Mobilizacja seniorów dzielnicy Rembertów do uczestniczenia w przygotowanych przez Miasto, dzielnicę Warszawa Rembertów i Rembertowską Akademię Seniora zajęciach dedykowanych na ich potrzeby

1520
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Rembertów
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
5 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • Zaopiekowanie się seniormi.
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 210 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Dotarcie przy współpracy międzypokoleniowej z informacją o prowadzonych w dzielnicy dla seniorów zajęciach i spotkaniach, do których (seniorów) nie trafiają informacje publikowane przez Urząd Dzielnicy i Miasta, zapoznanie ich z działalnością na rzecz seniorów Urzędu Dzielnicy i Rembertowskiej Akademii Seniora.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
09.09.2021 12:39

W marcu 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Rembertów - jako realizujący projekt - nawiązał kontakt z osobami koordynującymi wolontariat w dzielnicowych placówkach oświatowych i wychowawczych. Zostały omówione możliwości współpracy i zaangażowania wolontariuszy w promowanie aktywności seniorów i docieraniu do najszerszego grona osób starszych z ofertą ich aktywizacji. Zarówno rembertowskie szkoły, jak i Młodzieżówy Ośrodek Wychowawczy zadeklarowały chęć wsparcia i pomocy przy realizacji projektu. Szkolne kluby wolontariusza znajdują się w gotowości na kolejne informacje i wytyczne dotyczące realizacji zadania.

Ponadto przygotowano projekt ulotki, ale z uwagi na zawieszenie wielu aktywności dedykowanych seniorom z powodu pandemii, projekt ten nie został jeszcze ostatecznie zatwierdzony i przekazany do druku.

W czerwcu 2021 r. wydrukowano 500 ulotek z harmonogramem zajęć dla seniorów, z całym wykazem wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Dzielnicy Rembertów - w okresie wakacyjnym. Ulotki zostały przekazan koordynatorom wolontariatu Szkły Podstawowej Nr 254 oraz Szkoły Podstawowej Nr 376, a także do Domu Kultury "Wygoda". Między innymi dystrybucja miała miejsce w DK "Wygoda" w dniu 23 czerwca br., podczas imprezy, a ponadto umieszczano je w skrzynkach pocztowych mieszkańców dzielnicy.

W lipcu  2021 r. w ramach projektu zakupiono papier A4 i A3 oraz gilotynę i tonery do drukarki laserowej za kwotę 4009,72 zł, jako narzędzia do wydrukowania ulotek. Wydrukowano kolejnych 500 ulotek (w sumie już 1000 szt.). Drugi temat objęty ulotkami dotyczył wyborów do Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, na kadencję 2021-2024.

Ponadto wydrukowano 15 plakatów, które rozmieszczono w uczęszczanych przez seniorów miejscach, m. im. Ośrodku Pomocy Społecznej, Bibliotece Publicznej, Domu Kultury "Rembertów", aptece przy ul. Komandosów, sklepie przy ul. Zawodowej 2, na tablicy ogłoszeń przy ul. Czerwonych Beretów, w sklepie spożywczym "U Aleksa", w sklepie warzywnym "Oliwier" i przy ul. Paderewskiego. W dystrybucję plakatów zostały zaangażowane wolontariuszki - seniorki.

Kolejnym etapem realizacji projektu była sierpniowa inauguracja Klubu Seniora w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Uczestnicy inauguracji mieli możliwość zapoznania się z ofertą zajęć dedykowanych seniorom, obejrzeć wystawy: twórczości plastycznej, malarskiej i rękodzielniczej, a także uzyskać informacje o zasadach funkcjonowania Klubu Seniora. Ponadto osoby starsze wiekiem wzięły udział w warsztatach kulinarnych i rękodzielniczych.  Inforamcja o wydarzeniu została rozpowszechniona poprzez wydruk i rozwieszenie plakatów oraz media społecznościowe.  Dodatkowo wydrukowano 40 szt zaproszeń. W ramach projektu, sfinansowano obsługę konferansjerską i fotograficzną całej inauguracji.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dzielnica Rembertów
Urząd Dzielnicy i miejsce obchodów święta Rembertowa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Urząd Dzielnicy i miejsce obchodów święta Rembertowa.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Dotarcie przy współpracy międzypokoleniowej z informacją o prowadzonych w dzielnicy dla seniorów zajęciach i spotkaniach, do których (seniorów) nie trafiają informacje publikowane przez Urząd Dzielnicy i Miasta, zapoznanie ich z działalnością na rzecz seniorów Urzędu Dzielnicy i Rembertowskiej Akademii Seniora.
Opis projektu
Bezpośrednie dotarcie do naszych seniorów poprzez ulotki dostarczone im w miejscu zamieszkania, zorganizowanie spotkania oraz pokazanie działalności Rembertowskiej Akademii Seniora w postaci zdjęć reportażowych, prac naszych seniorów (malarstwo, fotografia, zajęcia plastyczno-artystyczne,warsztaty teatralne, warsztaty kulinarne zajęcia w klubie fotograficznym i filmowym).
Projekt zamierzamy realizować we współpracy międzypokoleniowej z Rembertowskimi szkołami.
Spotkania seniorów proponujemy zorganizować w święto Dzielnicy.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Na prawie 5500 seniorów w dzielnicy, w zajęciach dla nich organizowanych uczestniczy 100 do 150 osób. Publikowane w internecie, na stronie urzędu dzielnicy i w dzielnicowej prasie informacje ze względu na brak opanowania technik komputerowych, częściową niezdolność fizyczną, brak kontaktu z Urzędem Dzielnicy nie docierają do większości w luźnej zabudowie mieszkających starszych mieszkańców.
Należy do naszych seniorów dotrzeć poprzez bezpośrednią informację dostarczając im widomości - co dla nich proponuje miasto i dzielnica, jak z tych możliwości korzystają seniorzy zrzeszeni w Rembertowskiej Akademii Seniora. Dla bardziej skutecznego zobrazowania korzyści z dostępu do w/w świadczeń dla seniorów w naszej dzielnicy, należy w dniu święta Rembertowa zorganizować wystawę prac seniorów jak wyżej.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
5000,00 pln
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
5 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

21.01.2020 18:06
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
21.01.2020 18:12
Autor projektu
22.06.2020 14:47
Koordynator w Dzielnicy Rembertów
06.07.2020 09:57
Koordynator w Dzielnicy Rembertów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany