czynszowe.
Opis projektu
Warsztaty edukacyjne polegające na zaznajomieniu mieszkańców Targówka z zasadami działania spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, prawami członków oraz obowiązkami wynikającymi z członkostwa oraz innymi formami budownictwa mieszkaniowego np. mieszkania czynszowe.
Program warsztatów obejmować będzie tematykę ogólną związaną z zasadami funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej i wspólnoty mieszkaniowej oraz odpowiadać na pytania i wyjaśniać wątpliwości istotne dla mieszkańców zamieszkałych w tego typu budynkach. Projekt ma charakter edukacyjny i nie dotyczy funkcjonowania żadnej znanej spółdzielni mieszkaniowej ani wspólnoty. Proponowane Warsztaty Edukacyjne nie obejmują sfery komercyjnej ze względu na fakt, iż zarówno spółdzielnie mieszkaniowe jak i wspólnoty mieszkaniowe zostały powołane w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludności, i nie są podmiotami komercyjnymi. Warsztat obejmować będzie zagadnienia tj. :
1. Historia spółdzielczości mieszkaniowej
2. Przyczyny powstawania wspólnot mieszkaniowych
3. Jakie są różnice pomiędzy spółdzielnią ,a wspólnotą mieszkaniową. Zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej i wspólnoty
4. Jakie są prawa i obowiązki członka spółdzielni mieszkaniowej a jakie członka wspólnoty ( właściciela wyodrębnionego lokalu)
5. Na czym polega prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego
6. Czym jest statut w spółdzielni mieszkaniowej i jak powstaje
7. Jak są kalkulowane czynsze w spółdzielni, a jak we wspólnocie mieszkaniowej
8. Czym jest Walne Zgromadzenie członków w spółdzielni mieszkaniowej i wspólnocie oraz jakie są korzyści dla członków
9. Inne formy budownictwa mieszkaniowego tj TBS-y , mieszkania czynszowe, zadania ZGN-ów

Projekt ogólnodostępny dla dorosłych w grupach maksymalnie do 20 osób
Zasady rekrutacji – ogłoszenie naboru przez styczeń 2021r , decyduje kolejność zgłoszeń , informacja poprzez Facebook, urzędy dzielnicy, plakaty na słupach ogłoszeniowych
Zajęcia odbywałyby się od lutego do maja w grupach np. raz lub dwa razy w tygodniu w zależności od liczby zainteresowanych osób , jedno spotkanie ok. 90 minut , minimalna ilość spotkań w miesiącu dla jednej grupy - 4 , tj raz w tygodniu , maksymalna tj 3 grupy - raz w tygodniu tj 12 spotkań
Zajęcia w trybie seminaryjnym w tym kilka spotkań z osobą posiadającą wiedzę prawną,
Lokalizacja - sale na Targówku np. biblioteka, dom kultury itp. wyposażone w rzutnik lub tablicę multimedialną Materiały dla uczestników w formie elektronicznej na podane adresy mailowe.
Minimalny – 5.750 zł , wynagrodzenie wykładowcy – 90 minut -400 zł , koszt wynajmu Sali 3.000, zł , promocja ulotki , plakaty itp. – 350 zł.
maksymalny - 3 grupy - 19.550 zł
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt popularyzuje wiedzę o spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach mieszkaniowych. Pomaga pozyskać też wiedzę o TBS-ach i mieszkaniowym zasobie gminy. W ostatnich latach weszły w życie nowe przepisy dla członków spółdzielni mieszkaniowych oraz przepisy dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które objęły zarówno członków wspólnot mieszkaniowych jak i spółdzielni mieszkaniowych posiadających prawo własności lokalu mieszkalnego, a także nowe przepisy dotyczące mieszkaniowego zasobu gminy. Nowe przepisy spowodowały, że mieszkańcy wspólnot jak i spółdzielni mieszkaniowych mają bardzo dużo pytań i wątpliwości m.in. dotyczących dokonywanego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w jakiej wysokości ponoszone są opłaty , jakie prawa mają mieszkańcy, którzy nie zdecydowali się wnieść jednorazową dwudziestoletnią opłatę . Jakie są ich prawa i obowiązki z tytułu zostania członkiem spółdzielni na podstawie obowiązującej od 2017 r nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych , a jakie ma najemca mieszkania czynszowego. Projekt ma charakter warsztatów edukacyjnych prowadzonych metodą seminaryjną, prowadzonych przez osoby posiadające pełną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym tematyką poruszaną na warsztatach. W trakcie warsztatów nie ma możliwości udzielania odpowiedzi na indywidualne pytania odnośnie funkcjonowania konkretnych spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnot, oraz wysokości opłat dla konkretnych nieruchomości. Warsztaty pomagają pozyskać mieszkańcom wiedzę o wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych, Pomagają integrować mieszkańców, tworzyć lokalne grupy wsparcia , przygotować mieszkańców do czynnego udziału w Walnym Zgromadzeniu członków.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
-Oznakowanie i promocja z logo Budżetu Obywatelskiego
(plakaty 300 szt., ulotki 3000 szt., wydarzenie fb, strona Urzędu Dzielnicy Targówek oraz Instytucji Kultury) 2 400 zł
- Wynajem komercyjny sal: 50 zł/h * 2 h * 12 spotkań * 3 lokalizacje=3600 zł
- organizacja warsztatów edukacyjnych, w tym niezbędne materiały i prowadzenie wykładowca 700 zł/h *3h warsztatów* 12 spotkań= 25 200 zł
Razem: 31 200 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
31 200,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

17.01.2020 19:48
Autor projektu
03.02.2020 18:25
Koordynator w Dzielnicy Targówek
07.08.2020 13:11
Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Targówek
17.08.2020 14:12
Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Targówek

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany