Szkoła w kuchni – kulinarne lekcje historii, matematyki i geografii.

1119
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
62 400 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • ochrona środowiska
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych łączące treści z podstawy programowej z warsztatami gotowania. Praktyczne oblicze szkolnej wiedzy przekazanej w ciekawy, angażujący sposób. Rozwój kreatywnego, krytycznego myślenia, kompetencji zespołowych i kulinarnych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
cała Warszawa - projekt przeznaczony dla szkół podstawowych Warszawy

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych łączące treści z podstawy programowej z warsztatami gotowania. Praktyczne oblicze szkolnej wiedzy przekazanej w ciekawy, angażujący sposób. Rozwój kreatywnego, krytycznego myślenia, kompetencji zespołowych i kulinarnych.
Opis projektu
Zostanie zorganizowanych 40 warsztatów dla uczniów klas I-III, IV-VI, VII- VIII szkół podstawowych łączących treści z podstawy programowej z warsztatami gotowania. Jeden warsztat będzie trwał 2 x 45 minut. Scenariusze zajęć będą dostosowane do wieku odbiorców. Zajęcia pozwolą na pokazanie szkolnych tematów w nowej, praktycznej odsłonie. Nowo pozyskaną wiedzę uczniowie utrwalą przygotowując powiązane tematycznie potrawy. W czasie warsztatów uczestnicy zapoznają się z wybranymi zagadnieniami z geografii, historii i matematyki (np. miary i wagi, wojny greckie, życie w starożytnym Rzymie, kuchnia pierwszych Piastów, odkrycia geograficzne) oraz poznają znaczenie w diecie i kulturze soli i cukru. Część merytoryczna warsztatów, prowadzona w lekki, konwersacyjny sposób pozwali uczniom na wykazanie się dociekliwością, zdolnością kreatywnego myślenia i syntetyzowania informacji, a także zaangażuje ich w lekcję i nauczy uważności, słuchania i wypowiadania się na forum. Część praktyczna – kulinarna – nauczy podstawowych umiejętności kulinarnych, a także pozwoli na budowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane działanie, nauczy pracy w grupie i będzie wspierać samodzielność.
Warsztaty realizowane będą przez trenerów posiadających doświadczenie w prowadzeniu warsztatów kulinarnych dla grup dzieci i młodzieży.
Nieodpłatne warsztaty dostępne będą dla uczniów szkół podstawowych od początku drugiego semestru roku szkolnego 2020/2021 do połowy grudnia 2021 r.

Grupy do 30 osób. Planowane dotarcie projektu: ok. 1200 osób.

Rekrutacja klas będzie przeprowadzona na podstawie zgłoszeń, o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu wolnych miejsc w danym miesiącu. Każda klasa może uczestniczyć w zajęciach jeden raz. Informacja o możliwości zapisów zostanie przesłana do szkół na terenie Warszawy.

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Dzisiejsi uczniowie szkół podstawowych przyzwyczajeni są do dynamicznych zmian rzeczywistości i przełączania się między różnymi sferami aktywności. Edukacja może wykorzystać te preferencje, ucząc wymaganych treści w innych warunkach niż szkolna sala, a jednocześnie pokazując związki między nimi a codziennym życiem. Istotną częścią tego życia jest zdrowe żywienie, dostosowane do wymagań dietetycznych i warunków klimatycznych. Dzisiejsi uczniowie spędzą życie w zglobalizowanym świecie w czasach kryzysu klimatycznego. Wymaga to świadomości pochodzenia produktów, sposobów ich produkcji, a także rozumienia powiązań kulturowych i handlowych.
Zajęcia pokazujące kontekst codziennego życia, zarówno historyczny, jak i kulturowy czy środowiskowy, pogłębią wiedzę uczniów o świecie i zdolności do świadomego w nim funkcjonowania. Jednocześnie stosowane metody pracy z grupą spowodują większe zaangażowanie uczniów w omawiany temat, a własnoręczne przygotowywanie posiłków rozwinie ich kompetencje motoryczne, sensoryczne i żywieniowe.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Opracowanie scenariusza dla każdej grupy wiekowej w kilku obszarach tematycznych 3 x 1800,00 zł = 5400,00 zł
Przeprowadzenie rekrutacji i aktualizacji harmonogramu, koordynacja projektu 1000,00 zł
Przeprowadzenie warsztatów wraz z kosztami: wynagrodzenia dwóch trenerów, zapewnienia materiałów warsztatowych, produktów oraz sprzętu potrzebnego do poprowadzenia warsztatów 40 x 1100,00 zł = 44000,00 zł
Obsługa sali 40 x 250,00 zł = 10000,00 zł
Dyplomy/zaświadczenia dla uczestników 1500,00 zł
Materiały promocyjne - koszty oznakowania 500,00 zł
Łącznie 62400,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
62 400,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

21.01.2020 10:11
Autor projektu
09.04.2020 20:27
Koordynator w Biurze Edukacji

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany