Mini Rewitalizacja Stawów Brustmana

417
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Radosław Sroczyński
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
287 000 zł
Kategoria
  • kultura
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 1828 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt rewitalizacji przewiduje:
- uporządkowanie zieleni na skarpach stawów, wprowadzenie nowych nasadzeń roślinności oraz wykonanie pergoli,
- renowację alejek żwirowych oraz chodnika biegnącego wokół dużego stawu,
- przeprowadzenie badań jakości wody w stawach,
- zarybienie stawów poprzedzone wykonaniem połowów kontrolnych i badań ichtiofauny, w celu ustalenia występujących gatunków ryb i gatunków możliwych do wprowadzenia.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
14.06.2022 14:17

Do 31.8.2021 roku na obszarze obejmującym "Mini Rewitalizację Stawów Brustmana" nie można było podjąć żadnych działań, w związku pracami nad ostateczną koncepcją projektu unijnego: "Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.4.Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych”). Po uwzględnieniu założeń  nadrzędnej koncepcji oraz przyjmując obowiązujące w roku bieżącym stawki przewidziany zakres prac w ramach projektu nr 417 został zmodyfikowany, po wcześniejszym uzgodnieniu zmian z autorem.

Stan realizacji: Dokonano uzgodnień ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków oraz Administracją Osiedla Wawrzyszew WSM w zakresie remontu nawierzchni i ławek, pielęgnacji zieleni oraz wykonania nasadzeń krzewów i bylin nad stawami. Dokonano uzgodnień z Wydziałem Ochrony Środowiska Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w zakresie zieleni. Na początku 2022 r. wykonano projekty zieleni i sporządzono kosztorys nasadzeń krzewów oraz bylin nad Stawem nr 2 i 3. W lutym bieżącego roku została przeprowadzona pielęgnacja roślinności wodnej / nadwodnej (szuwarowej), tj. trzcinowisk - przed rozpoczęciem okresu lęgowego ptaków gniazdujących w strefie brzegowej; prace, polegające na koszeniu ręcznym wykonane zostały przez zespół pracowników naszej jednostki, po uprzedniej kontroli potencjalnych miejsc lęgowych ptaków; powierzchnia wykoszonych trzcin nie przekraczała 30% powierzchni całkowitej. Na przełomie kwietnia / maja przeprowadzono inwentaryzację  i przegląd drzew oraz krzewów rosnących nad Stawami nr 1, 2 i 3. Na terenie Stawów Brustmana w obrębie koron drzew zinwentaryzowano 3 gniazda, 1 budkę oraz 1 dziuplę. Dodatkowo, wśród gęstych zarośli krzewów oraz trzcin, gniazdują, oprócz wróblowatych: łyski i kaczki. Z tego względu zdecydowano o przeprowadzaniu wycinki drzew, krzewów i samosiewów oraz pielęgnacji w koronach drzew i grupach krzewów w okresie jesienno-zimowym pod nadzorem przyrodniczym.

Nasadzenia wodne nad Stawem nr 3 zostaną wykonane drugiej połowie czerwca 2022 r.
w ramach projektu nr 812 pn. „Czyste Stawy Brustmana - czysta woda w stawach na Chomiczówce”. Umowa na opracowanie planu remediacji biologicznej wraz przeprowadzeniem w latach 2022-2023 działań remediacyjnych wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy zawarta została w dniu 31.12.2021 r. z firmą ACS Poland sp. z o.o. Zaoszczędzone środki wykorzystane zostaną na pielęgnację zieleni. W związku z równorzędną realizacją na terenie Stawu nr 1 i jego strefy brzegowej oraz łącznika między stawami (Stawem nr 1 i 2) projektu unijnego pn. „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” - w ramach projektu nr 417 zgłoszonego w Budżecie Obywatelskim pn. ,,Mini Rewitalizacja Stawów Brustmana” - nie zostanie przeprowadzony remont chodnika z kostki betonowej biegnący wokół Stawu nr 1 (dz. ew. nr 16, 50 i 52 z obrębu 7-08-05). Planowany remont chodnika został wcześniej uwzględniony w harmonogramie prac w ramach trwającego projektu unijnego. W przygotowaniu jest dokumentacja przetargowa obejmującą: wykonanie pielęgnacji zieleni wysokiej i niskiej wraz z nadzorem przyrodniczym, wykonanie nasadzeń krzewów i bylin,  remont ścieżki o nawierzchni i mineralnej oraz remont
4 ławek.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Stawy Brustmana, Osiedle Wawrzyszew
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt rewitalizacji przewiduje:
- uporządkowanie zieleni na skarpach stawów, wprowadzenie nowych nasadzeń roślinności oraz wykonanie pergoli,
- renowację alejek żwirowych oraz chodnika biegnącego wokół dużego stawu,
- przeprowadzenie badań jakości wody w stawach,
- zarybienie stawów poprzedzone wykonaniem połowów kontrolnych i badań ichtiofauny, w celu ustalenia występujących gatunków ryb i gatunków możliwych do wprowadzenia.
Opis projektu
"Mini Rewitalizacja Stawów Brustmana" to projekt ukierunkowany poprawę estetyki Stawów Brustmana, które są urokliwym miejscem w sercu Osiedla Wawrzyszew. To ulubione miejsce spacerów i wypoczynku na Bielanach.

W ramach projektu na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, tj. Stawy i brzegi oraz chodniki w okół stawów przewidujemy realizację ograniczonej rewitalizacji ww. terenu w tym:
- uporządkowanie zieleni na skarpach stawów, wprowadzenie nowych nasadzeń roślinności oraz wykonanie pergoli,
- renowację alejek żwirowych oraz chodnika biegnącego wokół dużego stawu,
- przeprowadzenie badań jakości wody w stawach,
- zarybienie stawów poprzedzone wykonaniem połowów kontrolnych i badań ichtiofauny, w celu ustalenia występujących gatunków ryb i gatunków możliwych do wprowadzenia.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
"Mini Rewitalizacja Stawów Brustmana" to projekt ukierunkowany na poprawę estetyki Stawów Brustmana, które są urokliwym miejscem w sercu Osiedla Wawrzyszew. To ulubione miejsce spacerów i wypoczynku na Bielanach. To również miejsce wielu imprez plenerowych jak "Koncerty na wodzie", kino plenerowe, festyny i pikniki sąsiedzkie.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Przybliżony kosztorys projektu:
uporządkowanie brzegów i nasadzenia nowej roślinności, pergole - 120 000 zł
odnowienie żwirowych alejek i przełożenie chodników z kostki brukowej - 140 000 zł
badania jakości wody, połowy kontrolne i zarybienie stawów - 27 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
287 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji

Modyfikacje

19.01.2020 18:04
Autor projektu
15.06.2020 09:12
Koordynator w Dzielnicy Bielany
23.06.2020 15:44
Koordynator w Zarządzie Zieleni
24.06.2020 08:26
Zarząd Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Wszystko pięknie, tylko bez żadnego podświetlania. Szkodliwa prowincjonalna kosztowna bezsensowna moda. Popieram remont alejek i rewitalizację roślinności.
    Mieszkaniec22102  24.01.2020 21:34
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany