Samoobrona dla dzieci i dorosłych oraz warsztaty przeciwdziałania przemocy rówieśniczej

1118
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
126 660 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Przeprowadzenie otwartych bezpłatnych treningów samoobrony dla kobiet, mężczyzn i dzieci, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Przeprowadzenie otwartych bezpłatnych warsztatów dla kobiet na temat przejawów przemocy i komunikacji z osobą agresywną lub której zachowania przejawiają znamiona przemocy oraz przeprowadzenie warsztatów przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w szkołach na terenie dzielnicy.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
VI LO im.T.Reytana
Przedszkole 108 "Tęczowy Promyk"
Szkoła Podstawowa nr 85 im.Benito Juareza
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Lokalizacje, w których prowadzone będą zajęcia dla osób z niepełnosprawnością, muszą być dostosowane do potrzeb tychże.Jeśli projekt przejdzie głosowanie należy dokonać podziału zajęć w powyżej wymienionych lokalizacjach.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Przeprowadzenie otwartych bezpłatnych treningów samoobrony dla kobiet, mężczyzn i dzieci, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Przeprowadzenie otwartych bezpłatnych warsztatów dla kobiet na temat przejawów przemocy i komunikacji z osobą agresywną lub której zachowania przejawiają znamiona przemocy oraz przeprowadzenie warsztatów przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w szkołach na terenie dzielnicy.
Opis projektu
Projekt będzie się składał z pięciu części:
1.Przeprowadzenie otwartych bezpłatnych treningów z samoobrony dla kobiet od 16r.ż. Zajęcia będą przeprowadzone dla 10 grup kobiet (minimum 8h treningów dla każdej grupy), w tym 1 grupa (integracyjna) deklarowana również osobom niedowidzącym, niewidzącym, z niepełnosprawnością ruchową, niedosłyszącym i niesłyszącym.
2. Przeprowadzenie otwartych bezpłatnych warsztatów na temat przejawów przemocy i komunikacji z osobą agresywną i/lub której zachowania przejawiają znamiona przemocy (fizycznej, psychicznej, etc.) przeprowadzonych w sposób spójny ze scenariuszami i sytuacjami zagrożenia i wyjścia z tego zagrożenia przerabianymi na treningach z punktu 1. Zajęcia będą przeprowadzone dla 10 grup kobiet (minimum 9h warsztatów dla każdej grupy)
3. Przeprowadzenie otwartych bezpłatnych treningów z samoobrony dla kobiet i mężczyzn od 16r.ż. Zajęcia będą przeprowadzone dla 4 grup mieszanych (minimum 8h treningów dla każdej grupy). Zagadnienia poruszane w trakcie treningów, będą spójne z tymi z punktu 1.
4. Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych, dostosowanych do wieku warsztatów z przeciwdziałania przemocy, w tym z przeciwdziałania przemocy rówieśniczej dla dzieci ze szkół podstawowych i średnich z terenu dzielnicy, które to szkoły/klasy zgłoszone zostaną do projektu. Tematyka warsztatów: techniki komunikacyjne i taktyka działania w kontakcie z osobą przejawiającą agresję lub skłonną do stosowania przemocy, rola świadka w obliczu sytuacji stosowania przemocy z uwzględnieniem cyberprzemocy, stawianie granic, asertywność, kształtowanie prawidłowych postaw w obliczu niebezpiecznych i ryzykownych zachowań otoczenia rówieśniczego z uwzględnieniem problematyki znęcania się oraz uzależnień od współcześnie dostępnych środków psychoaktywnych. Przeprowadzonych zostanie minimum 380 godzin lekcyjnych dla 100 grup uczniów. Dla 25% klas przeprowadzony zostanie dodatkowo trening samoobrony.
5. Przeprowadzenie warsztatów z komunikacji i przeciwdziałania agresji oraz reagowania na agresję i inne przejawy różnych rodzajów przemocy dla rodziców i nauczycieli oraz wszystkich chętnych dorosłych mieszkańców dzielnicy na terenie szkół z terenu dzielnicy, które zgłoszone zostaną do projektu (minimum 10 godzin zegarowych).
Projekt będzie całoroczny. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona kilkakrotnie, przed naborem do konkretnych grup. Osoby zainteresowane treningami oraz warsztatami dla kobiet będą się zapisywać mailowo. Zapisy na warsztaty dla uczniów również będą się odbywały mailowo – szkoły będą zgłaszać poszczególne klasy. Po warsztatach dla uczniów odbędą się warsztaty dla chętnych rodziców i nauczycieli (np. podczas zebrania), mogą to być też grupy dla pozostałych chętnych dorosłych. Zgłoszenia do tych szkoleń może wysłać szkoła lub sami rodzice/nauczyciele. Rekrutacja będzie każdorazowo poprzedzona promocją w mediach społecznościowych, reklamą na stronach urzędu dzielnicy oraz informacjami na plakatach i ulotkach.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Według różnych badań i doniesień skala przemocy na przestrzeni ostatnich lat nie zmieniła się znacząco. Dotyczy to zarówno przemocy domowej, gwałtów, jak i przemocy rówieśniczej. Skoro nie możemy tego zjawiska skutecznie ograniczyć, to powinniśmy umieć się przed nim chronić. Szkolenia z samoobrony pozwolą nauczyć się podstawowych technik obronnych, zwiększając jednocześnie poczucie sprawczości i własnych możliwości, szczególnie u kobiet i osób z jakimś rodzajem niepełnosprawności. Szkolenia z komunikacji z osobą agresywną zwiększą świadomość tego, co można zrobić w sytuacji kontaktu z taką osobą i zagrożenia z jej strony.
Dzięki warsztatom uczniowie dowiedzą się jak się skutecznie komunikować z innymi, dowiedzą się jaka jest rola świadka przemocy oraz poznają strategie zachowań w przypadku kontaktu z osobą agresywną oraz metody stawiania i obrony granic własnego „ja”. Możliwość kilkukrotnego przećwiczenia tych technik sprawia, że stają się one nawykiem i w naturalny sposób wchodzą w zasób technik stosowanych w sytuacji zagrożenia.
Kompleksowość projektu (objęcie nim różnych grup wiekowych i społecznych w szerokim zakresie) daje szansę na dużą skuteczność i długotrwałość efektu z perspektywy pojedynczej osoby, jak i całej społeczności.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
.1. Wynagrodzenie dla osób prowadzących treningi –
- dla kobiet (10 grup po 8 godzin tj. 80 h x 190 zł/h) za dwóch instruktorów: 15 200 zł
- 80 zł/h za tłumacza migowego x 8 h za 1 grupę integracyjną - 640 zł
- dla kobiet i mężczyzn od 16 roku życia: (4 grupy mieszane po 8 godzin tj. 32 h x 190 zł/h) za dwóch instruktorów: 6080 zł

2. Wynagrodzenie dla osób prowadzących warsztaty:
- dla kobiet: (10 grup po 9 godzin tj. 90 h x 190 zł/h za 2 instruktorów): 17100 zł
- dla rodziców i nauczycieli: (10 h x 190 zł/h za 2 prowadzących): 1900 zł

3. Wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia dla dzieci- warsztaty i trening:
- dla dzieci do 13 roku życia i młodzieży do 19 roku życia: 57000 zł (380 h lekcyjnych x 150 zł/h za 2 prowadzących)

Łącznie wynagrodzenia: 97 920 zł

4. Koszt wynajmu sal na treningi i warsztaty
Średnia stawka – 70 zł brutto x 212 h – 14 840 zł

5.Ubezpieczenie OC 400 zł

6. Przygotowanie i wydruk materiałów promocyjnych 2000 zł

7. Koordynacja projektu 8500 zł

8. Zakup sprzętu 2000 zł

9. Księgowość 1000 zł

Łącznie: 126 660 zł
Przy realizacji, kwoty w ramach w/w pozycji mogą się zmieniać (nie wpłynie to na całościowy koszt projektu), w zależności od uzyskania konkretnej wyceny wykonawcy w 2020 roku przy realizacji.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
126 660,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

22.06.2020 12:37
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany