Rembertowska Akademia Nauk

339
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Rembertów
Autor pomysłu Karolina Wiśniewska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
42 500 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Organizacja nieodpłatnych warsztatów i pokazów naukowych z różnych dziedzin wiedzy dla dzieci w formule uniwersytetu dziecięcego.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dom Kultury "Wygoda, ul. Koniecpolska 14,
Dom Kultury "Rembertów", al. Komandosów 8,
Zespół Szkół nr 74, ul. Niepołomicka 26
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Organizacja nieodpłatnych warsztatów i pokazów naukowych z różnych dziedzin wiedzy dla dzieci w formule uniwersytetu dziecięcego.
Opis projektu
Organizacja nieodpłatnych warsztatów i pokazów naukowych z różnych dziedzin wiedzy dla dzieci w formule uniwersytetu dziecięcego. Celem projektu jest rozbudzanie i pielęgnowanie naturalnej pasji do wiedzy i pokazanie, że nauka jest świetną zabawą.
W celu realizacji projektu konieczne będzie zawarcie umowy z zewnętrzną firmą, która zapewni odpowiedni wykonawców poszczególnych spotkań. Spotkania będą odbywały się w 2 formach - wykładowej i warsztatowej.
W części wykładowej brać będzie udział 160 uczestników w wieku 9-14 lat. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia będą przyjmowane w następujący sposób - SP 189, SP 254+OSM, SP 376 - po 20 zgłoszeń z każdej placówki poprzez Sekretariat Szkoły, SP 217 - 60 zgłoszeń poprzez Sekretariat Szkoły. Poprzez Urząd Dzielnicy Rembertów (Wydział Obsługi Mieszkańców) przyjmie 40 zgłoszeń oraz niewykorzystane w Szkołach zgłoszenia. Każdy wykład trwać będzie 60-90 minut. Każdy uczestnik otrzyma na każdym wykładzie materiały informacyjne o tematyce wykładów wraz z przykładami doświadczeń możliwych do realizacji w warunkach domowych. Wszystkie wykłady będą się odbywały w soboty na sali koncertowej budynku Zespołu Szkół nr 74 w Warszawie przy ul. Niepołomickiej 26.
W części warsztatowej brać udział będą po 3 grupy 20 osobowe. Zgłoszenia przyjmowane będą analogicznie do zgłoszeń na wykłady, przy czym 20 zgłoszeń w SP 217, po 10 zgłoszeń SP 189, SP254_OSM, SP 376 oraz 10 zgłoszeń Urząd Dzielnicy. Warsztaty odbywać się będą w soboty na terenie Domu Kultury "Wygoda" oraz Domu Kultury "Rembertów", zależnie od tematyki spotkań.

Każdy uczestnik dostanie indywidualny indeks z logo Budżetu Obywatelskiego i Dzielnicy Rembertów, w którym będzie zbierał pieczątki/stemple uczestnictwa w zajęciach, odrębne dla wykładów i każdego z Domów Kultury. Na koniec projektu każdy uczestnik otrzyma imienny Dyplom ukończenia Rembertowskiej Akademii Nauk roku 2021.

W ramach projektu zostaną poruszone zagadnienia z zakresu fizyki, chemii, biologii, ekologii, medycyny, astrologii.

W ramach projektu przewiduje się:
- 20 wykładów
- 10 warsztatów

Przewidywane koszty:
- wykładów - 350 zł/szt. - 7.000
- warsztatów wraz z materiałami - 450 zł/szt. (dla jednej grupy) - 13.500
- pozostałych materiałów (m.in. indeksów, stempli itp.) - 22.000
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Cele realizacji projektu:
- rozwój potencjału twórczego i intelektualnego dzieci
- rozbudzenie aktywności poznawczej, ciekawości świata oraz siebie
- przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki
- kształcenie myślenia naukowego, opartego o stawianie pytań badawczych

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
42500,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
42 500,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Nie została dołączona lista poparcia
Lista poparcia jest niepoprawnie wypełniona

Modyfikacje

05.02.2020 13:47
Koordynator w Dzielnicy Rembertów
06.02.2020 11:07
Koordynator w Dzielnicy Rembertów
29.07.2020 10:23
Koordynator w Dzielnicy Rembertów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany