Dalsza modernizacja tzw. "Woprówki" nad Jeziorkiem Czerniakowskim

260
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
813 300 zł
Kategoria
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt dotyczy prac związanych z podniesieniem walorów estetycznych i użytkowych budynku i terenu po byłej bazie WOPR-u, tzw. "woprówki", który wszedł w skład utworzonego w roku 2017 Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów. Dalsza modernizacja w dużym stopniu zwiększy wartości użytkową samego budynku jak i terenu.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Jeziorna 4 - dawna tzw. "woprówka"
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Działka nr 2 Nr obrębu - 10520
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt dotyczy prac związanych z podniesieniem walorów estetycznych i użytkowych budynku i terenu po byłej bazie WOPR-u, tzw. "woprówki", który wszedł w skład utworzonego w roku 2017 Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów. Dalsza modernizacja w dużym stopniu zwiększy wartości użytkową samego budynku jak i terenu.
Opis projektu
Jeziorko Czerniakowskie jest największym zbiornikiem wody stojącej w granicach Warszawy.
Jest ono starorzeczem Wisły, na którym utworzono rezerwat przyrody. Jest to miejsce z uroków którego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy BEZ OGRANICZEŃ CZASOWYCH - JEST TO WIĘC PROJEKT OGÓLNODOSTĘPNY !
W południowej części Jeziorka od kilku już lat stał opuszczony budynek, po byłej bazie Warszawskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W związku z planami jak i podjętymi już działaniami związanymi z modernizacją tego miejsca przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Mokotów, proponuję przeprowadzenie dodatkowych prac związanych z modernizacja tego, tak szczególnego dla wszystkich mieszkańców miejsca.
Przewidywany zakres prac do wykonania:
• Wykonanie dokumentacji projektowej (ok.98 000,00 zł),
• Dostosowanie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych tj. wykonanie podjazdu do budynku
z poziomu chodnika oraz zjazdu wraz z barierkami (ok. 80 000,00 zł.),
• Wewnątrz budynku - przebudowa parteru do funkcji kawiarni. Wykonanie nowych podziałów pomieszczeń zgodnych z wymogami kawiarni. Minimalny program użytkowy to otwarta sala do konsumpcji ( i zajęć dydaktycznych do czasu wybudowania pawilonu przewidzianego do tej funkcji) bufetu, zaplecza gastronomicznego, pomieszczenia gospodarczego, zmywalni, toalet dla klientów i personelu. ( ok. 160 000,00 zł.),
• Na zewnątrz budynku - wybicie nowych okien na poziomie parteru. Wstawienie nowych drzwi. Ocieplenie budynku styropianem lub wełna mineralna, tynk mineralny, trzecia warstwa ozdobna drewniana okładzina ozdobna. (ok. 210 000,00 zł),
• Remont dachu z ociepleniem (42 000,00 zł),
• W ramach prac rewitalizacyjnych należy wykonać następujące instalacje: kominową, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, instalację gazową (z montażem pieca dwufunkcyjnego CO i CW) instalacji wodnej ZW i CW oraz CO, instalację elektryczną i odgromową oraz instalację alarmową
i CCTV ( Ok.71 300 zł.),
• Na poziomie: -1 - wyremontowanie pomieszczeń magazynowych, wykonanie kotłowni
(gazowy piec dwufunkcyjny CO i CW. Wymiana drzwi i bramy garażowej (Ok. 52 000,00 zł),
• Przy wejściu głównym na teren OSiR-u. po lewej stronie od budynku wykonanie częściowego
(na długość ok. 10/20 metrów) drewnianego "stylowego" ozdobnego płotu, a po prawej stronie budynku (tam gdzie są schody prowadzące nad Jeziorko) wykonanie "STYLOWEJ" DREWNIANEJ BRAMY. Na tych elementach mogą być zamontowane TABLICE INFORMACYJNE, które będą informować, że wchodzimy na teren REZERWATU PRZYRODY - "JEZIORKO CZERNIAKOWSKIE"
(ok. 88 000.00 zł)
• Wykonanie wiaty śmietnikowej (ok. 12 000.00 zł)
Koszt razem 813 300,00
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Budynek po tzw. "WOPR-ówce" z uwagi na postępowanie sądowe ulegał stopniowej dewastacji.
Po przekazaniu terenu nad Jeziorkiem Czerniakowskim w administrowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji ulega on stopniowej rewitalizacji.
Remont elewacji, ocieplenie istniejącego budynku oraz wymiana w nim drzwi znacznie wpłynie na atrakcyjność tego miejsca.
Wykonanie zaplecza sanitarnego dla uczestników programów edukacyjnych oraz korzystających z plaży (3 łazienki) podniesie jakość świadczonych usług jak i sam komfort użytkowników.
Dostosowanie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych spowoduje większą dostępność obiektu oraz otworzy nowe możliwości dla tej społeczności korzystającej z uroków Jeziorka Czerniakowskiego.
Zagospodarowanie, tej południowej części Jeziorka jest zgodne z ZAŁĄCZNIKIEM NR 5 DO ROZP. R.D.O.Ś z dnia 8 V 2012 r. (Lp.3, OBSZAR "1")

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
• Wykonanie dokumentacji projektowej (ok.98 000,00 zł),
• Dostosowanie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych tj. wykonanie podjazdu do budynku
z poziomu chodnika oraz zjazdu wraz z barierkami (ok. 80 000,00 zł.),
• Wewnątrz budynku - przebudowa parteru do funkcji kawiarni. Wykonanie nowych podziałów pomieszczeń zgodnych z wymogami kawiarni. Minimalny program użytkowy to otwarta sala do konsumpcji ( i zajęć dydaktycznych do czasu wybudowania pawilonu przewidzianego do tej funkcji) bufetu, zaplecza gastronomicznego, pomieszczenia gospodarczego, zmywalni, toalet dla klientów i personelu. ( ok. 160 000,00 zł.),
• Na zewnątrz budynku - wybicie nowych okien na poziomie parteru. Wstawienie nowych drzwi. Ocieplenie budynku styropianem lub wełna mineralna, tynk mineralny, trzecia warstwa ozdobna drewniana okładzina ozdobna. (ok. 210 000,00 zł),
• Remont dachu z ociepleniem (42 000,00 zł),
• W ramach prac rewitalizacyjnych należy wykonać następujące instalacje: kominową, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, instalację gazową (z montażem pieca dwufunkcyjnego CO i CW) instalacji wodnej ZW i CW oraz CO, instalację elektryczną i odgromową oraz instalację alarmową
i CCTV ( Ok.71 300 zł.),
• Na poziomie: -1 - wyremontowanie pomieszczeń magazynowych, wykonanie kotłowni
(gazowy piec dwufunkcyjny CO i CW. Wymiana drzwi i bramy garażowej (Ok. 52 000,00 zł),
• Przy wejściu głównym na teren OSiR-u. po lewej stronie od budynku wykonanie częściowego
(na długość ok. 10/20 metrów) drewnianego "stylowego" ozdobnego płotu, a po prawej stronie budynku (tam gdzie są schody prowadzące nad Jeziorko) wykonanie "STYLOWEJ" DREWNIANEJ BRAMY. Na tych elementach mogą być zamontowane TABLICE INFORMACYJNE, które będą informować, że wchodzimy na teren REZERWATU PRZYRODY - "JEZIORKO CZERNIAKOWSKIE"
(ok. 88 000.00 zł)
• Wykonanie wiaty śmietnikowej (ok. 12 000.00 zł)
Koszt razem 813 300,00
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
813 300,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

24.06.2020 09:03
Koordynator w Dzielnicy Mokotów
24.06.2020 10:01
Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów
08.07.2020 10:16
Koordynator w Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (4)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Chyba warto poprawić lokalizację w projekcie, bo w tej chwili pokazuje go na Wilanowie. :-)
  Aleksandra Młyńczyk  22.01.2020 10:46
 • Nie jest dla mnie jasne jakie aktywności będą prowadzone w budynku że kwalifikujemy tą inwestycję jako ogólnie dostępną. Prosiłabym o uzupełnienie projektu w tym zakresie. Nie wiem też czy postawienie bramy i płotu jest dobrym pomysłem.
  Mieszkaniec3637  21.06.2020 11:30
 • Dziękuję za informację
  Mieszkaniec3637  29.06.2020 10:36
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany