Zielona enklawa przy ul. Woronicza

579
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
357 600 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
  • budowanie relacji społecznych
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 2294 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt polega na stworzeniu ogólnodostępnej zielonej przestrzeni publicznej która swoim charakterem komponowała by się z obecnie istniejącą ścieżką pomiędzy ulicami Suwak i Racjonalizacji. Przestrzeń umożliwiałaby i zachęcała do integracji lokalną społeczność (zielony plac zachęcał by do wspólnych gier i zabaw, spędzania czasu „pod chmurką” spacerów ze zwierzakami).

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
31.08.2021 10:55

Styczeń, luty - podpisano umowę na opracowanie dokumnetacji projektowo-kosztorysowej. Termin relaizacji 30 kwietnia 2021. Poinformowano autora projektu o tym fakcie. Kwiecień - odbyło się spotkanie z autorem i wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W miesiącu kwietniu opracowywana była dokumnetacja projektowo-kosztorysowa, jej pierwszą wersję przekazano w dniu 30 kwietnia w celu analizy. Maj - analizowano i odebrano dokumnetację projektowo-kosztorysową. Lipiec - opracowywana jest dokumnetacja przetargowa.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Ochrony Środowiska

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Woronicza 33B / 33D ; Konstruktorska 10A
Gmina - Dzielnica Mokotów, obręb 0801, numer działki 5/4
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt polega na stworzeniu ogólnodostępnej zielonej przestrzeni publicznej która swoim charakterem komponowała by się z obecnie istniejącą ścieżką pomiędzy ulicami Suwak i Racjonalizacji. Przestrzeń umożliwiałaby i zachęcała do integracji lokalną społeczność (zielony plac zachęcał by do wspólnych gier i zabaw, spędzania czasu „pod chmurką” spacerów ze zwierzakami).
Opis projektu
Projekt zakłada zagospodarowanie niezagospodarowanej części działki 5/4 z obrębu 1-08-01 o powierzchni około 800 m2. Polegałby on na rozbiórce nawierzchni z trylinki i płyt betonowych, zasadzeniu w to miejsce roślinności i budowie dodatkowych ścieżek dowiązanych do ścieżki łączącej ul. Suwak i ul. Racjonalizacji wybudowanej w ramach poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego, zainstalowaniu elementów architektury miejskiej (ławek, koszy itp.) oraz demontażu betonowego ogrodzenia oddzielającego te dwa tereny i starych latarni.

Realizacja projektu składać się będzie z następujących elementów:

1. Usunięcie betonowego płotu po byłej bocznicy kolejowej (40 paneli) oddzielającego teren od ścieżki wybudowanej w ramach poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego;
2. Rozbiórkę nawierzchni z trylinki i płyt betonowych i uporządkowanie terenu;
3. nasadzenia roślinności;
4. Stworzenie utwardzonych ścieżek umożliwiających bezpieczną komunikację pieszą dowiązanych do istniejącej ścieżki;
5. Zainstalowanie elementów architektury miejskiej – ławek, koszy itp.;
6. Demontaż starych latarni na działkach 5/4 i 8/1.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt powinien być zrealizowany z kilku, równie istotnych powodów.

Pierwszym z nich jest niewątpliwie chroniczny brak terenów zielonych na Mokotowie/Służewcu co wpływa niekorzystnie nie tylko na samopoczucie mieszkańców ale również na tzw. efekt miejskiej wyspy ciepła. Proponowany projekt nie tylko niwelował by wspomniany niekorzystny efekt wyspy miejskiej ale również dawałby możliwość i zachęcał lokalnych mieszkańców do wspólnych interakcji (co jest szczególne instotne biorąc pod uwagę że wszystkie okoliczne osiedla są od siebie odgrodzone), jak np. zabawy z dziećmi, pikniki, spacery z psem itp.

Proponowany projekt usunąłby szpecący okolicę krajobraz po byłej bocznicy kolejowej i placu budowy który nie powinien mieć miejsca w sercu dzielnicy Mokotów/Służewiec, biorąc pod uwagę fakt że jest to zagłębie międzynarodowych koroporacji i studentów, i codziennie przechodzi tędy duża liczba ludzi. Ważnym elementem prac byłoby również usunięcie stwarzających duże zagrożenie starych latarni (z wielu z nich wystają niezabezpieczone obwody elektryczne) i będącego w złym sanie technicznym muru po byłej bocznicy kolejowej.

Poprzez wytypowanie dodatkowych ciągów komunikacyjnych projekt ułatwiłby i zachęcał do komunikacji pieszej a poprzez to korzystnie wpłynąl na kwestie ograniczenia emisji CO2 i zakorkowania okolicy. Wpłynąlby również korzystnie na bezpieczeństwo pieszych gdyż obecnie chodząc po niestabilnym i niezorganizowanym gruncie, pośród wcześniej wymienionych elementów byłej infrastruktury ryzykują oni często swoim życiem i zdrowiem.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Prace rozbiórkowe – 120.000 zł
Budowa ścieżek – 69.000 zł
Wymiana ziemi – 18.600 zł
Nasadzenia zieleni – 80.000 zł
Zakup elementów małej architektury – 30.000 zł
Dokumentacja projektowa – 40.000 zł


Szacunkowy koszt realizacji projektu:
357 600,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

19.06.2020 11:37
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów
23.06.2020 11:21
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów
23.06.2020 11:26
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów
08.07.2020 10:23
Koordynator w Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Witam, tak, świetnie niech zieleń nas uzdrowi. Niestety raczej nic z tego. Oddałbym te pieniądze na chore przewlekle lub nieuleczalnie dzieci. Ale Nasz pRezydent woli inaczej.
    Mieszkaniec26565  25.05.2021 23:56
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany