Chronimy jerzyki i wróble na Żoliborzu - montaż skrzynek lęgowych

760
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Żoliborz
Autor pomysłu Wiesław Nowicki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
49 500 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 1931 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
18.10.2021 11:30

Projekt na etapie konsultacji ornitologicznych

Jednostka odpowiadająca za realizację: ZGN Żoliborz

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Żoliborz
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
budynki komunalne administrowane przez ZGN w Dzielnicy Żoliborz, wybrane spośród wymienionych w załączonej do zgłoszenia niniejszego projektu liście, siedziba Ratusza Dzielnicy - ul. Słowackiego 6/8, Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1, gmachy szkół publicznych Żoliborza, zarządzanych przez Miasto.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Opis projektu
Projekt służy stworzeniu dogodnych miejsc lęgowych dla jerzyków i wróbli, gatunków o spadającej liczebności w Warszawie. Zakłada zakup i zawieszenie 200 skrzynek lęgowych dla tych pożytecznych ptaków - na budynkach o własności komunalnej - w taki sposób aby nie przeszkadzały one użytkownikom i/lub mieszkańcom tych nieruchomości.
W projekcie przewidziano zakup i rozwieszenie na ścianach zewnętrznych kilkunastu budynków komunalnych, np. administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Żoliborz, budynkach szkół publicznych, gmachu Ratusza Dzielnicy - 200 sztuk skrzynek lęgowych dla jerzyków, zajmowanych także przez wróble. Skrzynki powinny być w konstrukcji drewnianej, jednokomorowe, o owalnym poziomo otworze wlotowym 6,5 x 3,5 cm, dwu-krotnie malowane z zewnątrz, z daszkiem szczelnie pokrytym blachą ocynkowaną, posiadającym okapy boczne oraz okap od przodu budki. Skrzynka zostanie przytwierdzona do ściany 2 kotwami - od jej tyłu - pod nadzorem doświadczonego ornitologa. Ostateczny wybór konkretnych budynków, na ścianach których skrzynki zostaną zawieszone, nastąpi po sporządzeniu przewidzianej w projekcie opinii ornitologicznej oraz po dokonaniu uzgodnień z zarządcami poszczególnych nieruchomości komunalnych. Przy określaniu lokalizacji posadowienia skrzynek na ścianach zewnętrznych wyklucza się kominy, szyby windowe i tzw. "zwyżki". Poza preferencjami ptaków - zostaną uwzględnione także: wymogi bezpieczeństwa publicznego, brak uciążliwości dla użytkowników budynku (np. preferencja ścian "szczytowych", bez okien), dogodna ekspozycja dla obserwacji ptaków przy skrzynkach z ziemi (z terenu ogólnodostępnego). Do zawieszenia skrzynek posłuży samochodowy podnośnik koszowy lub też praca alpinisty - w zależności od dostępu do wybranej lokalizacji skrzynki na ścianie. Wykonanie i zawieszenie tych skrzynek będzie nadzorowane przez specjalistę - ornitologa, sprawującego nadzór inwestorski nad zadaniem. Nie będzie on związany z wybranym wykonawcą omawianego projektu.

Obecność jerzyków i wróbli przy zawieszonych dla nich budkach będzie łatwa do spostrzeżenia, gdyż ptaki te nie są zbyt płochliwe. Będzie je można obserwować z ziemi w trakcie ich gniazdowania od początku maja do połowy sierpnia (jerzyki), zaś wróble - od początku marca - do końca lipca. Ponadto wróble dość często przebywają przy budkach także jesienią i zimą, gdyż w nich nocują i odpoczywają. Skrzynki zostaną rozmieszczone w taki sposób, aby ptaki w nich przebywające można było obserwować z dołu - z miejsc ogólno-dostępnych
Projektowanie uniwersalne
Brak odpowiedzi
Uzasadnienie realizacji projektu
Owadożerne jerzyki ograniczają dokuczliwe plagi owadów krwiopijnych - komarów i meszek, których liczne występowanie w dzielnicy latem jest spowodowane bliskim położeniem Wisły w stosunku do części osiedli Dzielnicy. Natomiast wróble w czasie wychowu piskląt również odżywiają je owadami, spożywają też nasiona chwastów. Chociaż obydwa gatunki cieszą się dużą sympatią większości mieszkańców Warszawy - to jednak ich dalszy byt jest w naszym mieście zagrożony, gdyż liczne remonty, w tym "docieplenia" ścian budynków, często realizowane również w nowych osiedlach - ograniczają pulę miejsc lęgowych do ich bezpiecznego gniazdowania, ponieważ likwidują ich dotychczasowe siedliska lęgowe, jak szczeliny w elewacjach i pod parapetami, a także otwory do tak zwanych "stropodachów". Te pożyteczne ptaki nie powodują zagrożeń sanitarnych i stanowią wdzięczny obiekt dla ich obserwacji. Doświadczenia uzyskane już w realizacji podobnych projektów warszawskiego budżetu obywatelskiego w innych dzielnicach (np. na Ochocie, Woli i Bielanach) - rokują na pełny sukces opisywanego projektu na Żoliborzu, który przyczyni się do ochrony charakterystycznych dla tej dzielnicy gatunków ptaków, związanych od wieków z budynkami.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI PROJEKYU - 49.500 ZŁ. BRUTTO – W TYM KOSZT OZNAKOWANIA GRAFICZNEGO SKRZYNEK SYMBOLEM WARSZAWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - 500 ZŁ.
NA KOSZT REALIZACJI PROJEKTU SKŁADAJĄ SIĘ:
1. ZAKUP ORAZ ZAWIESZENIE SKRZYNEK (Z UŻYCIEM PODNOŚNIKA KOSZOWEGO LUB Z WYKORZYSTANIEM PRACY ALPINISTY) – KOSZT JEDNOSTKOWY – 220 ZŁ, W SUMIE (200 SKRZYNEK x 220 ZŁ) - 44000 ZŁ.
2. SPRZĄTANIE PRZEZ SPECJALISTĘ – ORNITOLOGA OPINII ORNITOLOGICZNEJ, KTÓREJ PO DOKONANIU SZCZEGÓŁOWYCH UZGODNIEŃ Z ZARZĄDCAMI BUDYNKÓWKOMUNALNYCH – ZOSTANĄ WSKAZANE SZCZEGÓŁOWE LOKALIZACJE POSADOWIENIA SKRZYNEK NA ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH NIERUCHOMOŚCI – 2000 ZŁ,
3. NADZÓR ORNITOLOGICZNY NAD ZAWIESZENIEM SKRZYNEK – 3000 ZŁ.
4. KOSZT OZNAKOWANIA GRAFICZNEGO PROJEKTU – 500 ZŁ.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
49 500,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji

Modyfikacje

21.01.2020 11:07
Koordynator w Dzielnicy Żoliborz
23.06.2020 15:03
Koordynator w Dzielnicy Żoliborz

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany