Komputer dla dużych i małych

774
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Ochota
Autor pomysłu Mieszkanka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
173 300 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna
  • integracja międzypokoleniowa
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej, w której będą się odbywały bezpłatne zajęcia komputerowe dla mieszkańców dzielnicy w różnym wieku i o różnym poziomie zaawansowania. Ponadto, zakupiony w ramach projektu sprzęt, będzie udostępniany nieodpłatnie, wszystkim chętnym mieszkańcom Ochoty.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Zajęcia będą odbywały się w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota, w rejonie ulic: Białobrzeskiej/Częstochowskiej / Grójeckiej /Bitwy Warszawskiej 1920r.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej, w której będą się odbywały bezpłatne zajęcia komputerowe dla mieszkańców dzielnicy w różnym wieku i o różnym poziomie zaawansowania. Ponadto, zakupiony w ramach projektu sprzęt, będzie udostępniany nieodpłatnie, wszystkim chętnym mieszkańcom Ochoty.
Opis projektu
Projekt zakłada stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej, w której będą się odbywały bezpłatne zajęcia komputerowe dla mieszkańców dzielnicy w różnym wieku i o różnym poziomie zaawansowania.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną:
- warsztaty z podstaw obsługi komputera - dla początkujących i dla zaawansowanych, każda grupa warsztatowa 40 godzin zajęć (2 razy w tygodniu po 2 godziny) - łącznie 6 edycji po 2 grupy, czyli 12 grup w ciągu roku, tj. 480 godzin warsztatów;
- specjalistyczne warsztaty komputerowe, m.in. z grafiki i projektowania, mediów społecznościowych i internetu oraz inne wybrane wg potrzeb zainteresowanych uczestników - każdy z warsztatów to 26 godzin w 6-ciu edycjach w ciągu roku, tj. 156 godzin warsztatów;
W pozostałym czasie pracownia będzie ogólnodostępna, gdzie pod kierunkiem zatrudnionego instruktora, każdy zainteresowany będzie mógł nieodpłatnie skorzystać z komputera z dostępem do internetu.
Na poszczególne zajęcia, będą obowiązywały zapisy.
Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w jak najszerszym zakresie, tak aby każdy zainteresowany mógł z niego skorzystać. O wyborze uczestników zdecyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku doboru uczestników zaawansowanych grup warsztatowych, dodatkowym kryterium będzie poziom zaawansowania wiedzy dotyczącej obsługi komputera. Informacje rozpowszechniane będą przy współpracy z ochockimi instytucjami, organizacjami pozarządowymi, poprzez plakaty i ulotki oraz poprzez portale społecznościowe i strony internetowe.
Kosztorys realizacji projektu:
- promocja projektu - 3000 zł
- wynagrodzenie opiekuna pracowni - 40 800 zł
- artykuły eksploatacyjne i materiały biurowe - 3000 zł
- poczęstunek i ekologiczne naczynia jednorazowe - 3500 zł
- wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia - 63 600 zł
- zakup sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania - 59 400 zł
Razem: 173 300 zł
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt odpowiada na potrzebę stworzenia w dzielnicy ogólnodostępnej, bezpłatnej pracowni komputerowej, zgłaszanej przez mieszkańców. Wykluczenie cyfrowe jest szczególnie widoczne wśród seniorów, jak również wśród najuboższych lub wykluczonych społecznie klientów OPS, co wpływa na konieczność ułatwiania im dostępu do nowoczesnych technologii. Dla osób, które chcą pogłębiać swoje umiejętności i zagłębiać się w nowe programy i rozwiązania, przewidziany jest wyższy poziom zaawansowania grup warsztatowych. Projekt, ze względu na brak ograniczeń wiekowych, umożliwia integrację międzypokoleniową.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Kosz realizacji projektu wynosi 173 300 w tym:
- promocja projektu - 3000 zł
- wynagrodzenie opiekuna pracowni - 40 800 zł
- artykuły eksploatacyjne i materiały biurowe - 3000 zł
- poczęstunek i ekologiczne naczynia jednorazowe - 3500 zł
- wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia - 63 600 zł
- zakup sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania - 59 400 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
173 300,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Przy zwiększonym się dostępie mieszkańców Ochoty do sprzętu komputerowego (ok. 480 godzin warsztatów w ciągu roku) zakłada się wzrost wiedzy i umiejętności obsługiwania programów komputerowych. Może to wpłynąć pozytywnie na rozwój zawodowy, sytuację bytową mieszkańców Dzielnicy Ochota. Starszym osobom może to ułatwić dostęp do szybkiej informacji.

Modyfikacje

22.04.2020 12:57
Koordynator w Dzielnicy Ochota
21.05.2020 15:03
Koordynator w Dzielnicy Ochota

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany