Młodzi informatycy na start! Zajęcia informatyczne z elementami programowania, grafiki i animacji komputerowej w SP 209

313
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
71 640 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Realizacja niestandardowych zajęć komputerowych z i spoza podstawy programowej dla zainteresowanych uczniów w wieku 7-13 lat. Celem ich będzie rozbudzanie, rozwijanie kompetencji cyfrowych i kreatywności uczniów. Kontynuacja projektu z lat 2018 i 2019.
Zajrzyjcie na stronę projektu, zapraszamy: https://szkolapodstawowa209.edupage.org/text/?text=text/text70&subpage=1

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
al. Reymonta 25 Wawrzyszew
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szkoła Podstawowa nr 209, al. Reymonta 25 Wawrzyszew
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Realizacja niestandardowych zajęć komputerowych z i spoza podstawy programowej dla zainteresowanych uczniów w wieku 7-13 lat. Celem ich będzie rozbudzanie, rozwijanie kompetencji cyfrowych i kreatywności uczniów. Kontynuacja projektu z lat 2018 i 2019.
Zajrzyjcie na stronę projektu, zapraszamy: https://szkolapodstawowa209.edupage.org/text/?text=text/text70&subpage=1
Opis projektu
Projekt odpowiada na zapotrzebowanie obszaru zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i umiejętności uczniów w dobie cyfrowej cywilizacji. Dzieci na lekcjach mają mało zajęć z zakresu informatyki, a ich zakres jest elementarny. Wielu uczniów wykazuje duże zainteresowanie tym obszarem edukacji. Warto też zwrócić uwagę na bezpieczeństwo dzieci w sieci, gdyż to właśnie najmłodsi najbardziej narażeni są na skutki cyberprzemocy. Projekt umożliwiłby przygotowanie dzieci do bezpiecznego korzystania z Internetu oraz wybranych przez nauczyciela programów edukacyjnych i narzędzi cyfrowych.
Oprócz poszerzonego pakietu wiadomości dotyczących bezpieczeństwa w sieci, dzieci mogłyby podjąć przygotowanie do programowania w języku Scratch (młodsi uczniowie) Python i in. (starsi) – tworzyć pierwsze własne projekty. Z pewnością chętnie podjęłyby zadania projektu Godzina Kodowania pod okiem instruktora. Zaletą projektu jest samodzielna i twórcza praca uczniów pod nadzorem nauczycieli oraz kreatywne uczenie się matematyki, niejako mimochodem przy okazji programowania. W realizacji tego zamierzenia skutecznie pomagałby dzieciom mały, interaktywny robot edukacyjny Photon. Zajęcia oferowałyby też podstawy grafiki i animacji komputerowej oraz zajęcia z prezentacji multimedialnych.
Projekt więc zakłada realizację niestandardowych zajęć komputerowych z i spoza podstawy programowej dla zainteresowanych dzieci w wieku 7-13 lat.
Zakładamy powstanie 14 grup: 2 grup pierwszoklasistów, 2 grup drugoklasistów, 2 grup trzecioklasistów, 2 grup czwartoklasistów, 2 grup piątoklasistów, 1 grupy szóstoklasistów i 3 grup siódmoklasistów (w jednej grupie 12 uczniów). Rekrutacja wg regulaminu projektu z zachowaniem zasady ogólnodostępności.
W programie zajęć znajdą się więc: zajęcia z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu, zajęcia z zakresu podstaw programowania, udział w konkursach związanych z projektem, zajęcia z zakresu podstaw grafiki i animacji komputerowej, prezentacji multimedialnych. Projekt stanowiłby kontynuację dwóch poprzednich edycji programu z lat 2018 i 2019.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Głównym kryterium wyboru realizacji projektu jest to, że wychodzi naprzeciw poszukiwaniom innowacyjnych metod nauczania oraz wspierania kompetencji logiczno-matematycznych uczniów. Założenia projektu zgodne są z zapotrzebowaniem rynku pracy i potrzebą kształcenia młodego pokolenia w kierunku technicznym i informatycznym (wielu odbiorców – mało twórców). Projekt skierowany do dzieci szkół bielańskich.
Młodzi uczniowie interesują się komputerami, chętnie zapoznają się z ciekawymi, wybranymi programami i narzędziami cyfrowymi. Zajęcia komputerowe pozwolą im rozszerzyć horyzonty, rozwinąć zainteresowania, dadzą możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu oraz umożliwią przebywanie w grupie rówieśniczej dzielącej podobne pasje. Projekty związane z programowaniem wśród najmłodszych wpisane są do priorytetów edukacyjnych m.st. Warszawy. Projekt realizowany jest od dwóch lat z niesłabnącym zainteresowaniem.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
w załączeniu
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
71 640,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

30.04.2020 13:47
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany
30.04.2020 13:50
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany
13.05.2020 07:51
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany