Mini Rewitalizacja Stawów Brustmana

417
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Radosław Sroczyński
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
287 000 zł
Kategoria
  • kultura
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 1828 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt rewitalizacji przewiduje:
- uporządkowanie zieleni na skarpach stawów, wprowadzenie nowych nasadzeń roślinności oraz wykonanie pergoli,
- renowację alejek żwirowych oraz chodnika biegnącego wokół dużego stawu,
- przeprowadzenie badań jakości wody w stawach,
- zarybienie stawów poprzedzone wykonaniem połowów kontrolnych i badań ichtiofauny, w celu ustalenia występujących gatunków ryb i gatunków możliwych do wprowadzenia.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
16.12.2021 15:29

Realizacja projektu została zaplanowana na 2022 rok.

Do 31.8.2021 roku na obszarze obejmującym "Mini Rewitalizację Stawów Brustmana" nie można było podjąć żadnych działań w związku pracami nad ostateczną koncepcją projektu unijnego: "Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.4.Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych”).

Po uwzględnieniu założeń wspomnianej, nadrzędnej koncepcji oraz przyjmując obowiązujące w roku bieżącym stawki przewidziany zakres prac w ramach projektu nr 417 został zmodyfikowany. Zgodnie z aktualnym, zaaprobowanym przez autora kształtem, działania na 2022 rok przewidują: pielęgnację zieleni wysokiej i niskiej, remont ścieżki mineralnej oraz wykonanie nasadzeń z krzewów, bylin i zbiorowisk wodnych nad Stawem nr 3 (pełniącym funkcję filtracyjno-oczyszczającą w zespole zbiorników Brustmana), remont chodnika z kostki betonowej (usytuowanego wokół Stawu nr 1 i łącznika) ograniczony do powierzchni, na którą pozwalały przyznane środki w ramach projektu,W ramach realizacji wyremontowane zostaną również 4 ławki (3szt przy ścieżce mineralnej nad Stawem nr 2 oraz 1szt przy Stawie nr 3). Powyższe ustalenia oraz zmiany uzyskały aprobatę Autora projektu ,,Mini-Rewitalizacji (…)”. Dokonano uzgodnień ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków i Administracją Osiedla Wawrzyszew WSM. Przygotowywane jest pismo do Burmistrza Dzielnicy Bielany o wyrażenie zgody na remont: chodnika z kostki betonowej przy Stawie nr 1 oraz ścieżki o nawierzchni mineralnej przy północnym brzegu Stawu nr 2, a także o wydanie zgód właścicielskich. Po uzyskaniu niezbędnych zgód przygotowane zostanie postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy. Przewidywana realizacja przedsięwzięcia: czerwiec 2022 r.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Stawy Brustmana, Osiedle Wawrzyszew
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt rewitalizacji przewiduje:
- uporządkowanie zieleni na skarpach stawów, wprowadzenie nowych nasadzeń roślinności oraz wykonanie pergoli,
- renowację alejek żwirowych oraz chodnika biegnącego wokół dużego stawu,
- przeprowadzenie badań jakości wody w stawach,
- zarybienie stawów poprzedzone wykonaniem połowów kontrolnych i badań ichtiofauny, w celu ustalenia występujących gatunków ryb i gatunków możliwych do wprowadzenia.
Opis projektu
"Mini Rewitalizacja Stawów Brustmana" to projekt ukierunkowany poprawę estetyki Stawów Brustmana, które są urokliwym miejscem w sercu Osiedla Wawrzyszew. To ulubione miejsce spacerów i wypoczynku na Bielanach.

W ramach projektu na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, tj. Stawy i brzegi oraz chodniki w okół stawów przewidujemy realizację ograniczonej rewitalizacji ww. terenu w tym:
- uporządkowanie zieleni na skarpach stawów, wprowadzenie nowych nasadzeń roślinności oraz wykonanie pergoli,
- renowację alejek żwirowych oraz chodnika biegnącego wokół dużego stawu,
- przeprowadzenie badań jakości wody w stawach,
- zarybienie stawów poprzedzone wykonaniem połowów kontrolnych i badań ichtiofauny, w celu ustalenia występujących gatunków ryb i gatunków możliwych do wprowadzenia.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
"Mini Rewitalizacja Stawów Brustmana" to projekt ukierunkowany na poprawę estetyki Stawów Brustmana, które są urokliwym miejscem w sercu Osiedla Wawrzyszew. To ulubione miejsce spacerów i wypoczynku na Bielanach. To również miejsce wielu imprez plenerowych jak "Koncerty na wodzie", kino plenerowe, festyny i pikniki sąsiedzkie.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Przybliżony kosztorys projektu:
uporządkowanie brzegów i nasadzenia nowej roślinności, pergole - 120 000 zł
odnowienie żwirowych alejek i przełożenie chodników z kostki brukowej - 140 000 zł
badania jakości wody, połowy kontrolne i zarybienie stawów - 27 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
287 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

19.01.2020 18:04
Autor projektu
15.06.2020 09:12
Koordynator w Dzielnicy Bielany
23.06.2020 15:44
Koordynator w Zarządzie Zieleni
24.06.2020 08:26
Zarząd Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Wszystko pięknie, tylko bez żadnego podświetlania. Szkodliwa prowincjonalna kosztowna bezsensowna moda. Popieram remont alejek i rewitalizację roślinności.
    Mieszkaniec22102  24.01.2020 21:34
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany