TUS - Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci niepełnosprawnych

360
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
148 920 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Podstawą efektywnego funkcjonowania w dzisiejszym świecie jest posiadanie niezbędnej wiedzy społecznej. Dzięki temu możemy określić kompetencje społeczne czyli zdolność do tworzenia i utrzymywania relacji z innymi ludźmi oraz nadawania im określonych wartości. Samo posiadanie tych kompetencji nie gwarantuje jednak umiejętności przełożenia ich na codzienne życie i zachowanie.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123 , Czarnieckiego 49, 01-548 Warszawa - Żoliborz
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213 im. Ireny Sendlerowej, Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa - Śródmieście
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99 im. Małego Powstańca, ul. Bartnicza 2,Warszawa - Targówek
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
lokalizacja, bardzo dobra komunikacja

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Podstawą efektywnego funkcjonowania w dzisiejszym świecie jest posiadanie niezbędnej wiedzy społecznej. Dzięki temu możemy określić kompetencje społeczne czyli zdolność do tworzenia i utrzymywania relacji z innymi ludźmi oraz nadawania im określonych wartości. Samo posiadanie tych kompetencji nie gwarantuje jednak umiejętności przełożenia ich na codzienne życie i zachowanie.
Opis projektu
Na początku metoda treningu umiejętności społecznych skierowana była do osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i dla osób, które potrafiły czytać i pisać. Szybko jednak zauważono, że wykorzystując dostępne narzędzia i rozwiązania, można dopasować TUS do pracy z osobami z różnym stopniem niepełnosprawności – umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz zaburzeniami zachowania. Potrzebę pracy tą metodą wpisano w różnego rodzaju rozporządzenia oraz we wskazania dla terapeutów w orzeczeniach o niepełnosprawności.

Trening umiejętności społecznych daje możliwość przećwiczenia, modelowania czy też całkowitej zmiany zachowania. Naturalny trening społeczny to przede wszystkim doświadczenia społeczne czy rodzinne. Każda codzienna sytuacja jest możliwością do doskonalenia umiejętności. Niestety nie każde dziecko czy osoba dorosła z równą efektywnością nabywają tych umiejętności.

Trening umiejętności społecznych polega na nabywaniu i podnoszeniu konkretnych umiejętności społecznych, czyli takich konkretnych zachowań stosowanych do zaistniałej sytuacji, ale także na oduczaniu zachowań niepożądanych i nieadekwatnych. Uczestnik treningu nabywa wachlarz zachowań, które może skutecznie wykorzystać w konkretnej rzeczywistej sytuacji.

Treningi są bezpłatne, powinny odbywać się w każdej z proponowanych szkół specjalnych lub innych z dobrym dojazdem, w trzech grupach, każda po 1h, w godzinach popołudniowych, w dwóch cyklach: wiosennym od drugiego semestru roku szkolnego 2020/2021 do końca roku szkolnego (13 tygodni) oraz jesiennym od pierwszego semestru roku szkolnego 2021/2022 do połowy grudnia 2021 r. (15 tygodni). Zajęcia będą prowadzone przez dwóch doświadczonych i wykwalifikowanych terapeutów TUS ( jeden prowadzi zajęcia, druga osoba jest wspomagająca - prowadzi wnikliwa obserwacje dziecka podczas zajęć). Osoby prowadzące zajęcia muszą mieć doświadczenie z dziećmi niemówiącymi posługującymi się komunikacją alternatywną typu PCS, Mówik czy gesty Makaton. Zajęcia muszą być dostosowane i przygotowane pod konkretną grupę uczestników.

Rekrutacja: informacje o zapisach i promocja projektu: w mediach społecznościowych, w dzielnicach, grupach wsparcia, informacja w szkołach.
Zapisy na zajęcia będą się odbywały telefonicznie bądź mailowo przez osobę odpowiedzialną za rekrutację, dobór grup treningowych/terapeutycznych, zebranie informacji potrzebnych do utworzenia grup, określenia liczebności grup. Powstaną grupy uczestników o podobnych potrzebach i możliwościach, od tego także będzie zależeć liczebność grup. Grupy maksymalnie 6-7 osobowe.

W drugim cyklu pierwszeństwo będą mieć nowi uczestnicy, w miarę wolnych miejsc mogą wziąć udział uczestnicy treningów 1. cyklu.
Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół specjalnych z terenu Warszawy.

Maksymalna liczba uczestników: 126
Liczba godzin treningowych: 252

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Cele treningu umiejętności społecznych:
optymalizacja zachowań społecznych
korygowanie nieprawidłowych nawyków i zastąpienie ich nawykami adekwatnymi do sytuacji
uzyskanie umiejętności, kompetencji i wiedzy społecznej
przełożenie wyuczonych i wyćwiczonych zachowań do rzeczywistości! (najważniejsze).

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Szacunkowa kalkulacja kosztów/ kosztorys
1. Koordynacja, promocja, prowadzenie fan page’a projektu, informacja, rozliczenie 2 cykle x 9 grup x 300 zł = 5 400 zł
2. Rekrutacja, dobór grup treningowych 2 cykle x 9 grup x 700 zł = 12 600 zł
3. Wynagrodzenie terapeutów/trenerów TUS:
a) cykl wiosenny 3 lokalizacje x 13 tygodni x 3 grupy x 2 prowadzących x 200 zł = 46 800 zł
b) cykl jesienny 3 lokalizacje x 15 tygodni x 3 grupy x 2 prowadzących x 200 zł = 54 000 zł
c) razem: 100 800,00 zł
4. Scenariusze zajęć dla poszczególnych grup 9 grup w jednym cyklu x 1000 zł = 9 000 zł
5. Materiały na treningi, drobny poczęstunek, drobne nagrody motywacyjne, dyplomy: 2 cykle x 3 lokalizacje x 3 grupy x 600zł = 10 800 zł
6. Promocja projektu, oznakowanie logotypami, przygotowanie graficzne i wydruk plakatów: 600zł + (2 cykle x 3 lokalizacje x 150 zł) = 1 500 zł
7. Koszty obsługi sal 3 lokalizacje x 28 tygodni x 3 grupy x 35 zł = 8 820 zł

Łącznie: 148 920 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
148 920,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

23.04.2020 16:19
Koordynator w Biurze Edukacji

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany