Duża ścianka wspinaczkowa. Park-alejki z ławkami, stolik szachowy. Ścieżka zdrowia fit. Gocław. Grochów

433
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Marcin Walasiński
Współautorzy Oliwier Walasinski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
680 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
1. Ścianka wspinaczkowa o wysokości 2,5m. oraz długości 18-20m.
2. Ścieżka zdrowia to duży zestaw street workout'u.
3. Alejki ok. 60 m. mają łączyć atrakcje skweru. W projekcie znajdują się ławki oraz stolik szachowy z namalowaną planszą do gry.
4. Oświetlenie solarne terenu,
5. Tablice informacyjne, regulamin,
6. Projekt.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Teren zlokalizowany pomiędzy budynkiem żłobka przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 1, a rondem. W tej lokalizacji znajduje się również oddany projekt z budżetu partcypacyjnego 2019 pod nazwą "Kolorowy plac zabaw przy ul. Jana Nowaka–Jeziorańskiego"
Obręb ewidencyjny nr 16/4 działka obręb nr 3-06-07
Teren należy do m. st. Warszawy.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Teren o rozmiarach ok.130m x ok.150m. Działka położona jest nieco na uboczu, co dodatkowo zapewnia bezpieczeństwo dzieciom, - teren dzięki rosnącym drzewom zapewnia stosowną ilość cienia w upalne dni.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
1. Ścianka wspinaczkowa o wysokości 2,5m. oraz długości 18-20m.
2. Ścieżka zdrowia to duży zestaw street workout'u.
3. Alejki ok. 60 m. mają łączyć atrakcje skweru. W projekcie znajdują się ławki oraz stolik szachowy z namalowaną planszą do gry.
4. Oświetlenie solarne terenu,
5. Tablice informacyjne, regulamin,
6. Projekt.
Opis projektu
Park i skwer sportów miejskich będzie kontynuacją zrealizowanego już projektu na tym terenie „Kolorowy plac zabaw przy J. Nowaka-Jeziorańskiego”.

Projekt zawiera:
1. Ściankę wspinaczkową o wysokości ok. 2,5 metra oraz długości ok.18-20 metrów ustawioną w linii postej, możliwość wspinania po obu stronach oraz wzdłuż ścianki, panele laminatowe z żywic poliestrowych i włókien szklanych w różnych kolorach, tak żeby ściana nie była monotonna. W przypadku konieczności zastosowania podkonstrukcji stosować stal ocynkowaną. Konieczny projekt konstrukcyjny na kratownicę i fundamenty.
Ścianka będzie miała zmienną geometrię. Wymagane jest zaprojektowanie pochyleń i wybrzuszeń (pilastrów) dla utrudnienia wspinania się tzw. trawersem (czyli obejście w poziomie dookoła).
W panelach będą zaprojektowane gniazda pod śruby imbusowe do montażu uchwytów. Średnica śrub imbusowych fi 10 mm. Ilość gniazd od 6 do 9 na m2 tj. nie mniej niż 540 na dwie strony tj. na 90 m2.
Ścianka będzie zaprojektowana zgodnie z normą PN-EN 12572-2:2008 - Sztuczne ścianki wspinaczkowe - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań form typu bouldering oraz innymi normami powiązanymi z zakresem robót objętych zamówieniem.
Chwyty
Chwyty powinny być różnorodne, jak najbardziej zróżnicowane pod względem wielkości, kształtu i koloru. Chwyty wspinaczkowe nakręcane należy dostarczyć w rozmiarach od XS do XXL. Minimum 20 różnych kształtów chwytów montowanych na ściance, w tym: obłe, krawądki, klamy. Chwyty dostarczone powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12572-3:2008 - Sztuczne ścianki wspinaczkowe - Część 3: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań uchwytów wspinaczkowych potwierdzone deklaracją zgodności z ww. normą przez producenta. Chwyty nakręcane należy zamontować w ilości umożliwiającej wyznaczenie tras wspinaczkowych, zaleca się minimum 540 szt. wraz ze śrubami, plus 60 szt. dostarczyć jako rezerwę. Łącznie 600 szt. razem ze śrubami. Kształt i forma chwytów powinna uwzględniać sportowo – rekreacyjny charakter ściany wspinaczkowej i pozwolić na ułożenie tras od łatwych do niezwykle trudnych.
Nawierzchnia
Wokół ścianki należy zaprojektować podłoże amortyzujące ze żwiru płukanego bez cząsteczek mułu lub gliny, frakcja 2-8 mm o minimalnej grubości 30 cm. Między nawierzchnią żwirową a gruntem rodzinnym zostanie rozłożona geowłóknina. Nawierzchnię amortyzującą należy trwale wydzielić od otaczającego terenu (np. za pomocą obrzeży betonowych). Górna krawędź wydzielenia powinna być ułożona równo z powierzchnią terenu, bez uskoku (progu).
Fundamenty ściany wspinaczkowej znajdujące się w obszarze możliwego upadku powinny być okryte min 30 cm grubością nawierzchni żwirowej.
Nawierzchnia musi spełniać normę PN-EN 1177 - nawierzchnie na placach zabaw.
Wykaz informacji odnośnie korzystania oraz zasad obowiązujących na terenie sportowo-rekreacyjnym, będzie zawarty w regulaminie dostępnym na terenie obiektu, dodatkowo powinna zawierać oznaczenie o wykonaniu projektu w ramach budżetu obywatelskiego wg wzoru. Neutralne kolory szarości i brązu doskonale wtopią się w otaczający krajobraz.
Niewątpliwym atutem obiektu stanie się możliwość aktywności fizycznej w postaci wspinania się, bez dodatkowego sprzętu czy asekuracji.

2. Ścieżka zdrowia to wytrzymałe konstrukcje przeznaczone do aktywnego treningu na świeżym powietrzu. Urządzenia kształtują ciało i zwiększają sprawność fizyczną. Obiekt będzie oferował: drabinkę pionową, drabinkę poziomą oraz linę do wspinania się o wysokości 3m, drążek wysoki i odpowiednio umiejscowiony drążek niski wraz z dwiema równoległymi poręczami o długości 2m. Użycie miękkiego, mineralnego podłoża zapewni bezpieczeństwo użytkowania. Zasady korzystania i bezpieczeństwa zawarte będą w regulaminie widocznym na terenie obiektu.

3. Alejki to chodniki, ścieżki, długości ok. 60 metrów łączące atrakcje parku, skweru. W projekcie znajdują się: cztery ławki z czteroma koszami na śmieci oraz ze stolik szachowy, który będzie miał namalowaną plansze do gry. Stolik powinien posiadać cztery siedziska bez oparć. Kilkanaście drzew liściastych, które szybko urosną dadzą cień (np brzoza lub klon) natomiast kilkanście krzaków parkowych spełnią rolę ozdoby, estetycznego dodatku.

4. Oświetlenie solarne terenu oprawy LED np. ANTARES 2000 ścianka wspinaczkowa (2szt), drążki gimnastyczne (2szt.) i 60 m alejki ze stolikiem do szach (6szt.)

5. Tablice informacyjne, regulamin,

6. Projekt i inwentaryzacja zieleni, projekt urządzeń sprawnościowych i rekreacyjnych, projekt zagospodarowania i oświetlenia terenu. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót. Dokumentacja niezbędna do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.


Projektowanie uniwersalne
Brak odpowiedzi
Uzasadnienie realizacji projektu
Skwer sportów miejskich będzie ciekawą propozycją na spędzanie wolnego czasu oraz szansą na stworzenie nowych atrakcji dla mieszkańców Gocławia i Grochowa.
- Wspinaczka jest sportem ogólnorozwojowym. Wpływa na poprawę zdrowia i jakości życia, poprzez kształtowanie siły i wytrzymałości fizycznej.
- Ścieżka zdrowia, street workout to forma aktywności niezbędna jest dla biegaczy biegów przełajowych, mieszkańców uprawiający wszelkie odmiany sportów miejskich oraz siłowni.

Niegdyś zaniedbane miejsce zmieni się w zieloną uporządkowaną przestrzeń do aktywnego wypoczynku. Rodziny z dziećmi będą mogły miło i aktywnie spędzić wolny czas.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Wycena projektu wraz z robocizną:

Zieleń – nasadzenia drzew, krzewów założenie trawników 50 000 pln
Ścianka wspinaczkowa wraz z nawierzchnią bezpieczną: 189 000 pln
Ścieżka zdrowia-drążki wraz z nawierzchnią: 79 000 pln
Alejki-chodnik, ławki, kosze, stolik kawowy: 49 000 pln
Uporządkowanie terenu wywóz gruzu oraz koszty rocznej eksploatacji obiektu: 60 000 pln
Oświetlenie solarne wraz z montażem wyliczenia szczegółowe:
10 szt. antares 2000 ścianka wspinaczkowa (2szt), drążki gimnastyczne (2szt.) i 60 m alejki ze stolikiem do szach (6szt.):
3 000 euro* 1,23* 4,8 = 17712 zł brutto x 10 szt= 177 120 zł + 20 000 zł montaż i uruchomienie.
Przyjęto oświetlenie terenu skweru - latarnie solarne - 200 000.
Tablice informacyjne, regulamin: 3000 pln
Projekt zieleni, projekt urządzeń, projekt zagospodarowania i oświetlenia terenu: 50 000 pln
Suma: 680 000
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
680 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji

Modyfikacje

17.01.2020 23:18
Autor projektu
18.01.2020 00:05
Autor projektu
20.01.2020 10:26
Autor projektu
14.04.2020 10:04
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe
24.04.2020 11:58
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe
24.04.2020 12:36
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe
20.05.2020 14:11
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe
13.08.2020 15:18
Koordynator w Dzielnicy Praga-Południe

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany