Ratujemy Zwierzęta - zbudujmy im domy w parkach i zieleńcach Śródmieścia

999
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Śródmieście
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
37 900 zł
Kategoria
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 1842 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt ma na celu uratowanie i wsparcie zwierząt zagrożonych ciągłym rozwojem industrialnym miasta, poprzez tworzenie w miejscach ich bytowania odpowiednio:
- budek lęgowych dla ptaków,
- budek dla jeży
- budek dla nietoperzy

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
23.06.2022 11:09

Budki dla zwierząt zostały zamontoiwane i wyczyszczone.  W 2022 roku pojawią się jeszcze tablice informacyjne, z których będzie można dowiedzieć się jakie gatunki zwierząt zamieszkują parkowe domki, a także w jaki sposób skontaktować się ze Strażą dla Zwierząt w przypadku wykrycia zagrożenia. Został już wyłoniony Wykonawca - tablice powinny zostać zamontowane do końca 2022 r. 

Jednostka odpowiadająca za realizację: ZZW

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Strefy budek dla ptaków i nietoperzy:
w Parkach i Zieleńcach : Park Agrykola, Park Beyera, Park Dolina Szwajcarska, Park przy ul. Dynasy, Park Kazimierzowski, Park Jazdów, Park Ogród Krasińskich, zieleniec przy ul. Franciszkańskiej, zieleniec przy ul. Zakroczymskiej, zieleniec przy przystanku KS Polonia, Park Kusocińskiego, Park Janiny Porazińskiej, Skwer Bohdana Wodiczko, Park Marszałka Rydza Śmigłego, Zieleniec przy Pomniku Nike, park przy ul. Kruczkowskiego, Park Traugutta, Plac Żelaznej Bramy, Skwer Zofii Kuratowskiej, Więźniów Stalinizmu, Skwer Wisłockiego, Skwer Anki Kowalskiej, Skwer Strehla;
oraz zadrzewieniach przy: ul., Orla, ul. Zamenhoffa, ul. Dubois, ul. Kłopot, ul. Dzielna, ul. Niska, ul. Andersa, ul. Szwoleżerów, ul. Szara, ul. Zagórna, ul. Nowowiejska, Park Traugutta.
Strefa budek dla jeży: w Parku Ujazdowskim.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt jest odpowiedzią na potrzeby zwierząt w dziewięciu obszarach dzielnicy czyli w dziewięciu osiedlach Śródmieścia. We wskazanych lokalizacjach powstaną strefy domków dla zwierząt, składające się z budek dla jeży, budek dla ptaków oraz budek dla nietoperzy.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt ma na celu uratowanie i wsparcie zwierząt zagrożonych ciągłym rozwojem industrialnym miasta, poprzez tworzenie w miejscach ich bytowania odpowiednio:
- budek lęgowych dla ptaków,
- budek dla jeży
- budek dla nietoperzy
Opis projektu
Projekt ma na celu uratowanie i wsparcie zwierząt zagrożonych ciągłym rozwojem industrialnym miasta, poprzez tworzenie w miejscach ich butowania odpowiednio nowych :
- domków / budek lęgowych dla ptaków,
- domków dla jeży
- budek dla nietoperzy.
Dzielnica Śródmieście poprzez swój rozwój zabiera ostatnie miejsca bytowania zwierząt wolnożyjących w Warszawie i tym samym powoduje często ich okrutną śmierć.
Projekt jest odpowiedzią na potrzeby zwierząt w dziewięciu obszarach dzielnicy czyli w dziewięciu osiedlach Śródmieścia. W obrębie wskazanych ulic powstaną strefy domków dla zwierząt, składające się z budek dla jeży, budek dla ptaków oraz nietoperzy.
Domki takie są coraz powszechniejsze w polskich miastach, powstają zarówno z inicjatywy władz miast jak i mieszkańców, warto zatem aby warszawskie dzielnice nie pozostawały, aż tak rażąco w tyle.
Biorąc pod uwagę fakt, stale pogarszającego się ekosystemu Warszawy, pora na działania efektywne i wspólne wszystkich mieszkańców zarówno w sferze konkretnych działań „budowlanych” jak i edukacyjnych. Projekt skupia w sobie oba te ogniwa w sposób uzupełniający się.
Bezspornie sam fakt postawienia budek i domków w przestrzeni miejskiej dostępnej wszystkim mieszkańcom Warszawy oraz turystom, wraz z opisem do czego i komu służą ma charakter edukacyjny i pozwoli w praktyce na sukcesywne uwrażliwienie wszystkich grup społecznych. Pozwoli również poszczególnym zwierzętom na przeżycie w Warszawie. Nie są to przecież zwierzęta przypadkowe, tylko jeszcze żywi, „mniejsi” mieszkańcy naszego miasta, stanowiący o naszym ekosystemie.

Budki/ Domki pozwolą wszystkim mieszkańcom Warszawy na czynną obserwację otaczającego nas świata zwierząt w naszym wspólnym środowisku naturalnym, na naszych podwórkach. Pozwolą na utwierdzanie i propagowanie fundamentalnej potrzeby tj. opartej na szacunku współegzystencji człowieka ze światem natury – także w mieście!
Edukacja ekologiczna poprzez działanie jest jedynym sposobem, aby uratować kiedyś powszechne, a dziś nieliczne zwierzęta i rozwijać postawy obywatelskie społeczności lokalnych.
Ze względu na niewielkie rozmiary budek ich lokalizacja może ulegać niewielkiej zmianie w zależności od potrzeb i zasad bezpieczeństwa zarówno mieszkańców jak i objętych pomocą zwierząt, a także kryteriów wyznaczonych przez osoby oceniające i realizujące projekt.
Tablice informacyjne ustawiane w strefach, gdzie zamontowane zostaną budki będą zawierać krótką informację o gatunkach zwierząt dla których dane budki są odpowiednie, oraz krótką notkę, o znaczeniu osobnika w ekosystemie. Tabliczki będą umieszczone na poszczególnych obiektach w danej strefie lokalizacyjnej, tak aby nie dublować informacji oraz nie podrażać zbytecznie inwestycji.

Dane techniczne :
Budki lęgowe/zimowe dla ptaków – standardowe, drewniane, zaimpregnowane nietoksycznym środkiem do impregnacji drewna, rozmieszczone w miejscach w których niedawno rosły drzewa, a obecnie stoją biurowce lub budynki mieszkalne, o wymiarach według wskazań Lasów Państwowych właściwych dla budek :
A1 – dla najmniejszych dziuplaków
A i B– dla większych dziuplaków
D – dla m.in. gołębia

Budki dla jeży – standardowe drewniane, ocieplane, impregnowane nietoksyczną substancją ochronną do drewna, budki dla jeży – według sugestii i wiedzy merytorycznej Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Jeż „Nasze Jeże”– o wymiarach w przybliżeniu, jednak nie mniejszych niż :
Wymiary: wysokość: 18cm, głębokość: 50cm, szerokość: 40cm, otwór wejściowy 11x11cm.
Gatunek jeża jest zagrożony całkowitym wyginięciem w całej Europie. Według szacunkowych badań realizowanych przez brytyjskie ośrodki badawcze, jeże czyli jeden z najstarszych gatunków ssaków na świecie wyginie całkowicie już w latach 2025-26, pomimo że udało mu się przetrwać 60 milionów lat. Jeże są wyjątkowo pożyteczne dzięki ich diecie opartej na owadach i małych gryzoniach. Skutecznie chronią obszary przed nadmierną ilością gryzoni oraz wyjątkowo skutecznie leczą rośliny przed pasożytującymi na nich owadami. Dorosły jeż zjada objętościowo szklankę owadów dziennie.

Budki dla nietoperzy – standardowe, drewniane, zaimpregnowane nietoksycznym środkiem do impregnacji drewna, typu: Strattman, Angielskiego i Issel.

Na każdej z tabliczek informacyjnych pojawi się też tekst zachęcający do stawania w obronie zwierząt - reaguj w ochronie zwierząt i numer kontaktowy do Straży dla Zwierząt w Warszawie.

Sugerowany tekst na tablicy informacyjnej:
"Budki lęgowe dla ptaków
A1 – dla najmniejszych dziuplaków (m. in sikora modra)
A – dla większych dziuplaków (sikora bogatka, wróbel, mazurek),
B – m. in dla szpaka,
D – m. in dla gołębia.
Ptaki są wskaźnikiem kondycji ekosystemu, leczą drzewa, biorą udział w rozmnażaniu roślin, oczyszczają miasto z niewielkich resztek odpadów biologicznych. Chroń i reaguj w ochronie zwierząt Straż dla Zwierząt EKO- PATROL tel 986"

"Budka dla jeża - Jeż europejski (Erinaceus europaeus) – gatunek zagrożony całkowitym wyginięciem, nieliczny w Warszawie. Chroni przed nadmierną liczebnością owadów szkodliwych dla drzew oraz małych gryzoni. Chroń i reaguj w ochronie zwierząt Straż dla Zwierząt EKO- PATROL tel 986."

"Budki dla nietoperzy
Gatunki zasiedlające: najczęściej gacek brunatny, karlik większy, karlik malutki, borowiec wielki, borowiaczek, nocek Natterera, nocek Brandta, nocek Bechsteina, nocek rudy.
Wszystkie nietoperze występujące na terenie Polski są owadożerne. Ich pokarm stanowią owady aktywne o zmierzchu i w nocy, niedostępne dla większości ptaków, które w tym czasie śpią. Jeden nietoperz potrafi zjeść w ciągu nocy nawet 3000 komarów! Chroń i reaguj w ochronie zwierząt Straż dla Zwierząt EKO- PATROL tel 986"

Montaż budek będzie odbywał się pod nadzorem specjalistów aby zwiększyć szanse na ich zasiedlenie i stworzyć zwierzętom optymalne warunki.
Budki zostaną też naniesione na mapy, co ułatwi ich konserwację, kontrolę stanu ilościowego i jakościowego, monitoring zasiedlających je gatunków.
Z przeprowadzonych działań zostanie sporządzony raport dotyczący zasiedlenia budek przez poszczególne gatunki. Na tej podstawie będą opracowane m.in. wytyczne dot. zapotrzebowania na poszczególne rodzaje budek w przyszłych latach.

Zwierzęta też czują, stwórzmy zatem przyjazne miasto i ocalmy co najmniej kilka istnień.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
1. Na terenie dzielnicy Śródmieście mieszkańcy zauważają braki miejsca do bytowania ptaków. Wycinki zakrzewień skutkują drastycznym zmniejszaniem się populacji ptaków, w szczególności półdziuplaków. Budek lęgowych na wyznaczonym obszarze jest zbyt mało, brak nowych budek na wybranym terenie.
2. Na terenie dzielnicy Śródmieście jest coraz mniej odpowiednich kryjówek dla nietoperzy tj. dziuplastych drzew oraz kryjówek pochodzenia antropogenicznego jak np. strychy, które po remontach są najczęściej adaptowane na potrzeby ludzi, a więc eliminowane są z nich nietoperze.
3. Na terenie dzielnicy Śródmieście mieszkańcy wskazują na drastyczny spadek liczebności jeży. W wielu miejscach dzielnicy (np. przy ul. Nowy Zjazd, przy ul. Inflanckiej, przy ul. Nowolipki, przy ul. Franciszkańskiej) trzy lata temu można było zaobserwować dwupokoleniowe rodziny jeży, w zeszłym roku już tylko pojedyncze sztuki, w tym roku zaś mieszkańcy podnoszą, że rzadkością jest spotkanie jeża na ich podwórkach.
4. Informacje oraz dane statystyczne dotyczące populacji, zagrożeń, habitatu objętych projektem zwierząt są powszechnie znane i dostępne na stronach GIODO, RDOŚ, Urząd Miasta st. Warszawy oraz lokalnych fundacji wspierających działania na rzecz ochrony zwierząt w Warszawie.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy – 7 200 zł
Nadzór ornitologa nad zawieszeniem budek lęgowych – 2 000 zł
Zakup i ustawienie budek dla jeży – 800 zł
Sporządzenie sprawozdania z rozwieszenia budek i wykonanie mapy ich rozmieszczenia w systemie GIS – 2 000 zł
Wykonanie projektu tablicy informacyjnej – 1 500 zł
Wykonanie i montaż tablic informacyjnych – 23 000 zł
Koszt jesiennego oczyszczenia budek dla ptaków – 1400 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
37 900,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji

Modyfikacje

07.04.2020 10:13
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
23.06.2020 08:58
Dział Programowania Terenów Zieleni w Zarządzie Zieleni
23.06.2020 09:10
Dział Programowania Terenów Zieleni w Zarządzie Zieleni
17.08.2020 09:41
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (4)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • W sumie niezły pomysł i wycena realna (Y)
  Ciekawe tylko jak jednostki miejskie "napompują" ten wstępny kosztorys i jak przejdzie, jak zostanie zrealizowany.
  Mieszkaniec761  26.01.2020 11:19
  • Dziękuję serdecznie i bardzo proszę o wspieranie projektu.
   Mieszkaniec21254  07.02.2020 19:11 Autor projektu
 • Świetny projekt. Będziemy gorąco wspierać.
  Robert Goliński  05.02.2020 09:32
  • Bardzo serdecznie dziękuję za życzliwość i bardzo proszę o wspieranie projektu.
   Mieszkaniec21254  07.02.2020 19:13 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany