Sport i kultura dla każdego. Modernizacja sali gimnastycznej na Ziemskiego

1353
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Rembertów
Autor pomysłu Andrzej Radomski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
165 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 719 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt zakłada montaż klimatyzacji wraz z wentylacją oraz systemem nagłośnienia. Obecnie sala gimnastyczna służy do prowadzenia zajęć WF, treningów sportowych, zajęć sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych i jest wykorzystywana przez uczniów i osoby dorosłe (w tym seniorów). Po modernizacji będzie ogólnodostępną przestrzenią publiczną dla sezonowych spotkań integracyjnych uczniów, ich rodzin i społeczności lokalnej.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
22.09.2021 10:43

Przeprowadzono szczegółowe uzgodnienia z projektodawcą z zakresu całej inwestycji. Obecnie trwają prace projektowe i zbieranie ofert od potencjalnych wykonawców. Planowane jest rozpatrzenie ofert na wykonanie robót objętych projektem.

Wstępnie wyłoniono wykonawcę. ustalany jest zakres prac.

 

 

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Rembertów

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
04-408 Warszawa. ul. gen. K. Ziemskiego 22
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szkoła Podstawowa nr 376 im. Bohaterów Westerplatte, sala gimnastyczna nr 1.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada montaż klimatyzacji wraz z wentylacją oraz systemem nagłośnienia. Obecnie sala gimnastyczna służy do prowadzenia zajęć WF, treningów sportowych, zajęć sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych i jest wykorzystywana przez uczniów i osoby dorosłe (w tym seniorów). Po modernizacji będzie ogólnodostępną przestrzenią publiczną dla sezonowych spotkań integracyjnych uczniów, ich rodzin i społeczności lokalnej.
Opis projektu
Projekt obejmie wykonanie, czyli zakup i montaż:
1. Klimatyzacji z wentylacją
2. Żaluzji pionowych (verticali)
3. Stałego nagłośnienia

Na sali gimnastycznej prowadzone są nie tylko zajęcia edukacyjne wychowania fizycznego, ale również organizowane są najważniejsze wydarzenia szkolne, m.in. uroczystości, dni otwarte. Obiekt nie jest jednak przeznaczony wyłącznie do użytku szkolnego. Organizowane są tu różne wydarzenia kulturalne i promocyjne dla uczniów, ich rodzin i mieszkańców Rembertowa.
Podwyższenie standardu tego obiektu sportowego i uczynienie go nowoczesnym i atrakcyjnym nie tylko dla uczniów i ich rodziców, ale również dla całej społeczności lokalnej będzie miało pozytywny wpływ na aktywizację mieszkańców dzielnicy. Szkoła Podstawowa nr 376 aktywnie współpracuje z Urzędem Dzielnicy Rembertowa m. st. Warszawy w ramach projektów "Aktywny warszawiak", "Od zabawy do sportu" czy "Seniorzy 50+", co świadczy o możliwości wykorzystywania sali do potrzeb społeczności lokalnej. Sala jest dostępna w dni powszednie w godzinach popołudniowych (zazwyczaj od 16), co spełnia wymóg dostępności 25 h tygodniowo.
Wnioskodawca uzyskał zgodę dyrekcji szkoły na realizację projektu i poparcie rady rodziców.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Zamiarem wnioskodawcy jest umożliwienie szerszego i różnorodnego wykorzystania sali, np. do zajęć i spotkań dla okolicznych mieszkańców. Umożliwi integrację lokalnej społeczności, np. organizowanie corocznych balów seniorów, dzielnicowych turniejów szachowych czy spotkań wigilijnych. Obecny stan sali nie spełnia warunków do prowadzenia tego typu zajęć/działalności.
Całość modernizacji to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na sali gimnastycznej nr 1. Brak klimatyzacji sprawia, że w okresie wiosenno-letnim w pomieszczeniu jest bardzo duszno, co uniemożliwia w pełni wykorzystanie sali, zarówno do zajęć rekreacyjno-sportowych, jak również imprez kulturalnych. Zainstalowane żaluzji pionowych zmniejszyłoby zapotrzebowanie na moc klimatyzacji i spowodowało znaczące obniżenie kosztów projektu. Jednocześnie zwiększyłoby komfort użytkowników w czasie bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne. Ze względów bezpieczeństwa konieczne byłoby ich wykonanie z materiałów niepalnych. Stałe nagłośnienie zwiększy atrakcyjność obiektu stosunkowo niedużym kosztem, a zarazem zwiększy dostępność dla społeczności przez zmniejszenie kosztów obsługi wydarzeń.
Realizacja projektu przyczyniłaby się bardziej efektywnego wykorzystania obiektu sportowego, zarówno przez uczniów, jak i mieszkańców Rembertowa.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Koszt opracowania dokumentacji projektowej - 30 000,00 zł
2. Koszt wykonania wentylacji - 80 000,00 zł
3. Koszt klimatyzacji w ograniczonym zakresie - 30 000,00 zł
4. Koszt żaluzji verticale /wewnętrzne/ - 25 000,00 zł
RAZEM 165 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
165 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

21.01.2020 15:10
Autor projektu
21.01.2020 16:53
Autor projektu
17.06.2020 07:46
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Rembertów
18.06.2020 14:19
Koordynator w Dzielnicy Rembertów
23.06.2020 15:14
Koordynator w Dzielnicy Rembertów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany