## DROGI DLA ROWERÓW i nowa infrastruktura - połączenia Powązkowskiej z DDR przy S8 / Krasińskiego / Rydygiera / Tatarską / Burakowską / Okopową / Jana Pawła ##

496
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Krzysztof Krzemiński
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
1 200 000 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • sport
  • DROGI DLA ROWERÓW
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Główne założenia:
- wybudowanie brakujących fragmentów Drogi Dla Rowerów w ciągu ul. Powązkowskiej w ramach przetargu PROJEKTUJ+BUDUJ.
- poprawa bezpieczeństwa poprzez odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego i pieszego
- spójna sieć DDR poprzez połączenie ul. Powązkowskiej z innymi DDR w okolicy
- zabezpieczenie DDR przed wjazdem samochodów i ujednolicenie wygrodzeń

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Rejon ulic: Powązkowska / S8 / Krasińskiego / Ficowskiego/ Rydygiera / Tatarską / Burakowską / Okopową / Jana Pawła
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Główne założenia:
- wybudowanie brakujących fragmentów Drogi Dla Rowerów w ciągu ul. Powązkowskiej w ramach przetargu PROJEKTUJ+BUDUJ.
- poprawa bezpieczeństwa poprzez odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego i pieszego
- spójna sieć DDR poprzez połączenie ul. Powązkowskiej z innymi DDR w okolicy
- zabezpieczenie DDR przed wjazdem samochodów i ujednolicenie wygrodzeń
Opis projektu
1. Odcinek od skrzyżowania Powązkowska/Krasińskiego do trasy S8:
- połączenie istniejącego fragmentu DDR wzdłuż Żoliborza Artystycznego ze skrzyżowaniem. Wykonanie tymczasowych przejazdów rowerowych przez skrzyżowanie do czasu jego przebudowy (wzorem inwestycji ZDM na pl. Zawiszy; skrzyżowanie docelowo przebuduje deweloper)
- wybudowanie brakującego fragmentu DDR od ul. Krasińskiego, wzdłuż ul. Powązkowskiej do ul. Sybilli (zgodnie z mpzp, na działkach Miasta)
- dopuszczenie ruchu rowerowego na chodniku od ul. Sybilli do istniejącej DDR przy trasie S8 (grunt Skarbu Państwa) lub wykonanie zjazdu na jezdnię ul. Powązkowskiej lub ustawienie znaku koniec DDR (wzorem nowej DDR wzdłuż ul. Towarowej).
- połączenie DDR przy skrzyżowaniu Powązkowska/Krasińskiego z DDR przy ul. Ficowskiego.

2. Odcinek od skrzyżowania z ul. Duchnicką do ul. Tatarskiej (wiadukt kolejowy):
- likwidacja CPR i wydzielenie DDR+chodnik dla pieszych
- zmiana i uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego

3. Odcinek od ul. Tatarskiej do ul. Okopowej:
- wybudowanie brakującego fragmentu DDR od ul. Tatarskiej do ul. Burakowskiej zgodnie z mpzp
- wykonanie zjazdu/wjazdu w ul. Burakowską przy stacji Veturilo
- od ul. Burakowskiej do ul. Okopowej i dalej do DDR na JP II dopuszczenie tymczasowe ruchu rowerowego na chodniku lub ustawienie znaku o konieczność przeprowadzenia roweru wzorem nowej inwestycji ZDM na ul Towarowej przy pl. Zawiszy/ul. Kolejowej.
4. Ustawienie znaków informacyjnych o dostepnych kierunkach/połączeniach z okolicznymi DDR i odległościach do nich 1szt przy DDR przy S8, drogowskaz w kierunku DDR:
- JPII / Okopowa, ok 2,5 km,
- pl. Niemena / Rydygiera 1 km
1 szt przy DDR przy Okopowej, drogowskaz w kierunku DDR:
- S8 ok 2,5 km
- pl. Niemena / Rydygiera 1 km

5. Zabezpieczenie DRR przed parkowaniem pojazdów i wymiana wszystkich istniejących wygrodzeń w pasie drogowym na całej długości ul. Powązkowskiej na jeden wzór - estetyczne wygrodzenia stosowane przez Tramwaje Warszawskie.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
- poprawa bezpieczeństwa poprzez odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego i pieszego
- spójna sieć DDR poprzez połączenie ul. Powązkowskiej z innymi DDR w okolicy
- bardziej komfortowy, bezpieczny i zgodny z przepisami ruch rowerowy
- czynnik zachęcający mieszkańców do rezygnacji z dojazdów samochodem na rzecz roweru (w tym rejonie jest również słabo rozwinięta komunikacja miejska)

Obecnie poprzez brak ciągłości DDR rowerzyści poruszają się po chodnikach. Od wiaduktu kolejowego stronę S8 i ul. Okopowej jest spadek terenu co zachęca do bardzo szybkiej jazdy rowerem na chodniku między pieszymi. Tylko nieliczni rowerzyści decydują się poruszać po jezdni ul. Powązkowskiej z powodu bardzo dużej prędkości samochodów. Ruch rowerowy jest bardzo intensywny a na trasie stoją 2 stacje Veturilo.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 200 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Część działek na których zlokalizowano projekt jest w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. ZDM nie dysponuje prawem do tego terenu. Uzyskanie takiego prawa w drodze oświadczenia o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane wymaga uprzedniego przygotowania dokumentacji budowlanej. Nie jest to możliwe w terminie przewidzianym na ocenę projektu.
Część proponowanych rozwiązań (ślepe zakończenie drogi dla rowerów, dopuszczenie ruchu rowerowego na chodniku) jest sprzeczna ze „Standardami projektowymi i wykonawczymi dla systemu rowerowego m.st. Warszawa”. Ich wprowadzenie byłoby możliwe tylko w przypadku uzyskania odstępstwa od standardów, co nie jest możliwe bez przygotowania dokumentacji projektowej.
Przebudowa skrzyżowania ul. Powązkowskiej z ul. Krasińskiego ma być realizowana przez inwestora prywatnego. W związku z tym nie możemy dopuścić do głosowania projektu, który koliduje z tą przebudową.
Realizacja wnioskowanego projektu wiąże się z przebudową drogi (w tym skrzyżowania z sygnalizacją świetlną), co wymaga opracowania wielobranżowej dokumentacji technicznej. Opracowanie takiej dokumentacji zajmuje od 7 do kilkunastu miesięcy, w zależności od poziomu skomplikowania i czasu oczekiwania na uzgodnienia (w tym od instytucji niezależnych od miasta). Dokumentację opracowuje na zlecenie ZDM firma wybrana w przetargu, którego przeprowadzenie (od ogłoszenia do podpisania umowy) zajmuje ok. 2 miesięcy. Po ukończeniu dokumentacji, konieczny jest przetarg na wykonawcę robót, który również trwa ok. 2 miesięcy. Następnie, od 3 do kilkunastu miesięcy zajmuje sama budowa. W związku z tym, że prace nad realizacją możemy zacząć dopiero w 2021 r., nie jest możliwe zakończenie, odebranie i rozliczenie robót do 15 grudnia 2021 r., czyli w ciągu jednego roku budżetowego.

Zaproponowany przez Pana tryb realizacji „projektuj i buduj” nie powoduje skrócenia czasu realizacji. Aby móc ogłosić przetarg w tym trybie, niezbędne jest uprzednie opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego). Opracowanie takiego dokumentu również wymaga kilku miesięcy pracy. Nawet gdyby przyjąć jego wykonanie przez pracowników ZDM (co w przypadku tak skomplikowanego projektu nie będzie możliwe), nadal nie pozwala to na skrócenie harmonogramu realizacji poniżej 12 miesięcy.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany