Wygodne i bezpieczne wejście na wał wiślany od ul. Ku Rzece

646
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Białołęka
Autor pomysłu Dariusz Oskar Staciwa
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
193 400 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
  • rekreacja i wypoczynek
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt przewiduje wykonanie dojścia do wału Wiślanego (Rajszewskiego) na odcinku nieruchomości od ul. Ku Rzece 3 w kierunku wału Rajszewskiego oraz wykonanie wejścia/zejścia wałowego na Wał Rajszewski w km 0+267 na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Wzdłuż dojścia do wału ustawione zostaną dwa kosze na odpady.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Przedłużenie ul. Ku Rzece – działka ew. nr 7 obręb 4-06-34 i działka ew. nr 1 obręb 4-06-12 na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (od wysokości nieruchomości ul. Ku Rzece 3 w kierunku Wału Rajszewskiego).
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Na koronie Wału Raszewskiego poprowadzony jest ciąg pieszo-rowerowy. Ulica Ku Rzece stanowi dojście/dojazd do Wału Rajszewskiego, który wykorzystany jest przez mieszkańców dzielnicy Białołęka jako miejsce rekreacji i wypoczynku oraz przez mieszakńców Warszawy jako ciąg pieszo - rowerowy. Niezbędne jest zapewnienie bezpiecznego dogodnego dojścia i wejścia/ zejścia na wał lub z wału dla potrzeb mieszkańców dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oraz osób korzystających ze ścieżki.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje wykonanie dojścia do wału Wiślanego (Rajszewskiego) na odcinku nieruchomości od ul. Ku Rzece 3 w kierunku wału Rajszewskiego oraz wykonanie wejścia/zejścia wałowego na Wał Rajszewski w km 0+267 na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Wzdłuż dojścia do wału ustawione zostaną dwa kosze na odpady.
Opis projektu
Projekt zakłada wykonanie dojścia do wału Rajszewskiego na odcinku nieruchomości od ul. Ku Rzece 3 w kierunku wału Rajszewskiego oraz wykonanie wejścia/zejścia wałowego, dostosowanego dla potrzeb osób korzystających z wału pod katem rekreacji i wypoczynku oraz jako ciągu rowerowego. Pozwoli to poprawić bezpieczeństwo i wygodę użytkowania wału i ścieżek - tworzących jedną z najpopularniejszych wiślanych tras - dla rowerzystów oraz pieszych.W celu zapewniania właściwego stanu technicznego wału jako urządzenia wodnego, hydrotechnicznego, przeciwpowodziowego przy jednoczesnym umożliwieniu mieszkańcom Warszawy korzystania z ogólnodostępnych terenów nad Wisłą, niezbędne jest wykonanie dojścia do wału wraz z bezpiecznym wejściem/zejściem wałowym. Dodatkowo projekt zakłada ustawienie dwóch koszy na śmieci na dojściu do wału.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa niezbędne jest wykonanie półszlabanów lub barierek ograniczających na ciągu pieszo-rowerowym eliminującego wjazd samochodów osobowych na wał i prędkość poruszających się rowerzystów.

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Poprawa bezpieczeństwa i wygody użytkowania wału i ścieżek - tworzących jedną z najpopularniejszych wiślanych tras - dla rowerzystów oraz pieszych.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Kosztorys:
1.Roboty budowlane:
 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa dróg w terenie równinnym,
 Zakup i dowóz gruntu do ubytków skarp. Grunt pospółka lub piasek gliniasty, wolny od kamieni, gałęzi i gruntów organicznych,
 Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II,
 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.IV,
 Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczarkami
 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 10 cm
 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 7 cm
 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
 Bariery ochronne stalowe dwustronne o masie 49 kg/m
 Schody na skarpach nasypów, przekopów prefabrykowane o szer. 0,6 m
 Podjazd wałowy (wejście/zejście )
 Wykonanie zabezpieczenia na ciągu pieszo-rowerowym eliminującego wjazd samochodów osobowych na wał i prędkość poruszających się rowerzystów.
Łączna wartość robót budowlanych : 100 000,00 zł

2.Prace projektowe - Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, zezwoleń, opinii, uzgodnień i zgłoszeń wymaganych przepisami poprawa dla potrzeb realizacji inwestycji.
Łączna wartość robót 80 000,00 zł.
3. Ustawienie i eksploatacja 2 koszy na śmieci:
2 x 6 700,00 = 13 400,00

Łączna wartość robót objętych projektem budżetu obywatelskiego: 193 400, 00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
193 400,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji

Modyfikacje

21.01.2020 09:48
Autor projektu
21.01.2020 11:54
Autor projektu
23.06.2020 12:04
Zarząd Zieleni
23.06.2020 14:28
Zarząd Zieleni
23.06.2020 15:29
Zarząd Zieleni
24.06.2020 09:02
Zarząd Zieleni
24.06.2020 09:46
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
13.08.2020 13:59
Koordynator w dzielnicy Białołęka

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Przy okazji modernizacji oraz wymiany koszy na śmieci proponiwałbym zamontowanie również miejskich koszy do selektywnej zbiórki odpadów - są one zabezpieczone przez ptakami oraz pozwalają na segregację śmieci. Taka zmiana nie zwiększyłaby natomiast w sposób istotny kosztów
    Mieszkaniec14691  27.03.2020 21:10
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany