Zdrojowy Targowek

496
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Targówek
Targówek Mieszkaniowy
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
350 000 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Budowa tężni solnej w obrębie skweru Wiecha w pobliżu siłowni plenerowej.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Targówek
Obszar objęty pomysłem:
Targówek Mieszkaniowy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Skwer Wiecha obszar 3
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
W okolicy siłowni plenerowej warto dobudować niewielką tężnię solankową, przy której wszyscy mogli by wdychać solanki bardzo cenne dla zdrowia. Inwestycja wpisałaby się dobrze w politykę prozdrowotną i ekologiczną miasta.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Budowa tężni solnej w obrębie skweru Wiecha w pobliżu siłowni plenerowej.
Opis projektu
Zainspirowałam się parkiem zdrojowym w Legionowie, INSTRUKCJA EKSPLOATACYJNA I OBSŁUGI TĘŻNI SOLANKOWEJ W PARKU ZDROWIA W LEGIONOWIE
Idea instalowania tężni solankowych to proces wytwarzania aerozolu solnego bogatego w mikroelementy i pierwiastki istotne dla zdrowia ludzi. W bezpośredniej bliskości tężni na skutek ściekania solanki po tarninie, ruchu powietrza i słońca jest wytwarzany aerozol solny. W przypadku zastosowania naturalnej solanki, mamy gwarancję wytwarzania aerozolu najwyższej próby ze stałym zestawieniem pierwiastków i mikroelementów.
Zakłada się że solanka w obiegu tężni powinna mieć stężenie 4%, a nad utrzymaniem stałego poziomu stężenia ma czuwać konduktometr indukcyjny urządzenie elektroniczne i dość drogie lub osoba która mierzy manualnie stężenie solanki i reaguje w zależności od sytuacji .
W celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania tężni musi być wyznaczona osoba ze strony inwestora. Co dziennie osoba odpowiedzialna sprawdza czy wszystkie urządzenia prawidłowo pracują, czy poziom solanki w zbiorniku nie jest zbyt niski.
Przegląda studzienki na wypadek gdyby pojawiły się jakieś przecieki. Sprawdza czy solanka z koryta opadowego przelewa się nie za wolno lub nie za szybko. Wtedy obsługa przymyka lub otwiera zawór dławiący przepływ solanki. W przypadku nie równomiernego przelewania się solanki z koryta opadowego górnego należy sprawdzić czy wszystkie szczerbiny w ściankach koryta są drożne. Może się zdarzyć, że w szczerbinach skrystalizuje się sól. Wtedy należy szczerbiny oczyścić i udrożnić. W tym celu pracownik musi się dostać do koryta opadowego przy pomocy drabiny i odpowiednich zabezpieczeń. Przy okazji trzeba usunąć ewentualne zanieczyszczenia czy gniazda ptaków z koryta. Należy pamiętać, że tężnie spełniające swoje zadanie powinny mieć powyżej 3 metrów wysokości, Tężnia o takiej wysokości przy prawidłowym dbaniu o stan tarniny i odpowiednio bogatą w mikroelementy solankę - najlepiej naturalną - dzięki swej wysokości i warunkom atmosferycznym jest pełnowartościowym urządzeniem do wytwarzania cennego mikroklimatu z aerozolem solnym. Zadaszenie dodatkowo poprawia przewiew i cyrkulację powietrza niezbędną do wytwarzania aerozolu solnego.

Uzasadnienie realizacji projektu
Nasi seniorzy jak i matki z małymi dziećmi zapewne chętnie korzystaliby z bezpłatnych inhalacji, które pomogą w walce z reumatyzmem, przeziębieniami czy długotrwałymi nieżytami górnych dróg oddechowych, astmą. Inwestycja niewątpliwie podniesie atrakcyjność skweru i będzie często odwiedzanym miejscem.
Solanki korzystnie wpływają na układ nerwowy, układ gruczołów dokrewnych oraz ogólną odporność organizmu.
Wskazania lecznicze i profilaktyczne:
Przewlekłe i nawracające stany zapalne układu oddechowego,
Nerwica,
Nadciśnienie tętnicze,
Praca w znacznym zapyleniu, w wysokiej temperaturze, przebywanie w dużej aglomeracji miejskiej,
Palenie tytoniu,
Niedoczynność tarczycy,
Alergie,
Zapalenie zatok.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt z projektem, budową tężni ok 350000 zł
Solanka, zbiornik, przyłącze do kanalizacji, pompa, konstrukcja drewniana, faszyna- gałązki po których spływa solanka, ławki wokół tężni, lampy oświetlające tężnię,
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
350 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty konstrukcji, kształtu i wymiarów tężni solankowej, zakładamy przybliżone koszty eksploatacyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tężni.
SOLANKA NATURALNA STĘŻENIE 4,54 - 6 %
5000 l x 0,60 PLN = 3,000 PLN netto wartość z transportem i wlaniem solanki do zbiornika
POWIERZCHNIA SŁUPA TARNINY W ROZŁOŻENIU TO OKOŁO 50 M/2
W zależności od warunków atmosferycznych przy średnim układzie pogodowym.
Parowanie i zużycie solanki przez wytwarzanie aerozolu, wynikające z praktyki i obserwacji pracujących tężni to około 4 l cieczy z 1 m/2 tarniny w ciągu doby.
Czyli 50 m/2 tarniny x 4 l solanki = 200 l solanki na dobę x 30 dni = 6000 l solanki miesięcznie x 7 miesięcy = 42, 000 l x 0,60 zł = 25,200 zł

W trakcie pracy solanki na tężni w obiegu zamkniętym, rośnie stężenie.
Żeby obniżyć stężenie do zakładanych 5 %, sondy odpowiedzialne za poziom solanki uruchamiają elektro zawór w celu dopuszczenia wody z sieci do zbiornika w zależności od warunków atmosferycznych. Przeciętnie zakładamy że to będzie około 2000 - 2,500 l wody w ciągu miesiąca.
Powyższe dane dotyczą prawidłowo zaprojektowanych kluczowych elementów tężni (koryto ściekowe). Koryto ściekowe jest odpowiedzialne za ekonomiczną pracę tężni solankowej i zużycie solanki. Jedynie ilość solanki przez parowanie i rozpylanie aerozolu przez ruch powietrza może być nie do końca do przewidzenia i może być tylko zakładane w przybliżeniu 4 l solanki z 1 m/2 tężni na dobę. W przypadku tężni zużycie solanki przez zbyt małe koryto ściekowe może być dość wysokie. W celu zachowania wysokich parametrów aerozolu solankowego należy regularnie ubytki solanki uzupełniać solanką nie wodą .

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ BEZ OŚWIETLENIA
---------------------------------------------------

Mieszadło około 1,1 kw x 12 h = 13,2 kw x 0,70 PLN = 9,24 PLN
pompa około 0,7 kw x 12 h = 8,4 kw x 0,70 PLN = 5,88 PLN
konduktometr, elektrozawory, sondy około 0,1 kw x 12 h = 1,2 kw x 0,70 PLN = 0,84 PLN
-------------------------------------------------------------
RAZEM = 15,96 PLN na dobę x 30 dni = 733,52 PLN
733,52 PLN x 7 miesięcy = 5134,64 PLN

PŁUKANIE TĘŻNI PO SEZONIE UŻYTKOWANIA
------------------------------------------
Wypompowanie solanki do kanalizacji

napełnienie zbiornika wodą z sieci około 3000 l = wartość w zależności od ceny lokalnych wodociągów
Tężnia z wodą w obiegu w celu płukania tarniny, urządzeń i instalacji wodociągowej tężni, pracuje 24 godziny. W razie potrzeby pozostałości zanieczyszczeń z tarniny, koryta ściekowego i innych miejsc w tężni usuwamy CARCHEREM.
Po fazie płukania usuwamy wodę z wszystkich zbiorników w tężni, koryto opadowe górne, zbiornik główny, instalacja wod-kan.
(wypompowanie do kanalizacji) przedmuchanie instalacji wod-kan. powietrzem, osuszenie i wyczyszczenie urządzeń w zbiorniku z pozostałości zanieczyszczeń organicznych itp i usunięcie ze zbiornika pozostałości nie rozpuszczonej soli i innych zanieczyszczeń. W czasie przerwy przestojowej wyznaczony pracownik powinien raz w tygodniu na 3 sekundy uruchomić mieszadło i pompę na sucho. Celem jest ochrona elementów ruchomych w urządzeniach przed zapieczeniem czy zastaniem. W tym samym celu Osoba obsługująca tężnię na sucho zamyka i otwiera kilkukrotnie zawory w studzienkach.Tę czynność wystarczy wykonać raz w miesiącu.
Wycena jest na 50 m2- jak w Legionowie, ale u nas może być mniejsza co obniży koszty eksploatacji
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
40 000,00 zł

Modyfikacje

14.01.2016 11:19
Autor projektu
14.01.2016 14:06
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany