Punkt Porad Wychowawczych

717
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Wawer
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
67 800 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Program jest odpowiedzią na nasilające się niepokojące problemy społeczne w dzielnicy Wawer, takie jak: stosowanie środków psychoaktywnych przez młodzież i dorosłych, występowania zjawiska szeroko pojętych uzależnień i dysfunkcji wychowawczych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Żegańska 2C Warszawa Wawer
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
projekt będzie realizowany w pomieszczeniach użyczonych nieodpłatnie prze Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Program jest odpowiedzią na nasilające się niepokojące problemy społeczne w dzielnicy Wawer, takie jak: stosowanie środków psychoaktywnych przez młodzież i dorosłych, występowania zjawiska szeroko pojętych uzależnień i dysfunkcji wychowawczych.
Opis projektu
Cele projektu to:
• wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, przekazanie wiedzy, uwrażliwienie na obecnie występujące problemy wychowawcze, poznanie sposobów radzenia sobie oraz postępowania w celu przezwyciężania pojawiających się lub już występujących trudności.
• uświadomienie i podniesienie wiedzy w zakresie problemów związanych z wiekiem rozwojowym dzieci (stawianie granic, sposób reagowania na zachowania dziecka) w wieku 1-5 r.ż.
• uświadomienie konsekwencji zachowań ryzykownych wśród młodzieży (działania w granicach prawa), nieprzestrzegania norm społecznych.

Czas realizacji:
Projekt będzie realizowany w okresie od stycznia 2021r. do grudnia 2021r.

Potencjalni odbiorcy:
rodzice
rodzice dzieci małych do 5 r.ż.
rodzice dzieci starszych
młodzież


Opis projektu:
w Punkcie będą udzielali porad i przekazywali wiedzę specjaliści – pedagog, psycholog, terapeuta uzależnień (internet, komputer, telefon, zakupy, środki psychoaktywne). Projekt zakłada, że część przewidzianych godzin na wsparcie pedagogiczne, będzie realizowane przez pedagoga będącego jednocześnie kuratorem sądowym lub przedstawicielem Policji.
Projekt zakłada:
• konsultacje indywidualne specjalisty z rodziną/klientem przeżywającym problemy wychowawcze
• pracę w ramach grup wsparcia
• wsparcie poprzez uczestnictwo w grupach edukacyjnych
• poradnictwo obejmujące tematykę zagrożeń współczesnego rodzicielstwa
• konsultacje telefoniczne dotyczące wyżej wymienionych zagadnień
Tematyka spotkań nakierowana będzie na nabycie przez rodziców umiejętności w zakresie: jak rozmawiać z dzieckiem, jak budować bezpieczną relację z dzieckiem, na ile pozwalać na używanie sprzętów elektronicznych, jakie zachowania mogą prowadzić do uzależnienia, jak reagować w sytuacjach kiedy dziecko podejmuje działania narażając się na konflikt z prawem.
Projekt jest dedykowany także do rodziców dzieci małych. Już w tym wieku ważne jest posiadanie umiejętności prawidłowego nawiązywania relacji i komunikacji rodzic-dziecko.

Nabór i promocja:
Nabór dla uczestników projektu będzie otwarty i ciągły w trakcie jego trwania.
Promocja projektu i planowanych działaniach będzie prowadzona za pośrednictwem mediów społecznościowych., stron internetowych, plakatów, ulotek.
Projekt zakłada jego dostępność do rodziców dzieci małych i starszych/dorastających, a także do młodzieży, która samodzielnie będzie chciała uzyskać wiedzę np. od pedagoga (kuratora sądowego lub przedstawiciela Policji).
W projekcie mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy dzielnicy Wawer. Udział w projekcie będzie nieodpłatny.
Harmonogram projektu:
• Prowadzenie indywidualnych konsultacji:
Psychologa w wymiarze 2 godziny w tygodniu,
Pedagoga w wymiarze 2 godziny w tygodniu,
Terapeuty uzależnień w wymiarze 2 godziny w tygodniu,
• Grupa wsparcia samopomocowa pracująca nad podwyższaniem kompetencji wychowawczych
Spotkanie raz w tygodniu po 2 godziny
• Grupa edukacyjna 1 spotkanie w tygodniu po 2 godziny.


Szacunkowy koszt projektu:
Stawka za pracę specjalisty określona jest na kwotę 150 zł za godzinę
- psycholog 150,00 zł x 8 godzin/miesiąc = 1200,00 zł x 12 miesięcy = 14.400,00zł
- pedagog 150,00 zł x 8 godzin/miesiąc = 1200,00 zł x 12 miesięcy = 14.400,00zł
- terapeuta 150,00 zł x 8 godzin/miesiąc = 1200,00 zł x 12 miesięcy = 14.400,00zł
- poczęstunek dla uczestników grupy wsparcia 12 m-cy x 100 zł = 1.200,00 zł
- koszt dla osoby prowadzącej grupę wsparcia 200 zł / grupa x 4 grupy w miesiącu x 12 miesięcy = 9.600,00zł
- koszt dla osoby prowadzącej grupę edukacyjną 200 zł/grupa x 4 grupy w miesiącu x 12 miesięcy = 9.600,00 zł
- materiały i artykułu biurowe 250 zł miesięcznie x 12 miesięcy = 3.000,00 zł
- obsługa księgowa 200 zł/ miesiąc x 12 miesięcy = 2.400,00 zł

Łączny szacunkowy koszt wynosi 67.800,00 złProjektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Program został przygotowany w odpowiedzi na nasilające się niepokojące problemy społeczne w dzielnicy Wawer, takie jak: stosowanie środków psychoaktywnych przez młodzież i dorosłych, występowania zjawiska szeroko pojętych uzależnień i dysfunkcji wychowawczych. Wielu rodzicom wydaje się, że pozornie środowisko, w którym przebywa ich dziecko/dzieci jest wolne od takich problemów. Jednak może być to bardzo mylne założenie i warto posiadać wiedzę o zjawiskach, z którymi możemy mieć do czynienia. Projekt zakłada możliwość wspierania i edukowania w zakresie otaczających nas problemów.
Współcześni rodzice uważają, że wskazane problemy dotykają innych, nie dopuszczają myśli, że problem może już dotyczyć ich dziecka.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Stawka za pracę specjalisty określona jest na kwotę 150 zł za godzinę
- psycholog 150,00 zł x 8 godzin/miesiąc = 1200,00 zł x 12 miesięcy = 14.400,00zł
- pedagog 150,00 zł x 8 godzin/miesiąc = 1200,00 zł x 12 miesięcy = 14.400,00zł
- terapeuta 150,00 zł x 8 godzin/miesiąc = 1200,00 zł x 12 miesięcy = 14.400,00zł
- poczęstunek dla uczestników grupy wsparcia 12 m-cy x 100 zł = 1.200,00 zł
- koszt dla osoby prowadzącej grupę wsparcia 200 zł / grupa x 4 grupy w miesiącu x 12 miesięcy = 9.600,00zł
- koszt dla osoby prowadzącej grupę edukacyjną 200 zł/grupa x 4 grupy w miesiącu x 12 miesięcy = 9.600,00 zł
- materiały i artykułu biurowe 250 zł miesięcznie x 12 miesięcy = 3.000,00 zł
- obsługa księgowa 200 zł/ miesiąc x 12 miesięcy = 2.400,00 zł

Łączny szacunkowy koszt wynosi 67.800,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
67 800,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

19.06.2020 09:51
Koordynator w dzielnicy Wawer
22.06.2020 11:48
Koordynator w dzielnicy Wawer

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany