Cyfrowy Senior

1260
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Śródmieście
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
133 900 zł
Kategoria
 • edukacja
 • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 782 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Cyfrowy Senior to projekt, którego celem jest zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych, promowanie edukacji w każdym wieku oraz wzrost aktywności społecznej seniorów. Zajęcia komputerowe, językowe oraz ogólnodostępna i bezpłatna oferta pracowni komputerowej ma być alternatywnym sposobem spędzania wolnego czasu.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
10.01.2022 13:01

Przebieg realizacji projektu w okresie maj – grudzień 2021 r.:

 • Zrealizowano zakup naczyń jednorazowych, poczęstunku dla uczestników projektu, materiałów promocyjnych oraz kart z Internetem na potrzeby kursów w formie e-learningu.
 • Pracownia komputerowa – wolny dostęp do sprzętu oraz indywidualne konsultacje
  z opiekunem pracowni komputerowej – były dostępne dla seniorów przed 656 godzin (stan na 30 września 2021 roku). Pracownia otwarta jest codziennie, od poniedziałku do piątku. Korzystanie z pracowni oraz z indywidualnych konsultacji odbywa się w zachowaniu wszelkich zasad dotyczących zapobieganiu rozprzestrzenianiu się Covid-19.
 • Kursy komputerowe: Warsztaty i zajęcia komputerowe ukończyły dwie grupy na poziomie średniozaawansowanym w formie zdalnej w okresie obowiązujących obostrzeń wykluczający udział stacjonarny w zajęciach (do końca maja 2021 roku), oraz jedna grupa średniozaawansowana w formie stacjonarnej. Udział w warsztatach na poziomie średniozaawansowanym wzięło 16 osób. Warsztaty na poziomie podstawowym w formie stacjonarnym zakończyły 4 grupy. Wzięło w nich udział 14 osób. Warsztaty komputerowe specjalistyczne ukończyły 4 grupy – były to zajęcia z zakresu Internetu i mediów społecznościowych (1 grupa w formie e-learningu w okresie zwiększonych obostrzeń, 1 grupa w formie stacjonarnej), Warszawa w Internecie oraz Edycja Tekstu. Warsztaty specjalistyczne ukończyło 12 osób. W dniu 9 listopada rozpocznie zajęcia ostatnia grupa warsztatów komputerowych na poziomie podstawowym.
 • Oszczędności uzyskane w postępowaniach na opiekuna pracowni komputerowej oraz prowadzących warsztaty i zajęcia umożliwiły przeprowadzenie procedury na zorganizowanie dodatkowych grup warsztatów komputerowych. Cztery grupy dodatkowe odbywają zajęcia
  w soboty w pracowni komputerowej – grupa podstawowa i trzy grupy specjalistyczne – Internet i media społecznościowe oraz Warszawa w Internecie.
 • W tej chwili (3 listopada) odbywają się zajęcia dla 10 grup komputerowych – dwie grupy na poziomie średniozaawansowanym, trzy grupy na poziomie podstawowym, trzy grupy warsztatów specjalistycznych – Internet i media społecznościowe, jedna grupa warsztatów specjalistycznych – Grafika komputerowa, jedna grupa warsztatów specjalistycznych – Warszawa w Internecie. W zajęciach bierze udział 28 osób.
 • W ramach projektu zostały zrealizowane 4 grupy zajęć językowych w formie e-learningu w okresie zwiększonych obostrzeń – język angielski podstawowy, język angielski średniozaawansowany, język francuski oraz język niemiecki. W zajęciach wzięło udział 11 osób. Druga tura grup językowych rozpoczęła się we wrześniu. Trwają zajęcia w 4 grupach  – język angielski podstawowy, język angielski średniozaawansowany, język francuski na poziomie podstawowym oraz język niemiecki na poziomie podstawowym. Bierze w nich udział 12 osób.
 • Łącznie w zajęciach wzięło udział oraz bierze udział 77 osób, z konsultacji indywidualnych
  w pracowni komputerowej skorzystało 47 osób.

Wszystkie zajęcia odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego – w pracowni komputerowej może przebywać ograniczona liczba osób zachowująca zasady dystansu, ustawione są szyby zabezpieczające, uczestnicy i osoby prowadzące noszą maseczki oraz dezynfekują ręce. Sala jest wietrzona, a powierzchnie użytkowe są dezynfekowane.
Projekt został zrealizowany.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Świętojerska 12a, Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Miejsce dostosowane do osób poruszających się na wózkach
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Cyfrowy Senior to projekt, którego celem jest zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych, promowanie edukacji w każdym wieku oraz wzrost aktywności społecznej seniorów. Zajęcia komputerowe, językowe oraz ogólnodostępna i bezpłatna oferta pracowni komputerowej ma być alternatywnym sposobem spędzania wolnego czasu.
Opis projektu
Projekt zakłada prowadzenie nowoczesnej pracowni komputerowej, w której będą się odbywały bezpłatne zajęcia komputerowe, głównie dla mieszkańców dzielnicy Śródmieście, w szczególności osób starszych.
W ramach projektu prowadzone będą:
- warsztaty komputerowe z podstaw obsługi – dla początkujących i dla zaawansowanych, każda grupa warsztatowa 40 godzin zajęć (2 razy w tygodniu po 2 godziny) – łącznie 12 grup w ciągu roku tj. 480 godzin warsztatów;
- specjalistyczne warsztaty komputerowe m.in. z grafiki i projektowania, mediów społecznościowych i Internetu oraz inne wybrane przez seniorów oraz innych mieszkańców Śródmieścia, którzy będą korzystać z pracowni - każdy z warsztatów 26 godzin – łącznie 6 grup w ciągu roku, tj. 156 godzin warsztatów;
- zajęcia językowe – (język angielski na 2 poziomach zaawansowania), język francuski i niemiecki na poziomie podstawowym, każdy z kursów po 26 godzin – łącznie 8 grup w ciągu roku, tj. 208 godzin zajęć.
Na poszczególne zajęcia obowiązywać będą zapisy.
W pozostałym czasie pracownia będzie ogólnodostępna, gdzie pod kierunkiem zatrudnionego instruktora, każdy zainteresowany będzie mógł skorzystać z komputera z dostępem do internetu.
Pracownia wyposażona jest w sprzęt komputerowy (6 stanowisk), najnowsze oprogramowanie oraz w oprogramowanie do prowadzenia zajęć językowych oraz specjalistycznych m.in. , dzięki czemu seniorzy będą mogli rozwijać swoje umiejętności i przechodzić na wyższy poziom wtajemniczenia komputerowego. Takie oprogramowanie umożliwia zastosowanie różnorodnych metod nauczania – ćwiczenia słuchowe, konwersacje czy naukę poprawnej wymowy.
Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w jak najszerszym zakresie, tak aby każdy zainteresowany mógł z niego skorzystać. Informacje rozpowszechniane będą przy współpracy ze śródmiejskimi instytucjami, organizacjami pozarządowymi wspierającymi seniorów, poprzez plakaty i ulotki oraz poprzez portale społecznościowe i strony internetowe.

Kosztorys projektu:
promocja projektu (projekt graficzny i druk)3 000,00 zł
wynagrodzenie opiekuna pracowni komputerowej 36 000,00 zł
artykuły eksploatacyjne i materiały biurowe (papier, tonery) 4 000,00 zł
poczęstunek i ekologiczne naczynia jednorazowe 3 500,00 zł
wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia 84 400,00 zł
zakup materiałów do prowadzenia zajęć specjalistycznych 3 000,00 zł
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt odpowiada na potrzebę stworzenia ogólnodostępnej, bezpłatnej pracowni komputerowej, zgłaszanej przez seniorów. Coraz więcej osób starszych chce korzystać z nowoczesnych technologii, mieć możliwość korzystania z pojawiających się ułatwień życia codziennego. Wykluczenie cyfrowe jest szczególnie widoczne w tej grupie wiekowej, co wpływa na konieczność ułatwiania im w dostępie do nowoczesnych technologii. Dodatkowo część osób poznała już podstawy i bardzo chce dalej zagłębiać się w nowe programy i rozwiązania. Celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych, promowanie edukacji w każdym wieku oraz wzrost aktywności społecznej seniorów. Zajęcia komputerowe, językowe oraz ogólnodostępna i bezpłatna oferta pracowni komputerowej ma być alternatywnym sposobem spędzania wolnego czasu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
kosztorys projektu:
promocja projektu 3000 zł
wynagrodzenie opiekuna pracowni komputerowej 36000 zł
materiały eksploatacyjne 4000 zł
poczęstunek i ekologiczne naczynia 3500 zł
wynagrodzenie prowadzących zajęcia 84400 zł
materiały specjalistyczne do prowadzenia zajęć 3000 zł
razem 133900 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
133 900,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji

Modyfikacje

16.06.2020 14:36
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
16.06.2020 14:42
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany