Grajmy w kosza na odnowionych boiskach przy ul. Puszczyka 8 i 12

821
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Ursynów
Autor pomysłu Karolina Mioduszewska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
350 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada wymianę poliuretanowej nawierzchni dwóch boisk koszykarskich przy ul. Puszczyka 8 i 12 - w razie konieczności uzupełniona zostanie warstwa podbudowy i poprawiony drenaż boiska. Jednocześnie powyższe działania zapewnią większe bezpieczeństwo korzystającym z boisk.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Kompleks boisk znajduje się na tzw. „OLKÓWKU” w rejonie budynków ul. Puszczyka 8 i 12
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Właściciel Miasto Stołeczne Warszawa 146513 8 Dzielnica Ursynów Obręb 1008 , 1- 10 - 08

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada wymianę poliuretanowej nawierzchni dwóch boisk koszykarskich przy ul. Puszczyka 8 i 12 - w razie konieczności uzupełniona zostanie warstwa podbudowy i poprawiony drenaż boiska. Jednocześnie powyższe działania zapewnią większe bezpieczeństwo korzystającym z boisk.
Opis projektu
Dotychczasowa , wyeksploatowana nawierzchnia zostanie usunięta. Następnie w razie konieczności uzupełniona zostanie warstwa podbudowy i poprawiony drenaż boiska. W dalszej kolejności powstanie nowa warstwa nośna z granulatu gumowego. Na końcu, przy wykorzystaniu metody natryskowej , wykonana zostanie nowa, komfortowa, elastyczna i odporna na intensywne użycie warstwa wierzchnia wykonana z wysokiej jakości poliuretanu. Będzie ona niebieska - tak jak dotychczas.
Namalowane zostaną linie do gry w koszykówkę, dotychczasowe nie odpowiadają przepisom zmienionym w 2010 roku. Pozostanie zostawione obecne wyposażenie boiska , które znajduje się w dobrym stanie. Są to cztery konstrukcje podtrzymujące tablice oraz uchylne obręcze do koszykówki. Dostępność korzystania z boisk uzależniona tylko chęcią gry.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Powstała w 2008 roku nawierzchnia jest już bardzo wyeksploatowana i w coraz szybszym tempie powstają kolejne jej uszkodzenia.

Warstwa zewnętrzna jest bardzo wytarta, w wielu miejscach ma ubytki, pod którymi widać warstwę nośną, wykonaną z elastycznego granulatu gumowego, która w tej sytuacji również narażona jest na uszkodzenia. Istotnie wpływa to na komfort i bezpieczeństwo gry w koszykówkę - nawierzchnia jest mniej sprężysta i nierówna.
Boisko jest co prawda naprawiane, poprzez wykonywania punktowych napraw zewnętrznej warstwy poliuretanowej, jednak są to rozwiązania jedynie doraźne i dość krótkotrwałe.
Cała nawierzchnia jest na tyle zużyta, że jest potrzebna jej całkowita wymiana

Boisko jest bardzo popularne wśród koszykarzy, więc zapewnienie im odpowiednich warunków do uprawiania tej dyscypliny jest istotne i warte wsparcia.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa przewidywany koszt 15 000.00 zł brutto
- Projekt budowlano – wykonawczy,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- Przedmiar robót,
- Kosztorys inwestorski,
- informację dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.20 ust 1 ptk. 1b ustawa Prawo Budowlane ( DZ. U. z 2017 r poz. 1332 z póżn. zm.)
- oznakowanie
2. Koszty inwestycji – wykonanie przewidywany koszt 334 800,00 zł brutto

Wykonanie robót - Demontaż nawierzchni, wykonanie nawierzchni w zależności od grubości i koloru kształtuje się w cenie -- ok. 310 zł/m2 brutto oraz inne prace np.: oznakowanie obiektu , odwodnienie.
Łączna ilość m2 różnych nawierzchni syntetycznej do wymiany wynosi ponad 1080 m2.

Łączny przewidywany koszt remontu 350 000,00 zł brutto.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
350 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

16.04.2020 08:26
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany