Sportowa Radość Seniorów

1104
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Wawer
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
67 040 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Celem projektu jest aktywizacja społeczna,ruchowa,kulturalna i edukacyjna wawerskich Seniorów.W ramach projektu odbędą się zajęcia: wytrzymałościowe,sportowe,rekreacyjne (gimnastyka, „Taniec w kręgu”), zajęcia ćwiczące pamięć i umysł (logika jest super) zajęcia plastyczne i manualne(decoupage,rękodzieło).Zajęcia będą prowadzone w Filii WCK w Radości ul. Powojowa 2.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Powojowa 2, Warszawa Wawer
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Wawerskie Centrum Kultury
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest aktywizacja społeczna,ruchowa,kulturalna i edukacyjna wawerskich Seniorów.W ramach projektu odbędą się zajęcia: wytrzymałościowe,sportowe,rekreacyjne (gimnastyka, „Taniec w kręgu”), zajęcia ćwiczące pamięć i umysł (logika jest super) zajęcia plastyczne i manualne(decoupage,rękodzieło).Zajęcia będą prowadzone w Filii WCK w Radości ul. Powojowa 2.
Opis projektu
Celem programu jest aktywizacja społeczna seniorów 60+ mieszkających na terenie Dzielnicy Wawer polegająca na poprawie aktywności ruchowej, kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej. Uczestnicy otrzymają wsparcie i pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia. Ponadto oferta przyczyni się do integracji osób starszych i zwiększy zaangażowanie seniorów w życie społeczności lokalnych.
Projekt skierowany jest do Seniorów, mieszkańców Dzielnicy Wawer, powyżej 60 r.ż.
Działania informacyjno – promocyjne obejmą współpracę z prasą lokalną,
z Przychodniami i Parafiami na terenie Dzielnicy Wawer. Informacje zostaną umieszczone na stronach internetowych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer, Urzędu Dzielnicy Wawer i Wawerskiego Centrum Kultury. Rozpropagowane zostaną materiały w formie ulotek.
O zakwalifikowaniu do udziału w zajęciach zdecyduje kolejność zgłoszeń. Do zapisów zostanie utworzony dedykowany mail.
Zajęcia dla Seniorów będą zorganizowane w trzech zakresach:
I. Działanie – usprawnianie fizyczne po przez:
1. Zajęcia gimnastyczne (gimnastyka ogólnousprawniająca, ćwiczenia specjalistyczne). Prowadzonych będzie 6 grup po 20 osób, dwa razy w tygodniu po 3 grupy. Celem zajęć jest poprawa kondycji fizycznej, utrzymanie sprawności ruchowej przeciwdziałające objawom premenopauzy i menopauzy.
2. Zajęcia wytrzymałościowe Nordic Walking – prowadzone będą raz w tygodniu
dla grupy 15 osób.
3. Zajęcia „Taniec w kręgu” - prowadzone będą dla dwóch grup 20 osobowych
raz w tygodniu. Poprzez taniec usprawniana jest praca całego organizmu.
II. Działanie – Ćwiczenia usprawniające umysł poprzez:
1. Logika jest super - Zajęcia ćwiczące pamięć i umysł. Na rozgrzewkę na początek dnia. Zajęcia prowadzone będą 1 raz w tygodniu dla dwóch grup po 15 osób. Na tych zajęciach będą prowadzone zagadki logiczne typu: sudoku, wielokropek, architekci, wykreślanki, znajdowanie różnic, zagadki etc.
III. Działanie – zajęcia manualne
1. Warsztaty decoupage, no waste i rękodzieło– organizowane będą w trzech grupach raz w tygodniu dla grup 15 osobowych. Zajęcia manualne rozwijają pracę umysłu, pomagają w nawiązywaniu nowych znajomości.
Budżet projektu:
1. Gimnastyka – dwa razy w tygodniu wtorek i czwartek 3 grupy dziennie (z przerwą wakacyjną) – w sumie 258 godz. zajęć – koszt 38.700 zł. (stawka godzinowa – 150 zł./h)
2. Taniec w kręgu – 1 raz w tygodniu dwie grupy (z przerwą wakacyjną) - w sumie 78 godzin zajęć – koszt 11.700 zł. (stawka godzinowa – 150 zł./h)
3. Logika jest super – 1 raz w tygodniu dwie grupy (z przerwą wakacyjną) - w sumie 78 godzin zajęć – koszt – 6.240 zł. (stawka godzinowa – 80 zł./h)
4. Doposażenie sali gimnastycznej – 500 zł. (drążki)
5. Materiały na zajęcia plastyczne 6.000 zł.
6. Dofinansowanie do utrzymania placówki – 1.500 zł. (środki czystości i art. chemiczne); 2.400 zł. – serwis kawowy (napoje, słodkie i słone przekąski)
W sumie koszt realizacji projektu - 67.040 zł.

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Dzielnica Wawer pod względem obszaru jest największa dzielnicą m. st. Warszawy.
W 2019r. w Dzielnicy Wawer zameldowanych było 73 439 mieszkańców, w tym 15367 osób w wieku poprodukcyjnym, tj.21 % wszystkich mieszkańców. Według danych pochodzących ze struktury demograficznej miasta Warszawy wynika, że Wawer jest Dzielnicą gdzie następuje systematyczny wzrost liczby ludzi w wieku poprodukcyjnym.
Do dziś Wawer traktowany jest jako dzielnica peryferyjna, brak jest stałej oferty zajęć przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu dla mieszkańców dzielnicy, w tym osób starszych. Na terenie Dzielnicy Wawer funkcjonuje od 12 lat 1 Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych prowadzony przez Caritas Diecezji Warszawsko-praskiej. Jest niedostępny dla mieszkańców całej Dzielnicy ze względu na słabą komunikację miejską. Ponadto ten dom jest finansowany ze środków pochodzących na wsparcie dla organizacji pozarządowych.
Oferta skierowana do osób starszych w Dzielnicy Wawer jest skromna, działa Uniwersytet III wieku, zajęcia organizuje część klubów kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje od 2007roku program „Wawerski Aktywny Senior” są to: zajęcia rekreacyjno – ruchowe, warsztaty artystyczne, wycieczki, spotkania integracyjne, basen, wykłady. Od Kwietnia 2016r . program – Klub Seniora „Wawerski Aktywny Sprawny Senior 2016r.”Ofertą objętych jest około 350 osób starszych. Większość osób starszych ze względu na brak możliwości dojazdu do miejsc, w których prowadzone są zajęcia nie korzysta z żadnej oferty. Osoby te deklarują, że gdyby była możliwość dojazdu skorzysta z zajęć. Osoby te często czują się dyskryminowane ze względu na wiek i miejsce zamieszkania. Mieszkańcy innych dzielnic korzystają w większym zakresie z takiej formy wsparcia osób starszych. Ważne jest aby w Dzielnicy Wawer powstały zajęcia dla Seniorów w różnych częściach Dzielnicy, po to aby uczestniczyło w nich jak najwięcej osób i były jak najbardziej dostępne.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Kosztorys: 67.040 zł

• gimnastyka- 258 godz. x 150 zł/godz. = 38.700 zł;
• taniec w kręgu- 78 godz. X 150 zł/ godz. = 11.700 zł;
• zajęcia „Logika jest super”- 78 godz. x 80 zł/godz.= 6.240 zł;
• doposażenie Sali gimnastycznej- 500 zł (drążki);
• materiały na zajęcia plastyczne- 6.000 zł;
• dofinansowanie do utrzymania placówki (środki czystości i art. chemiczne ) + promocja projektu- 1.500 zł,
serwis kawowy (napoje słodkie i słone przekąski)- 2.400 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
67 040,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

08.06.2020 13:11
Koordynator w dzielnicy Wawer
22.06.2020 13:46
Koordynator w dzielnicy Wawer
18.08.2020 14:04
Koordynator w dzielnicy Wawer

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany