Zagospodarowanie Parku Jeżogród na Gocławiu, Praga-Południe przy ul. Jugosłowiańskiej

1769
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
154 200 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt ma na celu przede wszystkim uratować zielony obszar przed zabudową czy wycinką drzew i przekształcić w zagospodarowany zielony teren wraz z miejscem do zabawy dla dzieci.

Powstanie m.in.: żwirowa ścieżka piesza, budki dla ptaków, domki dla jeży, kosze na śmieci, psia stacja, piaskownica, wysiania zostanie łąka kwietna.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Działka 39/14 zlokalizowana pomiędzy ulicami Jugosłowiańska, Fieldorfa, Wał Miedzeszyński na Gocławiu, Praga-Południe, Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
W informacji z rejestru gruntów nie ma władającego działką. Działka nr 39/14 z obrębu 3-06-01: Właściciel, udział: 1/1 MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA REGON: 015259640 Adres stały: Gosp. zasobem nieruch., udział: 1/1 PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY REGON: 100002332 Adres stały: 00-950 WARSZAWA, PLAC BANKOWY 3/5 Nr księgi wieczystej: KW WA6M/00484003/ 6
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt ma na celu przede wszystkim uratować zielony obszar przed zabudową czy wycinką drzew i przekształcić w zagospodarowany zielony teren wraz z miejscem do zabawy dla dzieci.

Powstanie m.in.: żwirowa ścieżka piesza, budki dla ptaków, domki dla jeży, kosze na śmieci, psia stacja, piaskownica, wysiania zostanie łąka kwietna.
Opis projektu
Plan uwzględnia zaprojektowanie i wykonanie potrzebnej infrastruktury m.in: parkowej alei żwirowej (ścieżka piesza z nawierzchni mineralnej), zakup i montaż budek dla ptaków, domków dla jeży, koszy na śmieci), która umożliwi swobodne korzystanie z obecnie zadrzewionego terenu. Dotyczy działki nr 39/14 przy ul. Jugosłowiańskiej na Gocławiu (Praga Południe). Wraz z ulepszeniem poprzez budowę piaskownicy istniejącego już na w/w działce ogrodu do zabawy „Jeżogrodu” oraz powstaniem łąki kwietnej teren ten będzie mógł pełnić funkcję parku.

Projektowane ścieżki piesze oraz istniejące schody wraz ze zjazdem dla wózków pozwolą na korzystanie z tego terenu przez osoby w każdym wieku, także niepełnosprawne oraz matki z wózkami.

Teren ten będzie pełnił funkcję rekreacyjną: dzieci będą mogły korzystać z istniejących i projektowanych urządzeń do zabawy. Aleja żwirowa umożliwi spacery w komfortowych warunkach, zaś łąka kwietna poprawi walory estetyczne tego terenu.

Cały projekt przewiduje zachowanie istniejących drzew (ostatnie takie miejsce na Gocławiu), które dają cień w upalne dni. Ponadto, budki dla ptaków przyczynią się do pozostania obecnych już ptaków na tym obszarze i mogą pełnić funkcję edukacyjną dla dzieci. Podobnie, domki dla jeży. Łąka kwietna jest domem dla różnych owadów i miejscem bytowania wielu roślin.

Projekt ma na celu przede wszystkim uratować zielony obszar przed zabudową czy ewentualną wycinką i przekształcić w zagospodarowany zielony teren wraz z miejscem do zabawy dla dzieci.

Plan także uwzględnia wymagane prace cykliczne jak koszenie trawy, opróżnianie śmietników, a także konserwację ścieżek.

Projekt przewiduje:
- budowę żwirowej alei parkowej – około 155 m długości, szerokość ścieżki 1,5 m, łączna powierzchnia 387,7 m2,
- zakup i montaż miejskich ławek parkowych bez oparcia – 2 sztuki,
- zakup i montaż kosza na śmieci (kamienny, pojemność 55l) – 1 sztuka,
- zakup, ustawienie i obsługę przez rok psiej stacji z woreczkami – 1 sztuka,
- zakup i montaż budek dla ptaków – 4 sztuki,
- zakup i montaż domków dla jeży – 4 sztuki,
- wysianie łąki kwietnej – około 100 m2,
- budowę piaskownicy – 20m2,
- koszty realizacji dokumentacji projektowej,
- koszty utrzymania w roku realizacji.

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Teren ten ma szczególne znaczenie ze względu na występowanie zdrowych, dużych drzew. Chronią one mieszkańców / dzieci przed spalinami i hałasem pochodzącymi z dwóch tras samochodowych, z którymi sąsiaduje dany obszar. Ponadto, drzewa te od wielu lat pozytywnie wpływają na regulację gruntu (teren wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego - wał przeciwpowodziowy) oraz pełnią funkcję klimatyczną, ograniczając „miejską wyspę ciepła”. Obszar ten jest również miejscem gniazdowania chronionych ptaków.

Realizacja projektu przyczyniłaby się do uratowania tego terenu przed ewentualną zabudową i wycinką drzew a także stworzyłaby zagospodarowaną zieloną ogólnodostępną przestrzeń do odpoczynku dla dorosłych i zabawy dla dzieci. W tej części Gocławia (przy ulicy Jugosłowiańskiej) brakuje takich miejsc a mieszkańców przybywa w związku z dynamiczną budową deweloperską która nie pozostawia dużo zieleni. Realizacja projektu jest prawdopodobnie ostatnią szansą na zachowanie tego zielonego terenu, zagospodarowanie rejonu i udostępnienie go.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Dokumentacja projektowa – 12 000,00 zł
Budowa alei parkowej (żwirowej) – 60 000,00 zł
Ławki parkowe – 5000,00 zł
Kosz na Śmieci 1200,00 zł
Budki dla ptaków i domki dla jeży– 2 000,00 zł
Piaskownica z wygrodzeniem - 20 000,00 zł
Założenie łąki kwietnej - 4000,00 zł
Gospodarka drzewostanem - 30 000,00 zł
Utrzymanie projektu w roku realizacji (np. kontrola po montażowa, obsługa śmietnika, koszenie trawy) – 20 000,00 zł
Razem: 154 200,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
154 200,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

19.06.2020 13:27
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga Południe
19.06.2020 13:29
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga Południe

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Wspanialy pomysł na zachowanie naturalnej przestrzeni.
    Mieszkaniec19593  14.09.2020 10:50
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany