Poznaj partnera lub przyjaciela

1718
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Ochota
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
8 300 zł
Kategoria
  • pomoc społeczna
  • budowanie relacji
  • wsparcie
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
"Poznaj partnera lub przyjaciela” to projekt wymyślony przez osoby ze spektrum autyzmu. Ma on na celu powiększenie sieci kontaktów osób z niepełnosprawnościami i nawiązanie nowego dialogu zarówno między nimi, jak i osobami neurotypowymi. Cykl comiesięcznych spotkań to zorganizowane rozmowy w parach, a więc możliwość poznania partnera lub przyjaciela.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Proponowane miejsca to ośrodki kultury, lokale sąsiedzkie np. MAL oraz kluby osiedlowe itp. na terenie Ochoty
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
"Poznaj partnera lub przyjaciela” to projekt wymyślony przez osoby ze spektrum autyzmu. Ma on na celu powiększenie sieci kontaktów osób z niepełnosprawnościami i nawiązanie nowego dialogu zarówno między nimi, jak i osobami neurotypowymi. Cykl comiesięcznych spotkań to zorganizowane rozmowy w parach, a więc możliwość poznania partnera lub przyjaciela.
Opis projektu
"Poznaj partnera lub przyjaciela” to projekt wymyślony przez uczestników Klubu Integracyjnego dla osób ze spectrum autyzmu na Ochocie oraz kadry. Uczestnicy Klubu to dorosłe osoby w przedziale wiekowym 20-40 lat, które potrzebują rozwinąć swoje umiejętności społeczne. Na bazie obserwacji oraz bezpośrednich komunikatów ze strony uczestników Klubu, postanowiliśmy wspólnie zadbać o ten aspekt ich życia, który wydaje się być szczególnie zaniedbany. Chcielibyśmy dać innym możliwość nawiązania relacji pomiędzy osobami z różnymi niepełnosprawnościami i osobami neurotypowymi, odmiennej oraz tej samej płci.

„Poznaj partnera lub przyjaciela” to cykl 10ciu spotkań w stylu „Speed dating” (z przerwą na wakacje), w co miesięcznym odstępnie czasowym. Spotkania, w których jednorazowo brałoby udział 6 kobiet i 6 mężczyzn trwałoby około 1 godzinę. Każda rozmowa w parach trwałaby 5 minut, po czym nastąpiłaby zmiana partnera. Po trzech takich spotkaniach, czyli po 15nastu minutach byłby czas na 10 minutową przerwę, a następnie kolejne 15naście minut rozmów. Każde spotkanie rozpoczynałoby się mową wstępną, czyli indywidualnym wprowadzeniem każdego z uczestników i zakończyło podsumowaniem. Na koniec spotkania każdy uczestnik wypełniłby ankietę dotyczącą wszystkich odbytych rozmów.

Przed rozpoczęciem cyklu spotkań rozesłalibyśmy informacje do różnych organizacji oraz fundacji znajdujących się na Ochocie o owym projekcie „Poznaj partnera lub przyjaciela”. Organizatorzy przygotowaliby formularz, na bazie którego nastąpiłoby przypisanie uczestnika „speed dating’u” do odpowiedniej grupy tematycznej, np.: „Podróże”, „Zwierzęta”, „Gotowanie”, „Książka”, „Wiedźmin”, „Kinoteka”, „Włochy”, itp. W ten sposób ułatwiamy uczestnikom nawiązanie efektywnych relacji.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Celem projektu jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami zawieranie relacji damsko-męskich i spełnienie ich potrzeb w tym zakresie oraz osób neurotypowych i poszerzenie ich sieci kontaktów. Bazując na doświadczeniu oraz prywatnych rozmowach z uczestnikami Klubu Integracyjnego dla osób ze spectrum autyzmu, dostrzegliśmy sporą lukę w życiu takich osób. Z troski o ich zdrowie psychiczne oraz fizyczne chcemy dać im możliwość zbudowania trwałych relacji z kimś innym niż członkowie ich rodzin. Projekt miałby na celu integrację osób nie tylko ze spectrum autyzmu, ale również innych osób niepełnosprawnych mieszkających na Ochocie, jak i dorosłych osób neurotypowych z tymi samymi zainteresowaniami, co pozostali uczestnicy „speed dating’u”. Projekt nastawiony jest na integrację oraz ogólną pomoc społeczną mieszkańcom Ochoty.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt projektu szacuje się na 8300 zł i uwzględnia on koszt prowadzenia 10 spotkań (zakładany czas trwania 1 spotkania wynosi 1 h), koszt zakupu materiałów biurowych wykorzystanych do realizacji zajęć oraz koszt promocji projektu.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
8 300,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Projekt może przyczynić się do zwiększenia sieci kontaktów osób z niepełnosprawnościami i osób neurotypowych mieszkających na Ochocie. Projekt zakłada integrację osób ze spektrum autyzmu, osób z niepełnosprawnościami, wzmocnienie zdrowia psychicznego i fizycznego tych osób, lepsze ich funkcjonowanie w grupie.

Modyfikacje

21.05.2020 15:07
Koordynator w Dzielnicy Ochota

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany