"Z Ochotą przez historię" - cykl prelekcji nt. dzielnicy Ochota

775
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Ochota
Autor pomysłu Mieszkaniec
Współautorzy Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
12 800 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
W Bibliotece odbędą się spotkania nt. dzielnicy Ochota poświęcone jej historii, architekturze czy
związanym z rejonem osobom. Proponowane prelekcje będą miały charakter otwarty. Ich
uczestnicy dostaną możliwość zapoznania się z bogatą i ciekawą historią miejsca, w którym
mieszkają, co sprzyja budowaniu i wzmacnianiu tożsamości lokalnej.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota, XI Czytelnia Naukowa, ul. Grójecka 77
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
W Bibliotece odbędą się spotkania nt. dzielnicy Ochota poświęcone jej historii, architekturze czy
związanym z rejonem osobom. Proponowane prelekcje będą miały charakter otwarty. Ich
uczestnicy dostaną możliwość zapoznania się z bogatą i ciekawą historią miejsca, w którym
mieszkają, co sprzyja budowaniu i wzmacnianiu tożsamości lokalnej.
Opis projektu
Projekt zakłada zorganizowanie cyklu sześciu prelekcji poświęconych dzielnicy Ochota, które przybliżą jej mieszkańcom historię miejsca, w którym żyją, zapoznają z architekturą, pozwolą rozszyfrować co lub kto kryje się pod nazwami ulic, placów, osiedli czy parków.
Proponowane spotkania zostaną zorganizowane w godzinach popołudniowych, będą otwarte i dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Zostaną uzupełnione poczęstunkiem (herbata, kawa, ciastka), co pozwoli na niezobowiązujące rozmowy, wymianę wrażeń i refleksji czy nawiązanie nowych znajomości.
Planowane imprezy przewiduje się promować z wykorzystaniem wszystkich dostępnych kanałów komunikacyjnych – bezpośrednio, umieszczając plakaty i ulotki w placówkach bibliotecznych oraz instytucjach kulturalnych i oświatowych na terenie dzielnicy Ochota, jak i pośrednio, poprzez stronę WWW i newsletter Biblioteki, portale instytucji samorządowych i kulturalnych dzielnicy, media społecznościowe oraz prasę lokalną.
Projekt ma na celu podniesienie poziomu dostępu do bezpłatnych działań kulturalnych na terenie Ochoty, wzmocnienie działań Biblioteki zachęcających jak największą liczbę osób do czytania oraz wsparcie Biblioteki ochockiej w organizowaniu wydarzeń na rzecz lokalnej społeczności.
Projektowanie uniwersalne
Brak odpowiedzi
Uzasadnienie realizacji projektu
- Dzielnica Ochota posiada niezwykle bogatą historię, którą warto i należy kultywować. Tym bardziej, iż w ostatnich lata można zaobserwować rosnące zainteresowanie społeczeństwa tematyką historyczną, w tym także lokalną.
- Poznanie własnego dziedzictwa kulturowego wzmacnia lokalny patriotyzm i świadomość obywatelską, co przekłada się na wzrost kapitału kulturalnego i społecznego regionu a tym samym efektywny jego rozwój.
- Projekt wspiera działania mające na celu tworzenie warunków powszechnego dostępu do dóbr kultury
- Projekt ma charakter wielopokoleniowy – możliwość udziału osób w różnym wieku pozwoli na przekazanie wiedzy o Dzielnicy jej młodym mieszkańcom.
- W ujęciu społecznym - ma przyczynić się do wzmocnienia więzi międzyludzkich, które są wartością trudną do przecenienia.
- Organizacja spotkań o charakterze kulturalnym w Bibliotece pozwoli na zwiększenie poziomu czytelnictwa wśród mieszkańców dzielnicy oraz rozwijanie zainteresowań.
- Projekt wpisuje się w dotychczasowe, długoletnie działania XI Czytelni Naukowej na rzecz upowszechniania wiedzy o Ochocie oraz kultywowania i zachowania jej dziedzictwa kulturowego
(gromadzenie księgozbioru, prelekcje tematyczne, wystawy okolicznościowe).
- Czytelnia Naukowa dysponuje przestronną salą zdolną pomieścić kilkadziesiąt osób z zapleczem organizacyjnym niezbędnym do przeprowadzenia tego typu przedsięwzięć.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Szacunkowy koszt realizacji projektu 12 800 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
12 800,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Uczestnicy spotkań poznają historię dzielnicy w której mieszkają

Modyfikacje

21.01.2020 13:22
Autor projektu
10.06.2020 10:34
Wydział Kultury dla Dzielnicy Ochota
27.07.2020 08:03
Koordynator w Dzielnicy Ochota
27.07.2020 08:04
Koordynator w Dzielnicy Ochota

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany