Uważne Dzieci Odnoszą Sukcesy- trening słuchowy dla dzieci

1656
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Wesoła
Autor pomysłu Mieszkanka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
97 500 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt jest oparty na metodzie Neuroflow, skierowany do dzieci z trudnościami wynikającymi z zaburzeń przetwarzania słuchowego: po przewlekłym zapalenia ucha środkowego, dysleksją, SLI, ADHD, zaburzeń przetwarzania bodźców słuchowych. Objawy: trudności w skupieniu uwagi, nauce, pisaniu, czytaniu, w rozumieniu mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar, hałas, z rozumieniem złożonych poleceń.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wesoła
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1 Praskiego Pułku 8, 05-075 Warszawa-Wesoła
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Dojazd autobusami : 173, 514, 189 oraz SKM, KM
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt jest oparty na metodzie Neuroflow, skierowany do dzieci z trudnościami wynikającymi z zaburzeń przetwarzania słuchowego: po przewlekłym zapalenia ucha środkowego, dysleksją, SLI, ADHD, zaburzeń przetwarzania bodźców słuchowych. Objawy: trudności w skupieniu uwagi, nauce, pisaniu, czytaniu, w rozumieniu mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar, hałas, z rozumieniem złożonych poleceń.
Opis projektu
Interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych kierowany jest do 20 dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń w wieku od 6 do 12 roku życia. Trening Neuroflow prowadzony jest w formie on-line przez certyfikowanych Providerów Neuroflow zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23. Trening słuchowy poprzedza diagnoza przetwarzania słuchowego prowadzona przez specjalistów Poradni. Placówka w której prowadzona byłaby terapia jest dostosowana do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę.
Neuroflow jest treningiem usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się dziecka. Jest jednym z nielicznych treningów wyższych funkcji słuchowych opracowanym na podstawie najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny. Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudności do potrzeb dziecka i możliwości rodziców. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było ani zbyt łatwe, ani za trudne. Trening słuchowy składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego.
Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży.
Neuroflow jest skierowany do dzieci mających trudności, a wynikających z przetwarzania słuchowego APD: w skupieniu uwagi; w nauce, pisaniu i czytaniu; w nauce języków obcych; z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas; z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych (dziecko prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi, często sprawia wrażenie nieobecnego); wynikających z choroby na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, posiadania przerośniętego migdałka gardłowego. U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI lub ADHD to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.
Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą przeprowadzaną przez certyfikowanego specjalistę Neuroflow, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program ćwiczeń.
Sesje treningowe odbywają się indywidualnie z każdym dzieckiem 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 30 min. Każdy z trzech etapów treningu trwa 8 tygodni, po którym następuje 2-4 tygodniowa przerwa. Trzy etapy ćwiczeń słuchowych trwają łącznie około 8 miesięcy.
W dniach, kiedy dziecko nie wykonuje sesji słuchowych, realizuje ćwiczenia utrwalające schemat ciała, orientację w przestrzeni, ćwiczenia równoważne, koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej oraz ćwiczenia ruchowe połączone ze stymulacją wyższych funkcji słuchowych.
Program treningowy zawiera bogaty, dostosowany dla różnych grup wiekowych materiał słowny. Treść dostosowana jest do każdego z poziomów rozwojowych dzieci, zawiera specjalne środki językowe i stylistyczne.
Zajęcia terapeutyczne przewidziane są w wymiarze 30 godzin w tygodniu dla 20 dzieci przez osiem miesięcy dla każdego dziecka.
Nabór na Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow będzie prowadzony na podstawie diagnozy zaburzeń przetwarzania słuchowego. Dzieci z grupy ryzyka zaburzeń słuchowych (dzieci z niedosłuchem, korzystające z terapii logopedycznej, z przerośniętym migdałkiem gardłowym, z SLI, ADHD, dysleksją, itd) będą kierowane na diagnozę przetwarzania słuchowego przez specjalistów Poradni w miesiącach styczeń/luty 2021 r. Rekrutacja prowadzona będzie w marcu 2021 r. Do rekrutacji przystąpią także dzieci posiadające diagnozę zaburzeń przetwarzania słuchowego ze wskazaniem do treningu słuchowego wydaną przez lekarzy specjalistów i osoby upoważnione do wydania takiej diagnozy. O zakwalifikowaniu na Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow decydują terapeuci Poradni oraz kolejność zgłoszeń. Informacje o rekrutacji będą zamieszczone na plakatach i ulotkach oraz na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Z badań prowadzonych przez specjalistów wynika, że 5-7% procent dzieci w wieku szkolnym ma problem z prawidłowym przetwarzaniem słuchowym. W Poradni na co dzień obserwujemy narastające problemy związane z tym zaburzeniem. Najczęściej obserwowane są zaburzenia uwagi słuchowej, problemy ze słyszeniem w hałasie, problemy z różnicowaniem dźwięków mowy oraz słaba pamięć słuchowa. Powyżej wymienione problemy mogą powodować trudności w uczeniu się i wpływać negatywnie na rozwój dziecka.
Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow usprawnia: różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych, utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie, podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób, wydłuża pamięci słuchową, rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka. W efekcie skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.
Po zakończeniu treningu Neuroflow następuje również poprawa pewności siebie, wzrost samooceny, obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań, poprawa komunikacji z rówieśnikami i polepszenie relacji społecznych.
Proponowana forma terapii jest jedną z najnowszych w Polsce, zdobywa coraz szersze uznanie wśród rodziców i, co najważniejsze, dzieci. Oferowane na rynku treningi słuchowe są bardzo kosztowne i nie każdy z rodziców może pozwolić sobie na taki wydatek, a na nieodpłatne formy pomocy niestety trzeba długo czekać. Neuroflow jest intensywną formą treningu słuchowego, prowadzoną przez specjalistów, nieodpłatna dla uczestników i efektywna.
Uzyskane przez pięciu specjalistów Certyfikaty Providera Aktywnego Treningu Słuchowego metodą Neuroflow® będą służyły mieszkańcom Wesołej w kolejnych latach, w ramach pomocy świadczonej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 23.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. wynagrodzenie dla specjalistów - 72 000,00 zł
2. certyfikat uprawniający specjalistów do prowadzenia Neuroflow dla 5 osób - 6 000,00 zł
3. zakup sprzętu (audiometr, komputery, słuchawki) - 8 000,00 zł
4. dostęp do platformy dla 20 osób - 7 000,00 zł
5. koszt oznakowania graficznego - 500,00 zł
6. koszt promocji i rekrutacji - 1 000,00 zł
7. koszty dodatkowe (materiały biurowe, koszty administracji i obsługi) - 3 000,00 zł

koszt ogółem: 97 500,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
97 500,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

17.04.2020 11:30
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wesoła
17.04.2020 11:35
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wesoła
22.06.2020 08:58
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wesoła

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany