Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów

412
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Ursynów
Autor pomysłu Marzena Zientara
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
98 075 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Szczegółowy harmonogram bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży zostanie ustalony wspólnie z Dzielnicowym Ośrodkiem Kultury Ursynów, który na swojej stronie ogłosi rozpoczęcie zapisów na poszczególne zajęcia.
Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów ul. Kajakowa 12b
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Szczegółowy harmonogram bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży zostanie ustalony wspólnie z Dzielnicowym Ośrodkiem Kultury Ursynów, który na swojej stronie ogłosi rozpoczęcie zapisów na poszczególne zajęcia.
Decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Opis projektu
Projekt składa się z różnych zajęć dla dzieci i młodzieży, dostosowanych do wieku.

Najmłodsza grupa to dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat.
Dla nich projekt przewiduje:
- zajęcia umuzykalniające, polegające na zajęciach rytmicznych 1 raz w tygodniu po 45 min.
- nauka języka angielskiego 1 raz w tygodniu po 45 min.
- zajęcia plastyczne 1 raz w tygodniu po 45 min.

Druga grupa wiekowa to dzieci w wieku 7-10 lat.
Dla tej grupy dzieci przewidziałam zajęcia:
- nauka języka angielskiego 1 raz w tyg. po 45 min.
- zajęcia taneczne z elementami tańca współczesnego 1 raz w tyg. po 45 min.
- zajęcia plastyczne (nauka malowania i rysowania) 1 raz w tygodniu po 45 min.
- joga rodzic + dziecko 1 raz w tygodniu po 45 min.
- warsztaty stolarskie 5 razy po 90 min.


Trzecia grupa wiekowa to dzieci w wieku 11-13 lat.
Dla tej grupy wiekowej przewidziałam zajęcia:
- zajęcia sportowe z elementami jogi 1 raz w tyg. po 45 min;
- zajęcia z nauką gry na gitarze 1 raz w tyg. po 45 min.
- zajęcia edukacyjne MAŁY ODKRYWCA 1 raz w tyg. po 45 min.

Grupa wiekowa mieszana od 14 - 18 lat:
Dla tej grupy przewidziałam następujące zajęcia:
- zajęcia taneczne z elementami tańca współczesnego 1 godz. raz w tyg. po 45 min;
- zajęcia muzyczne z nauką śpiewu 1 raz w tyg. po 45 min.
- zajęcia Djingu i produkcji muzycznej 1 raz w tygodniu po 45 min.


Wszystkie zajęcia będą odbywały się w dwóch cyklach kwartalnych.

Pierwszy cykl odbędzie się między marcem a czerwcem.
Drugi cykl odbędzie się miedzy wrześniem a grudniem i będzie kontynuacją cyklu pierwszego.
Zajęcia będą całkowicie bezpłatne, a o zapisaniu na nie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Dla osób, którym nie uda się zapisać, zostanie utworzona lista rezerwowa.
Trzy kolejne nieobecności dziecka na zajęciach będą powodowały jego usunięcie z listy uczestników zajęć.
Na miejsce dziecka skreślonego z listy uczestników zajęć wejdzie pierwsza osoba rezerwowa.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów to bogata oferta zajęć dla wszystkich. Mój projekt wzbogaciłby tę ofertę oraz pozwolił na korzystanie z zajęć osobom mniej zamożnym, którzy nie zawsze mogą sobie pozwolić na korzystanie z oferty płatnej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Projekt zakłada realizację różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży w czterech grupach wiekowych, w dwóch cyklach
Zaplanowano m.in. zajęcia taneczne, muzyczne, plastyczne, stolarskie, sportowe z elementami jogi,
Djingu i produkcji muzycznej. Każde zajęcie będzie odbywało się 1 raz w tygodniu i będzie trwało 45 min. Całkowity koszt projektu podany przez autora wynosi 98 075 zł.

Kosztorys autora:
Zajęcia 3-6 lat:
- rytmika (12 tyg. x 220zł/h - instruktor x 2 cykle = 5280,00 zł + wynajem sali - 24 tyg. x 60zł = 1 440,00zł ) – 6720,00 zł
- angielski (12 tyg. x 250zł/h - instruktor x 2 cykle = 6000,00 zł + wynajem sali - 24 tyg. x 60 zł = 1440,00 zł) - 7440,00 zł
- plastyka (12 tyg. x 250zł/h - instruktor x 2 cykle = 6000,00 zł + wynajem sali - 24 tyg. x 50 zł = 1440,00 zł) - 7440,00 zł

Zajęcia 7-10 lat:
- angielski (12 tyg. x 250zł/h - instruktor x 2 cykle = 6000,00 zł + wynajem sali - 24 tyg. x 60 zł = 1440,00 zł) - 7440,00 zł
- taniec współczesny (12 tyg. x 220zł/h - instruktor x 2 cykle = 5280 zł + wynajem sali - 24 tyg. x 70zł = 1680 zł ) – 6960,00 zł
- plastyka (12 tyg. x 250zł/h - instruktor x 2 cykle = 6000,00 zł + wynajem sali - 24 tyg. x 50 zł = 1440,00 zł) - 7440,00 zł
- joga rodzic + dziecko współczesny (12 tyg. x 220zł/h - instruktor x 2 cykle = 5280,00 zł + wynajem sali - 24 tyg. x 60zł = 1 440,00zł ) – 6720,00 zł
- warsztaty stolarskie 5 razy po 90 min. (5 x 500 zł – instruktor = 3000 zł. + wynajem sali – 5 x 75 zł = 375 zł) – 2675 zł – 5675,00 zł

Zajęcia 11-13 lat:
- zajęcia sportowe z elementami jogi (12 tyg. x 220zł/h - instruktor x 2 cykle = 5280zł + wynajem sali - 24 tyg. x 70zł = 1680 zł ) – 6960,00 zł
- nauka gry na gitarze (12 tyg. x 220zł/h - instruktor x 2 cykle = 5280 zł + wynajem sali - 24 tyg. x 60 zł = 1440 zł) – 6720,00 zł
- zajęcia edukacyjne MAŁY ODKRYWCA (12 tyg. x 250zł/h - instruktor x 2 cykle = 6000 zł + wynajem sali - 24 tyg. x 60 zł = 1440 zł) – 7440,00 zł

Zajęcia 14-18 lat:
taniec współczesny (12 tyg. x 220zł/h - instruktor x 2 cykle = 5280 zł + wynajem sali - 24 tyg. x 70zł = 1680 zł ) – 6960,00 zł
- nauka śpiewu (12 tyg. x 220zł/h - instruktor x 2 cykle = 5280 zł + wynajem sali - 24 tyg. x 60 zł = 1440 zł) - 6720 zł
- plastyka (12 tyg. x 250zł/h - instruktor x 2 cykle = 6000,00 zł + wynajem sali - 24 tyg. x 50 zł = 1440,00 zł) - 7440,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
98 075,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

16.06.2020 16:47
Wydział Kultury dla Dzielnicy Ursynów
16.06.2020 16:50
Wydział Kultury dla Dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany