Zobacz i usłysz głos- zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwoju organizowane przez PPP10

900
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Elżbieta Ruszkiewicz
Współautorzy Alicja Stępniewska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
44 600 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
"Zobacz i usłysz głos" to projekt zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Zakłada on jednoczesne zastosowanie słuchawek kostnych i panela świetlnego, umożliwiających wizualizację i stymulację głosem w celu poprawy uwagi, pamięci i płynności wypowiedzi. Planowane zajęcia przeprowadzone zostaną w bielańskich szkołach z oddziałami integracyjnymi oraz w Poradni nr 10.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10, ul. Wrzeciono 24, 01-963 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Działka miasta stołecznego Warszawy, obręb 70702 121/2 nr KW 287 108 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
"Zobacz i usłysz głos" to projekt zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Zakłada on jednoczesne zastosowanie słuchawek kostnych i panela świetlnego, umożliwiających wizualizację i stymulację głosem w celu poprawy uwagi, pamięci i płynności wypowiedzi. Planowane zajęcia przeprowadzone zostaną w bielańskich szkołach z oddziałami integracyjnymi oraz w Poradni nr 10.
Opis projektu
"Zobacz i usłysz głos" to projekt zajęć terapeutycznych dla dzieci w wieku 5-18 lat z zaburzeniami rozwojowymi m.in. z opóźnieniem rozwoju mowy, autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, afazją. Zakłada on jednoczesne zastosowanie słuchawek kostnych i panela świetlnego, umożliwiających wizualizację i stymulację głosem w celu, poprawy uwagi, pamięci, płynności wypowiedzi, efektywniejszego uczenia się.
Planowane zajęcia przeprowadzone zostaną w formie 10 dniowych turnusów w bielańskich szkołach z oddziałami integracyjnymi oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10. Turnusy w szkołach będą miały charakter zindywidualizowany tzn. jeden specjalista pracuje z jednym dzieckiem.
Turnus w poradni będzie miał charakter zajęć grupowych (do 10 dzieci) i realizowany będzie w ramach godzin pracy specjalistów.
Terapeuci poradni, od poniedziałku do soboty, w godzinach pracy poradni, będą korzystali z innowacyjnego sprzętu podczas prowadzonych zajęć: logopedycznych, pedagogicznych, psychologicznych, sensorycznych.
Całość projektu zakłada objęcie 140 dzieci nowatorską metodą stymulacji połączenia dźwięku z obrazem.
Projekt będzie ogólnodostępny i bezpłatny dla mieszkańców dzielnicy Bielany.

Miejsce realizacji:
Szkoła Podstawowa nr 247 z Oddziałam integracyjnymi ul. Wrzeciono 9 w Warszawie
01.03.2021 – 12.03.2021 turnus indywidualny (10 spotkań, wiek wczesnoszkolny)
Szkoła Podstawowa nr 223 z Oddziałam integracyjnymi ul. Jana Kasprowicza 107 w Warszawie
15.03.2021 – 26.03.2021 turnus indywidualny (10 spotkań, wiek wczesnoszkolny)
Szkoła Podstawowa nr 214 z Oddziałam integracyjnymi ul. Antoniego Fontany 1 w Warszawie
12.04.2021 – 23.04.2021 turnus indywidualny (10 spotkań, wiek wczesnoszkolny)
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 ul. Wrzeciono 24 w Warszawie
12.04.2021 – 20.05.2021 turnus grupowy (10 spotkań, wiek wczesnoszkolny)
01.03.2021 – 31.12.2021 zajęcia indywidualne i grupowe z wykorzystaniem urządzeń w celu wspierania prowadzonych terapii logopedycznych, pedagogicznych, psychologicznych oraz integracji sensorycznej.

Zasady rekrutacji:
Rekrutacji dokonuje specjalista placówki w porozumieniu ze specjalistą poradni po analizie trudności dziecka.
Sposób informowania o rekrutacji:
Zasady rekrutacji zostaną umieszczone w ogólnodostępnych środkach informacji publicznej: strona internetowa Urzędu Dzielnicy Bielany oraz PPP10, dzienniki elektroniczne szkół współrealizujących projekt, tablice informacyjne, broszury, plakaty.
Kryteria naboru:
Dzieci w wieku 5-18 lat ze stwierdzonymi zaburzeniami rozwojowymi z placówek bielańskich.
Termin rekrutacji:
Rozpoczęcie naboru - miesiąc przed turnusem do momentu utworzenia grupy.
Koordynator projektu:
Koordynator dba o prawidłową realizację projektu (terminarz, promocja, nabór, współpraca między placówkami).

Szczegółowy opis projektu "Zobacz i usłysz głos" zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwoju organizowane przez PPP 10 znajduje się w załączniku nr 1.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Praktyka wielospecjalistycznych działań terapeutycznych poradni wskazuje na ogromną potrzebę urozmaicenia żmudnych i długotrwałych ćwiczeń. Wyzwania rozwojowe dzieci, uczęszczających między innymi do szkół integracyjnych, wymagają od specjalistów ciekawych, innowacyjnych form pracy. Gwarantują one zaangażowanie emocjonalne dziecka, niezbędne w drodze do sukcesu.
Korzystanie z proponowanych urządzeń edukacyjnych (słuchawki kostne, panel wzrokowo-dźwiękowy) nie wymaga specjalistycznego szkolenia. Doświadczeni terapeuci prowadzący w poradni trening według metody Tomatisa zapewnią wysoką jakość merytoryczną projektu „Zobacz i usłysz głos”.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
kosztorys w załączeniu
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
44 600,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku 5-18 lat z zaburzeniami rozwojowymi m.in. z opóźnieniem rozwoju mowy, autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, afazją. Zakłada on jednoczesne zastosowanie słuchawek kostnych i panela świetlnego, umożliwiających wizualizację i stymulację głosem w celu, poprawy uwagi, pamięci, płynności wypowiedzi, efektywniejszego uczenia się.

Modyfikacje

29.01.2020 13:14
Koordynator w Dzielnicy Bielany
03.02.2020 08:29
Koordynator w Dzielnicy Bielany
05.05.2020 09:45
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany
05.05.2020 09:49
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany
05.05.2020 09:51
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany
05.05.2020 10:38
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany
05.05.2020 11:12
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany