Zatrzymajmy globalne ocieplenie - akcja edukacyjna

678
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Filip Pelc
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
120 000 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt ma na celu zwiększenie świadomości warszawiaków na temat skutków globalnego ocieplenia oraz zachęcić ich do działań pro-klimatycznych poprzez akcję rozpowszechniania broszur informacyjnych w miejscach publicznych oraz dostarczenie do szkół materiałów dydaktycznych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
nie dotyczy
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt ma na celu zwiększenie świadomości warszawiaków na temat skutków globalnego ocieplenia oraz zachęcić ich do działań pro-klimatycznych poprzez akcję rozpowszechniania broszur informacyjnych w miejscach publicznych oraz dostarczenie do szkół materiałów dydaktycznych.
Opis projektu
Projekt ma na celu przeprowadzenie akcji edukacyjnej na temat zmian klimatu.
Akcja będzie polegała na:
1. zaprojektowaniu, wyprodukowaniu i udostępnieniu mieszkańcom broszur edukacyjnych. Broszury zostaną udostępnione w punktach obsługi mieszkańców Urzędu Miasta st. Warszawy oraz jednostkach nadzorowanych przez Miasto st. Warszawa (domach kultury, kinach, teatrach, bibliotekach), a także na imprezach i wydarzeniach organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy. Ulotki zostaną dostarczone przez wykonawcę projektu do wskazanych jednostek organizacyjnych lub nadzorowanych przez m.st. Warszawę i wyeksponowane w widocznych dla mieszkańców miejscach, za zgodą osób zarządzających jednostkami lub organizatorów wydarzeń lub imprez.
Broszury będą miały format A3 (8 stron treści i grafiki) i będą zawierały najważniejsze informacje dotyczące procesu i przyczyn zmiany klimatu, jej skutków społecznych, zdrowotnych i gospodarczych dla mieszkańców oraz konkretne wskazówki i zachęty na temat tego, co każdy z nas może zrobić, żeby wpłynąć na zahamowanie lub spowolnienie procesu zmiany klimatu. Informacje zawarte w broszurze muszą być oparte na wiarygodnych źródłach, zgodnych z aktualnymi ustaleniami nauki oraz dobrane i opisane w sposób gwarantujący ich zrozumienie przez szeroką rzeszę mieszkańców. Broszura powinna też zawierać proste, atrakcyjne grafiki ilustrujące omawiane procesy. Ilość broszur: 30 tysięcy.
2. Przygotowaniu scenariuszy interaktywnych zajęć dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat przyczyn zmiany klimatu, jej skutków społecznych, zdrowotnych i gospodarczych dla mieszkańców oraz konkretne wskazówki i zachęty na temat tego, co każdy z nas może zrobić, żeby wpłynąć na zahamowanie lub spowolnienie procesu zmiany klimatu. Scenariusze powinny zawierać materiały merytoryczne o ww. zakresie oraz przewodnik dla nauczycieli i edukatorów szkolnych opisujący sposób prowadzenia zajęć (plan oraz opis metod i środków użytych do pracy z uczniami).

Wykonawca projektu powinien posiadać wiedzę oraz doświadczenie dające gwarancję zawarcia w broszurze sprawdzonej wiedzy merytorycznej ujętej w formę atrakcyjnego, wpływającego na zmianę postaw komunikatu oraz wiedzę i doświadczenie pozwalające na napisanie scenariuszy zajęć dla szkół nt. zmiany klimatu.


Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Mimo licznych badań naukowych wciąż wiele osób kwestionuje zagrożenie naszej planety spowodowane zmianami klimatycznymi. Co gorsza robią to również politycy. Polska jest jednym z krajów, które blokują porozumienie mające na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Akcja edukacyjna ma zwiększyć świadomość mieszkańców Warszawy w tym zakresie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Projekt graficzny i treść broszury edukacyjnej: 15 000,-
Projekty graficzne i treści scenariuszy zajęć w szkołach: 40 000,-
Produkcja oraz dystrybucja broszur oraz scenariuszy zająć: 65 000,-
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
120 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

23.04.2020 10:04
Wydział Monitoringu Jakości Powietrza i Edukacji w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej
18.08.2020 08:59
Wydział Monitoringu Jakości Powietrza i Edukacji w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany