Nie bój się reagować!- profesjonalne szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dla dorosłych

494
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Krystian Lisiak
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
13 500 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt przewiduje organizację cyklu profesjonalnych i ogólnodostępnych szkoleń z udzielania pierwszej pomocy dla dorosłych. Szkolenia odbędą się w Urzędzie Dzielnicy Bielany oraz w wybranych placówkach oświatowych na terenie 7 bielańskich osiedli: Chomiczówka, Piaski, Wawrzyszew, Stare Bielany, Ruda, Wrzeciono i Młociny.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Urząd Dzielnicy Bielany
wybrane przez weryfikatorów placówki oświatowe z osiedli: Chomiczówka, Piaski, Wawrzyszew, Stare Bielany, Ruda, Wrzeciono, Młociny

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje organizację cyklu profesjonalnych i ogólnodostępnych szkoleń z udzielania pierwszej pomocy dla dorosłych. Szkolenia odbędą się w Urzędzie Dzielnicy Bielany oraz w wybranych placówkach oświatowych na terenie 7 bielańskich osiedli: Chomiczówka, Piaski, Wawrzyszew, Stare Bielany, Ruda, Wrzeciono i Młociny.
Opis projektu
Projekt przewiduje organizację cyklu profesjonalnych szkoleń z udzielania pierwszej pomocy dla dorosłych. Szkolenia powinny mieć charakter jak najbardziej praktyczny, a nie teoretyczny. Zakres szkoleń powinien obejmować każdorazowo m.in. ocenę przytomności, udrażnianie dróg oddechowych, sprawdzanie czynności życiowych, badania urazowe, wywiad z poszkodowanym, obrażenia poszczególnych części ciała, zawał mięśnia sercowego, nagłe stany w cukrzycy, oparzenia, odmrożenia, postępowania z ranami, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, użycie defibrylatora, porażenie prądem, zadławienia, zatrucia, ataki padaczki, układanie poszkodowanego w odpowiednich pozycjach, sposób zachowania w przypadku wypadków i kolizji drogowych.

Wyłoniony wykonawca powinien dysponować najlepszymi możliwymi materiałami i sprzętem do instruktażu i przeprowadzenia szkoleń.

W ramach projektu zorganizowany zostanie cykl szkoleń w różnych lokalizacjach na terenie dzielnicy Bielany, tj. w Urzędzie Dzielnicy Bielany (2 razy) oraz w wybranych placówkach oświatowych z terenu osiedli: Chomiczówka, Piaski, Wawrzyszew, Stare Bielany, Ruda, Wrzeciono, Młociny (po 2 szkolenia na każde osiedle), co łącznie daje 16 ogólnodostępnych szkoleń dla mieszkańców w roku 2021. Szkolenia należałoby przeprowadzić w rozbiciu na kilka tygodni / miesięcy (aby akcja trwała jak najdłużej, i aby każdy miał faktyczną możliwość wzięcia w niej udziału).

Projekt zakłada również zlecenie wykonania, druku i kolportażu profesjonalnego plakatu dla wydarzenia, na którym zamieszczona zostałaby informacja o szkoleniach oraz o harmonogramie szkoleń (terminach i miejscach). Następnie plakaty powinny być rozdysponowane po zarządcach nieruchomości danych osiedli (spółdzielniach), klubach spółdzielczych, miejscach aktywności lokalnej oraz placówkach oświatowych. Zlecone powinno być również wykonanie graficznego opracowania materiałów wykorzystanych do promocji wydarzenia w Internecie.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Ratowanie życia i zdrowia wymaga podstawowej wiedzy i umiejętności - ogólnodostępne szkolenia pomogą w rozszerzeniu tej wiedzy mieszkańcom.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Organizacja i przeprowadzenie 9 szkoleń trwających 3 godz. = 27 godz.
1 godz. szkolenia = 200,00 zł
27 godz. x 200 zł = 11 025,00 zł
Koszty koordynatora: 50 zł x 9 grup = 500,00 zł
Koszty promocji: 500,00 zł

Łączna kwota projektu: 13 500,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
13 500,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

19.01.2020 18:57
Autor projektu
19.01.2020 19:02
Autor projektu
23.01.2020 14:43
Koordynator w Dzielnicy Bielany
29.01.2020 13:13
Koordynator w Dzielnicy Bielany
24.06.2020 09:00
Koordynator w Dzielnicy Bielany

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany