Rowerowe połączenie ul. Gdańskiej z ul. Rudzką (uzupełnienie brakującego fragmentu sieci dróg dla rowerów)

594
Wycofany przez autora
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Krystian Lisiak
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
175 000 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada wykonanie rowerowego połączenia ul. Gdańskiej (fragmentu ścieżki rowerowej wykonanej w Parku Stawy Kellera) z ul. Rudzką (fragmentem ścieżki wykonanej przez Zarząd Dróg Miejskich). Obecnie ścieżka rowerowa prowadząca do ul. Gdańskiej jest zaślepiona.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Marymont-Kaskada (połączenie ul. Gdańskiej z ul. Rudzką)

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada wykonanie rowerowego połączenia ul. Gdańskiej (fragmentu ścieżki rowerowej wykonanej w Parku Stawy Kellera) z ul. Rudzką (fragmentem ścieżki wykonanej przez Zarząd Dróg Miejskich). Obecnie ścieżka rowerowa prowadząca do ul. Gdańskiej jest zaślepiona.
Opis projektu
Projekt polegałby na połączeniu odcinka "Słowiańska - Gdańska" wybudowanego przez Urząd Dzielnicy Bielany w ramach budżetu obywatelskiego z drogą dla rowerów na ul. Rudzkiej wybudowaną przez Zarząd Dróg Miejskich. Obecnie droga dla rowerów prowadząca z Parku Stawy Kellera do ul. Gdańskiej jest zaślepiona barierkami. Rowerowe połączenie ul. Gdańskiej z ul. Rudzką polegałoby na zaobleniu "dzielnicowej" ścieżki rowerowej w obrębie Parku Stawy Kellera i skierowania jej wzdłuż ul. Gdańskiej do skrzyżowania Rudzka/Hłaski (tu należałoby włączyć ją do ścieżki wybudowanej przez ZDM). Proponowane połączenie tras rowerowych przedstawiam w załączeniu:
- fot. 1: stan obecny (zaślepiona ścieżka rowerowa;
- fot. 2: układ sieci dróg rowerowych ze wskazaniem brakującego fragmentu;
- fot. 3: proponowany układ połączenia rowerowego (może ulec zmianie na etapie weryfikacji i opiniowania wniosku);
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Należy dążyć do tego, aby połączyć odcinki dróg dla rowerów w jedną spójną sieć infrastruktury rowerowej, a wskazany fragment stanowi brakujący element tej sieci w obrębie Marymont-Kaskada.

Charakterystyka

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
175 000,00 zł

Modyfikacje

14.06.2020 01:16
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany