Retencja Wody Deszczowej - ogród deszczowy w formie skrzyniowej.

1722
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Wola
Autor pomysłu Mieszkaniec
Współautorzy Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
119 600 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 1406 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt zakłada wykonanie ogrodów deszczowych w formie skrzyń kaskadowych połączonych ze sobą (3 sztuki w jednym puncie). Każda ze skrzyń wyposażona zostanie w stosowną instalację zapewniającą utrzymanie właściwych warunków gruntowo-wodnych (drenaże nawadniająco - odwadniające) i odprowadzenie nadmiaru wód odpowiednio do kanalizacji miejskiej lub na powierzchnię biologicznie czynną – trawniki. Skrzynie wypełnione zostaną warstwowo materiałem o odpowiednich uziarnieniach zapewniających retencję wody i jej swobodny przepływ między warstwami. Skrzynie obsadzone zostaną roślinnością hydrofitową, która znakomicie znosi okresowe zalewanie oraz okresy suszy.
Ogród deszczowy zasilany będzie wodą z powierzchni dachowych odprowadzaną rynnami. Każda z rynien zasilać będzie jeden ogród deszczowy.
Skrzynie posadowione zostaną od ścian budynku minimum 30 cm, aby pomiędzy ścianą budynku a pojemnikiem mogło swobodnie krążyć powietrze nie powodując zawilgocenia elewacji w tym miejscu.
Projekt zakłada wykonanie jednego ogrodu deszczowego trzyskrzyniowego przy ul. Karolkowej 56 i pięciu ogrodów deszczowych trzyskrzyniowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Okopowa 7.Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
17.05.2021 16:17

Trwa przygotowywanie dokumentów do przetargu.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1.Południowa ściana budynku Szkoły Podstawowej nr 147 przy ul. Karolkowej 56
na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy - działka ew. nr 37 obręb 6-03-17;
2. Południowa i północno-wschodnia ściana budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Okopowej 7 na terenie dzielnica Wola m.st. Warszawy - działka ew. nr 37.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt zakłada wykonanie ogrodu deszczowego w formie skrzyń kaskadowych połączonych ze sobą (3 sztuki w jednym puncie). Pierwszy ogród deszczowy założony zostałby przy budynku Szkoły Podstawowej nr 147 przy ul. Karolkowej 56 na działce ew. nr 37 obręb 6-03-17 na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy – południowa ściana budynku od strony al. Solidarności. Drugi ogród deszczowy założony zostałby przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Okopowej 7 na działce ew. nr 37 obręb 6-03-17 na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy – południowa i północno-wschodnia ścian budynku. Instalacja zbiornika w sąsiedztwie szkoły podstawowej może stanowić element edukacyjny dla uczniów szkoły.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada wykonanie ogrodów deszczowych w formie skrzyń kaskadowych połączonych ze sobą (3 sztuki w jednym puncie). Każda ze skrzyń wyposażona zostanie w stosowną instalację zapewniającą utrzymanie właściwych warunków gruntowo-wodnych (drenaże nawadniająco - odwadniające) i odprowadzenie nadmiaru wód odpowiednio do kanalizacji miejskiej lub na powierzchnię biologicznie czynną – trawniki. Skrzynie wypełnione zostaną warstwowo materiałem o odpowiednich uziarnieniach zapewniających retencję wody i jej swobodny przepływ między warstwami. Skrzynie obsadzone zostaną roślinnością hydrofitową, która znakomicie znosi okresowe zalewanie oraz okresy suszy.
Ogród deszczowy zasilany będzie wodą z powierzchni dachowych odprowadzaną rynnami. Każda z rynien zasilać będzie jeden ogród deszczowy.
Skrzynie posadowione zostaną od ścian budynku minimum 30 cm, aby pomiędzy ścianą budynku a pojemnikiem mogło swobodnie krążyć powietrze nie powodując zawilgocenia elewacji w tym miejscu.
Projekt zakłada wykonanie jednego ogrodu deszczowego trzyskrzyniowego przy ul. Karolkowej 56 i pięciu ogrodów deszczowych trzyskrzyniowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Okopowa 7.Opis projektu
Założeniem projektu jest zagospodarowanie poprzez retencjonowanie i właściwe zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z części powierzchni dachowych budynku Szkoły Podstawowej nr 147 przy ul. Karolkowej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Okopowej 7.
Ogród deszczowy w formie skrzyniowej to znakomita forma zagospodarowania wód opadowych lub roztopowych w infrastrukturze miejskiej. Wystarczy umieścić odpowiednią ilość pojemników przy urządzeniach służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych (rynnach), co zagwarantuje stały dopływ wód i ograniczy ilości wód odprowadzanych do kanalizacji miejskiej. Wykonanie ogrodu deszczowego w formie skrzyniowej nie jest skomplikowane. Na jeden ogród deszczowy składać będą się trzy pojemniki o wymiarach
ok. 1,0 x 1,0 m i wysokości maksymalnej do 1,0 m. Pojemniki ustawione zostaną kaskadowo, w celu zapewnienia przepływu wód i zapewnienia jej retencji. Każda skrzynia wyposażana zostanie w rurę drenującą i rurę przelewową, umożliwiającą odpływ nadmiaru wód odpowiednio do kanalizacji miejskiej (ul. Karolkowa 56) lub na powierzchnię biologicznie czynną (ul. Okopowa 7) w celu zasilanie istniejącej zieleni. Każda ze skrzyń wypełniona zostaną warstwami materiału o różnej ziarnistości zapewniającej filtrację wód. Przykładowy schemat sposobu wykonania ogrodu deszczowego określony został w broszurach stanowiących załącznik do Projektu.
Pierwszy ogród deszczowy założony zostałby przy budynku Szkoły Podstawowej nr 147 przy ul. Karolowej na działce ew. nr 37 obręb 6-03-17. Składać będzie się z trzech pojemników ustawionych kaskadowo. Drugi ogród deszczowy założony zostałby przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Okopowej 7 na działce ew. nr 37 obręb
6-03-17. Składać będzie się z trzech pojemników ustawionych kaskadowo w pięciu lokalizacji (łącznie 15 skrzyń).
Miejsce ustawienia pojemników określone zostały w załącznikach do wniosku.
Każdy z pojemników obsadzony zostanie roślinnością hydrofitową typu turzyca, sit, irysy, lobelia szkarłatna, stroiczka czerwona, kosaciec żółty, skrzyp zimowy, krwawnica pospolita, rdest, itp.). Niewątpliwą zaletą ogrodu deszczowego jest małe zapotrzebowanie przestrzeni na jego wykonanie, dlatego z łatwością można go wkomponować w terenie miejskim. Dzięki odpowiedniemu doborowi roślinności , ogród deszczowy dobrze funkcjonuje nawet na obszarach zacieniowanych. Zwiększą bioróżnorodność i poprawią estetykę otoczenia.
Realizacja inwestycji możliwa jest do wykonania w ciągu roku i nie spowoduje ograniczeń
w korzystaniu z terenu (w tym pasa rogowego). Pojemniki są łatwe do demontażu w przypadku wystąpienia awarii podziemnej infrastruktury technicznej oraz nie oddziaływałaby szkodliwie na budynki.
Poniżej link przykładowych pojemników skrzyniowych służacych do założenia ogrodu deszczowego:
https://www.google.pl/search?q=ogrody+deszczowe+w+pojemnikach&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=V8tPXtAvEQXYvM%253A%252C4oCTpsf0mhEtwM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQnsjxDUQ6qBk7tpp6yEgnvMrV3SQ&sa=X&ved=2ahUKEwjQsJi1hdbpAhWN16YKHdZlBzIQ9QEwBHoECAcQGQ#imgrc=V8tPXtAvEQXYvM

Projektowanie uniwersalne
Nie
Projektowanie uniwersalne - Uzasadnienie
Projekt zakłada wykonanie ogrodów deszczowych w celu zretencjonowania i zagospodarowania w miejscu powstawania wód opadowych i roztopowych. Retencja wody deszczowej to pewnego rodzaju inwestycja w przyszłość naszej planety.
Uzasadnienie realizacji projektu
Woda nazywana jest błękitnym złotem. Akcje firm inwestujących w wodę systematycznie zyskują na wartości. W dobie globalnego ocieplenia i pojawiających się problemów z wodą, deszczówka to jedyne odnawialne źródło wody. Odpowiednio odzyskana i zgromadzona może znacząco zmniejszyć codzienne zużycie wody i tym samym ograniczyć koszty jej zakupu co wpłynie korzystnie na budżet miasta i jej oszczędność. Zbieranie deszczówki to świadome i oszczędne gospodarowanie wodą oraz zapobieganie podtopieniom i zalaniom piwnic. Dzięki retencji wody deszczowej zmniejsza się jej ilość w kanalizacji miejskiej i tym samym kanały te są drożne i są w stanie podczas intensywnych deszczów odbierać i odprowadzać więcej wody. Ogrody deszczowe to znakomita forma zagospodarowania wód w miejscu jej powstawania. Zaletą ogrodów deszczowych jest poprawa komfortu życia i zdrowia ludzi, poprawa estetyki otoczenia korzystnie wpływającej na wartość nieruchomości, zwiększenie bioróżnorodności poprawa wolarów krajobrazowych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Wyliczenia kosztów :
W przestrzeni miejskiej pojemnik w którym jest ogród musi zachować szczelność i mieć właściwy estetyczny wygląd. Przyjęto pojemniki szczelne z PEHD w obudowie drewnianej
(1,0 m x 1,0 m x 1,0 m.
Koszt pojemnika to ok. 500 zł brutto, obudowa drewniana malowana ok. 500 zł.
Koszt instalacji dopływ -przelew-odpływ ok. 200 zł.
Grunt – piasek, żwir ok. 300 zł. Rośliny 300 zł.
Transport na miejsce materiałów 300 zł. Wykonanie ogrodu 500 zł.
Razem 2 600 zł za pojemnik (max 3 000,00 zł)
Do wyliczeń przyjęto 3 000,00 zł

Eksploatacja:
Raz lub dwa razy w tygodniu wizyta eksploatacyjna.
Materiał: woda do podlewania w okresie suszy ( maj - sierpień)
Materiał do uzupełnień: żwir, piasek, grunt urodzajny ( ok. 10 % ubytków w skali roku),
Bieżące utrzymanie czystości i porządku - sprzątanie śmieci,
Likwidacja nieszczelności, pielenie, wymiana roślin (30% ubytków w skali roku).
Naprawa pojemnika lub wymienić (20% ceny pojemnika)
2700 zł – koszt roczny utrzymania ogrodu w skrzyni.

Oznakowanie
2 000,00 zł

Projekty, zgdy, uzgodnienia, zezwolenia (m.in. zajęcie pasa drogowego)
15 000,00 zł

Koszt wyliczony jest na skrzynie o długości i szerokości 1,0 m x 1,0 m - 18 sztuk.
Łączny koszt: 119 600,00 zł

3 000,00 x 18= 54000,00 zł
2 700,00 x 18= 48 600,00 zł
15 000,00 zł
2 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
119 600,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

19.06.2020 16:23
Zarząd Zieleni
19.06.2020 16:25
Zarząd Zieleni
19.06.2020 16:44
Zarząd Zieleni
19.06.2020 17:13
Zarząd Zieleni
19.06.2020 17:26
Zarząd Zieleni
23.06.2020 13:02
Zarząd Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany