Klimatyczna sztafeta pokoleń

1392
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Targówek
Autor pomysłu Jolanta Zientek-Varga
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
15 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • ochrona klimatu
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada zorganizowanie ogólnodostępnych wydarzeń (spotkania/prezentacje/warsztaty) związanych z ochroną ziemi, środowiska, klimatu; w kwietniu 2021 (Dzień Ziemi) i/lub we wrześniu 2021 (Sprzątanie Świata Polska). Projekt skierowany będzie do osób w różnym wieku (pokoleń), mieszkanek i mieszkańców dzielnicy Targówek lub uczących się w zespołach szkół zlokalizowanych na Targówku.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Targówek
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dwie średnie szkoły w dzielnicy Targówek:
- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41, w tym CII Liceum Ogólnokształcące, ul. Bartnicza 2;
- Zespół Szkół Nr 128, w tym CLXII Liceum Ogólnokształcące, ul.Turmoncka 2.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Do szkół łatwo dojechać - mimo trwającej budowy metra - wszystkim mieszkańcom (komunikacja autobusowa i tramwajowa).
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada zorganizowanie ogólnodostępnych wydarzeń (spotkania/prezentacje/warsztaty) związanych z ochroną ziemi, środowiska, klimatu; w kwietniu 2021 (Dzień Ziemi) i/lub we wrześniu 2021 (Sprzątanie Świata Polska). Projekt skierowany będzie do osób w różnym wieku (pokoleń), mieszkanek i mieszkańców dzielnicy Targówek lub uczących się w zespołach szkół zlokalizowanych na Targówku.
Opis projektu
Projekt będzie realizowany w dwóch zespołach szkół. Są to:
- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41, w tym CII Liceum Ogólnokształcące, ul. Bartnicza 2;
- Zespół Szkół Nr 128, w tym CLXII Liceum Ogólnokształcące, ul. Turmoncka 2

W realizację projektu zostaną zaangażowani nauczyciele, młodzież, rodzice i dziadkowie (w planie jest włączenie do niego przedszkoli i szkól podstawowych), dzięki czemu będzie miał on wymiar i kształt międzypokoleniowej sztafety wymiany wiedzy, odczuć, spostrzeżeń; zwiększy świadomość kilku pokoleń w odniesieniu do postępujących na świecie, w tym w Polsce, znaczących zmian klimatycznych; pozwoli uświadomić każdej/każdemu z nas wagę zagrożeń; pokaże, co każda/każdy z nas może zrobić dla klimatu.


Projekt zakłada następujące działania:
1. Spotkania i warsztaty międzypokoleniowe „Jak uratować świat?”
a. Spotkania poprowadzi doświadczony animator z zakresu edukacji ekologicznej.
Obejmą one prezentację poświęconą sprawom klimatu i najważniejszym wyzwaniom z tym związanym. Następnie przedstawiciele różnych pokoleń podzielą się własną wiedzą i pomysłami działań na rzecz ochrony klimatu.

b. Warsztaty proklimatyczne poprowadzi doświadczony animator.
Uczestnicy zaprezentują na forum pomysły proekologiczne – dowolna forma prezentacji: improwizacja teatralna, rysunek - obraz, piosenka – tekst.
Warsztat zero waste w pigułce:
1. Na czym polega i czemu służy recykling? Konkretne przykłady.
2. Wymiana i naprawa starych ubrań i innych przedmiotów, czyli, jak wykorzystać to, co mamy i nie kupować nowych rzeczy.
3. Jak zrezygnować z plastikowych toreb, czym je zastąpić?
4. Dwa-trzy kosmetyki i środki czystości łatwe do przygotowania w warunkach domowych.
5. Jak w prosty sposób zmienić styl życia; w tym to, co jemy?
Zaprezentowany projekt jest projektem pilotażowym, który w następnych latach, modyfikując i wzbogacając, można będzie realizować we wszystkich dzielnicach.
Terminy spotkań: kwiecień i/lub wrzesień, w godzinach popołudniowych.
Czas trwania: na każde spotkanie przewidziane są trzy - cztery godziny.
Plan spotkania: wykład/prezentacja doświadczonego animatora poszerzone o pytania - 2 godz., warsztaty - 2 godz.


Cel projektu

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy mieszkańców w różnym wieku na temat zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi, a także wskazanie pomysłów na ekologiczne rozwiązania, które każda/każdy z nas może wprowadzić w
codziennym życiu. Planowane włączenie do projektu przedszkoli i szkół podstawowych jest sposobem na pozyskanie do udziału w nim rodziców i dziadków.

Zajęcia będą dostępne dla każdej osoby zainteresowanej. Informacja o wydarzeniach ukaże się w obu zespołach szkół, w których są planowane, na stronach Urzędu Dzielnicy Targówek, OPS-u Targówek, dzielnicowych bibliotek, a także w formie plakatów rozwieszonych w uczęszczanych miejscach dzielnicy, w tym na słupach ogłoszeniowych.
Założenie: w każdym wydarzeniu weźmie udział około 60 osób (20 - młodzież, 20 - rodzice, 20 - dziadkowie).
Rekrutacja wewnętrzna w szkołach uczestniczących w projekcie, wsparta pozyskaniem przedstawicielek i przedstawicieli starszych pokoleń w dzielnicowych przedszkolach i szkołach podstawowych, a także z pomocą środowisk sąsiedzkich skupionych wokół Domu Kultury Świt, OPS-u Targówek, klubów osiedlowych.

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Można się zastanawiać, czy warto robić drobne rzeczy, które są kropką na mapie potrzeb, bo konieczne są zasadnicze, systemowe zmiany chroniące klimat. Oczywiście można niczego nie robić. Ale większość z nas, jeśli będzie wiedzieć, że się stara, robi małe, ale ważne rzeczy dla siebie i innych; że aktualne jest powiedzenie "kropla drąży skałę"; że można, choć trochę zmniejszyć obciążenie klimatu; to, w naszym przekonaniu i jak wynika z doświadczeń zdobytych podczas licznych lokalnych działań; zrobi to, włączy się w prace wspomagające klimat.
Wciąż wiele i wielu z nas ma małą lub nie do końca właściwą wiedzę na temat zagrożeń klimatycznych; odsuwa fakt, że dotyczy to wszystkich. Nie jesteśmy w bańce, w której zawsze będziemy bezpieczni. Dlatego niezbędne jest uświadomienie wszystkim, a w naszej skali mieszkankom i mieszkańcom Targówka, że to, co się aktualnie dzieje na świecie, dotyczy każdej i każdego z nas. Bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania. Mamy przekonanie, że konkretna wiedza jest w stanie pobudzić ducha działania. Informacja, edukacja wciąż są ważne. Będą podane w atrakcyjnej, przemawiającej i zachęcającej do działania formie.
Głównym przesłaniem projektu, poza poszerzeniem konkretnej wiedzy opartej na faktach; będzie pokazanie, jak wiele zależy od każdego z pokoleń; wzmocnienie przekonania, że warto podejmować działania, przynajmniej opóźniające zmiany klimatyczne i nawet w niewielkim stopniu poprawiające klimat tuż obok, ale też wiele kilometrów dalej. Zwrócenie uwagi na "efekt motyla" - to, co robisz na Targówku, odczuwają mieszkańcy innych, nawet bardzo odległych krajów - to także ważny przekaz projektu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Spotkania z mieszkańcami - prowadzący, doświadczony animator oraz osoba współpracująca - 3 000 zł
2. Warsztaty - animator i 3 osoby współpracujące, niezbędne materiały, nagrody dla uczestników – 9 500 zł
3. Plakaty i ulotki z oznakowaniem - projekt graficzny, druk, dystrybucja – 500 zł
4. Koordynator - 2 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
15 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji

Modyfikacje

29.01.2020 15:20
Koordynator w Dzielnicy Targówek
30.03.2020 11:37
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
03.04.2020 17:55
Koordynator w Dzielnicy Targówek

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany