Bądźmy razem bezpieczni - kampania edukacyjna dla pieszych, rowerzystów i kierowców

466
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Dorota Jankowska Lamcha
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
1 616 453 zł
Kategoria
  • edukacja
  • komunikacja publiczna i drogi
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • bezpieczeństwo
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Skrócony opis projektu
Ulotka składana A4 do DL drukowana obustronnie, przystępnie pokazująca pożądane bezpieczne zachowania pieszych, rowerzystów i kierowców, z uwzględnieniem hulajnogistów. Cel – poprawienie bezpieczeństwa poruszania się po chodnikach, ścieżkach rowerowych, drogach, przejściach dla pieszych zwłaszcza w miejscach przecinania się ruchu pieszego z rowerowym, samochodowego z rowerowym itp.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
cała Warszawa

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Skrócony opis projektu
Ulotka składana A4 do DL drukowana obustronnie, przystępnie pokazująca pożądane bezpieczne zachowania pieszych, rowerzystów i kierowców, z uwzględnieniem hulajnogistów. Cel – poprawienie bezpieczeństwa poruszania się po chodnikach, ścieżkach rowerowych, drogach, przejściach dla pieszych zwłaszcza w miejscach przecinania się ruchu pieszego z rowerowym, samochodowego z rowerowym itp.
Opis projektu
Opracowanie przez specjalistów od ruchu drogowego, skonsultowanego z Policją, Strażą Miejską, środowiskami rowerowymi w formie porad, czy zaleceń bezpiecznego zachowania się pieszych, rowerzystów i kierowców, w miejscach krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa, czyli takich, gdzie dojść może i dochodzi do kolizji uczestników ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego.
Chodzi o wyselekcjonowanie i umieszczenie w ulotce 10-15 najważniejszych porad.
Koszt projektu obejmuje wykonanie projektu graficznego – zilustrowanie miejsc krytycznych i pożądanego zachowania oraz wydruk - 300 tys. egzemplarzy.
Dystrybucja poprzez urząd m. st. Warszawy, urzędy dzielnic, placówki kultury, szkoły.
Opcjonalnie można wykonane ilustracje ze zredagowanymi poradami wyświetlać w formie prezentacji na ekranach w środkach komunikacji miejskiej.

Proponowane zagadnienia, z obserwacji:

- dla pieszych: jak zachowywać się w miejscach kolizji ruchu pieszego ze ścieżkami rowerowymi, np. na skrzyżowaniach, czy przystankach, gdzie droga rowerowa znajduje się pomiędzy wiatą a zatoką dla autobusów; kto ma pierwszeństwo na pasach przez ścieżkę rowerową, piesi mogliby także otrzymać poradę, żeby dla swojego bezpieczeństwa idąc po chodniku z zamiarem zmiany kierunku swojej trasy, np. skierowania się do wejścia budynku przystanęli i spojrzeli za siebie, czy nie nadjeżdża rowerzysta.
Rowerzyści/osoby korzystające ze środków transportu osobistego
- poruszający się chodnikiem (opiekunowie dzieci do lat 10, wszyscy w niepogodę, czy w strefie ruchu powyżej 50 km/h) mogliby otrzymać zalecenie, z której strony wyprzedzać pieszych, czy jechać bliżej pierzei domów, czy bliżej jezdni, jak zachować się przy zbliżaniu się do skrzyżowania, czy przejścia dla pieszych jeśli pali się zielone światło, jeśli nie ma świateł, przypomnienie o przepisie przeprowadzania roweru przez przejście dla pieszych
- poruszający się po ścieżce rowerowej – o zasadach pierwszeństwa na skrzyżowaniach dróg rowerowych, o zachowaniu przy zbliżaniu się do pasów
- poruszający się jezdnią – o zalecanej odległości od krawędzi drogi, czy aby nie zjeżdżali na pas rozbiegowy dla autobusów ruszających z przystanków.

Kierowcy: - jak powinni zachować się zamierzając skręcić w prawo na zielonym świetle na ulicach, gdzie jest ścieżka rowerowa/nie ma ścieżki rowerowej, że wyjeżdżając z miejsca postojowego przy ulicy, czy wyjeżdżając z posesji na ulicę, bądź wjeżdżając na posesję muszą zachować ostrożność uważając nie tylko na pieszych, ale i na rowerzystów, którzy mogą poruszać się po chodniku.

Ostateczny zbiór najważniejszych porad/zaleceń powinien być opracowany przez specjalistów od ruchu drogowego i uwzględniać nie tylko przepisy, ale także zalecenia płynące z elementarnej ostrożności i kultury.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Zwiększająca się popularność roweru, a także innych środków transportu osobistego niesie ze sobą także i zwiększone ryzyko dla wszystkich poruszających się po chodnikach, ciągach pieszych i ulicach, zarówno tam, gdzie nie ma ścieżek rowerowych jak i tam, gdzie istnieją. Nie wszyscy uczestnicy ruchu są przeszkoleni w zakresie przepisów ruchu drogowego, nie wszystko też uregulowane jest w prawie o ruchu drogowym. Dlatego uzasadnione jest opracowanie w formie poradnika listy pożądanych i niepożądanych z punktu widzenia bezpieczeństwa wszystkich korzystających z dróg i chodników zachowania zarówno rowerzystów, jak i pieszych, czy kierowców.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Założenia i pozycje kosztowe kampanii:
1. Wykonanie grafik - zilustrowanie sytuacji krytycznych i ogólnych, przypominających o ostrożności na następujące nośniki:
- autobusy (fullback, 10 scenek);
- przystanki autobusowe (citylight, 10 scenek);
- rowery miejskie (skrzydełka boczne, 10 scenek).
Koszt – praca własna urzędu.
2. Ekspozycja na 100 autobusach (w formacie FULLBACK, po jednej scence na pojazd) w pięciu cyklach
dwutygodniowych, od 12 kwietnia 2021r. do 10 października 2021r.: 335 064,00 zł (brutto).
3. Ekspozycja na 100 przystankach autobusowych (w formacie CITYLIGHT, po jednej scence na
przystanku) w pięciu cyklach dwutygodniowych, od 12 kwietnia 2021r. do 10 października 2021r.
(cena obejmuje koszt techniczny wykonania i umieszczenia ekspozycji na przystanku): 463 095,00 zł
(brutto).
4. Ekspozycja na 100 rowerach miejskich (w formacie skrzydełek, obustronnie, po jednej scence na
rower) w pięciu cyklach dwutygodniowych, od 12 kwietnia 2021r. do 10 października 2021r. (cena
obejmuje koszt techniczny wykonania i naniesienia ekspozycji na rowery): 157 194,00 zł (brutto).
5. Kreacja i produkcja 10 scenek w formie animacji 20” Full HD do emisji na ekranach w komunikacji miejskiej (przypominające o ostrożności): 22 140,00 zł (brutto).
6. Przeformatowanie spotów na specyfikację MZA i TW: 26 568,00 zł (brutto).
7. Emisja 20” spotu na ekranach LCD w autobusach (686 pojazdów/2846 ekranów). Czas emisji: 7 dni
x 10 scenek: 457 412,40 zł (brutto).
8. Emisja 20” spotu na ekranach LCD w autobusach (226 pojazdów/1536 ekranów). Czas emisji: 7 dni
x 10 scenek: 154 980,00 zł (brutto).
Razem: 1 616 453,40 (brutto)
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 616 453,40 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

23.06.2020 11:15
Koordynator w Biurze Polityki Mobilności i Transportu
23.06.2020 13:56
Koordynator w Biurze Polityki Mobilności i Transportu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany