Badmintonowa Wesoła 2021

1052
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Wesoła
Autor pomysłu Michał Skowroński
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
60 000 zł
Kategoria
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt ma na celu integrację społeczności lokalnej, zwiększenie i promocję aktywności fizycznej wśród mieszkańców Warszawy poprzez przeprowadzenie otwartych, grupowych treningów badmintona. Nieodpłatne zajęcia skierowane będą do odbiorców takich jak: dzieci i młodzież szkolna, osoby dorosłe, seniorzy. Zorganizowany będzie także otwarty amatorski turniej dla dzieci i dorosłych kończący cykl rocznych zajęć.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wesoła
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Warszawa - Wesoła, Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 172 w Warszawie, ul. Brata Alberta 46
05-075 Warszawa.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Zajęcia realizowane będą w Hali Sportowej w Szkole Podstawowej nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej, ul. Brata Alberta 46, 05-075 Warszawa. Wejście od ulicy Krótkiej z dostępem dla osób niepełnosprawnych.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt ma na celu integrację społeczności lokalnej, zwiększenie i promocję aktywności fizycznej wśród mieszkańców Warszawy poprzez przeprowadzenie otwartych, grupowych treningów badmintona. Nieodpłatne zajęcia skierowane będą do odbiorców takich jak: dzieci i młodzież szkolna, osoby dorosłe, seniorzy. Zorganizowany będzie także otwarty amatorski turniej dla dzieci i dorosłych kończący cykl rocznych zajęć.
Opis projektu
Projekt ma na celu integrację społeczności lokalnej, zwiększenie i promocję aktywności fizycznej wśród mieszkańców Warszawy poprzez przeprowadzenie otwartych, grupowych treningów badmintona. Nieodpłatne zajęcia skierowane będą do odbiorców takich jak: dzieci i młodzież szkolna, osoby dorosłe, seniorzy (zajęcia 3x w tygodniu w grupach do 20 osób).
Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców Warszawy w szczególności do dzieci i młodzieży oraz seniorów i osób dorosłych. Planowane zadania w ramach projektu zrealizowane będą z wykorzystaniem zasobów lokalnych zarówno pod względem lokalowym. Prowadzenie bezpłatnych zajęć sportowych ma na celu nie tylko scalanie i pobudzanie aktywności społecznych grup ale i rozszerzenie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. Projekt zwiększy dostępność zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako grupy, w której poza seniorami następuje największy spadek sprawności fizycznej. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość rozwoju umiejętności sportowych, współpracy w grupie i sprawdzenia swoich możliwości w otwartym turnieju badmintona. Koszty związane z realizacją projektu nastawione są na roczne funkcjonowanie zajęć sportowych, tak aby umożliwić szerokie uczestnictwo w treningach. Koszty materiałowe będące wydatkami rzeczowymi wykorzystanymi do zajęć badmintona obejmują także koszty organizacji turnieju zamykającego roczną edycję zajęć. Realizacja Projektu umożliwi także poszukiwanie przyszłych talentów sportowych, krzewienie właściwych postaw społecznych i ograniczenie ryzyka tworzenia się grup wykluczenia wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcia prowadzone będą przy zastosowaniu oficjalnych regulaminów gry przez licencjonowanych instruktorów i sędziów PZBad. Zajęcia prowadzone będą przez odpowiednią liczbę szkolących w grupach dzieci młodzieży, seniorów i dorosłych. Umożliwi to bezpośrednie przekazywanie wiedzy i podnoszenie umiejętności szkolonych. Na czas zajęć uczestnicy zostaną wyposażeni w sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadań jedynym wymaganiem będzie posiadanie stroju i obuwia sportowego. Informacje o naborze upublicznione zostaną w formie plakatów wywieszonych w placówkach oświaty w Dzielnicy Wesoła oraz na dzielnicowych nośnikach informacji i ogłoszenia na stronie internetowej Dzielnicy Wesoła (wywieszone min. 10 dni przed rozpoczęciem zajęć), nabór na zajęcia będzie otwarty, ogólnodostępny i zależny od pojemności hali sportowej dla danych grup. Przewiduje się prowadzenie zajęć w tygodniu roboczym oraz ewentualnie w dni wolne od pracy w grupach dla zaawansowanych i początkujących dla dorosłych i dzieci w ramach 10 miesięcy roku szkolnego - 160 godzin zajęć z przerwą wakacyjną i dodatkową organizację całodziennego turnieju amatorskiego jako zwieńczenie cyklu rocznego (ok. 10 godzin roboczych).Zapisy na zajęcia prowadzone będą przez organizatorów przed zajęciami w terminach zajęć zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Każdy uczestnik zobowiązany będzie do wypełnienia karty zgłoszenia.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Realizacja projektu umożliwi współpracę społeczności lokalnej, wykwalifikowanych instruktorów i sędziów badmintona oraz wykorzystanie zasobów lokalowych będących we władaniu Dzielnicy Wesoła. Celem nadrzędnym Projektu jest integracja społeczności lokalnej poprzez edukację sportową dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Celami pośrednimi Projektu są krzewienie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Niemniej ważnym aspektem planowanych działań jest upowszechnienie dostępności bezpłatnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz seniorów poprzez promocję badmintona jako sportu powszechnego. Projekt zgodny ze Statutem SP 172.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1 Wynajem sali 110,00 x 160= 17 600,00
2 Opłata instruktora/trenera 90,00 x 160=14 400,00
3 Lotki Nylonowe (baza korkowa1 tuba/6szt.) lotek 40 tub x 70,00 = 2800,00
4 Lotki Piórowe (lista PZBad1 tuba/12 sztuk) 95,00 x120 tub = 11 400,00
5 Materiały eksploatacyjne do prowadzenia zajęć ( np. taśmy, naciągi, owijki, usługi, materiały eksploatacyjne, itp.) ryczałt 10 mies. x 500,00 = 5000,00
6 Koszt promocji i oznakowania graficznego 800,00
7 Koszty administracyjne ryczałt 10 mies. (telefon, księgowość, koszt rekrutacji, koordynacji i inne na 10 mies.) 10 x 300,00= 3 000,00
8. Koszt organizacji turnieju (hala-wynajem, sędziowie 5-6 osób, medyk, nagrody, medale itp. i inne koszty) ryczałt 5000,00.
koszt ogółem: 60 000,00
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
60 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

23.04.2020 12:46
Wydział Promocji, Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wesoła
19.06.2020 10:06
Koordynator w Dzielnicy Wesoła

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany