Owocowe Sady Żoliborskie - kompleksowe działania na rzecz zachowania unikalnego charakteru Parku "Sady Żoliborskie" z drzewami sadowniczymi, w tym m.in. pielęgnacja i zabiegi sanitarne drzew oraz koncepcja przyszłych nasadzeń roślinności.

1809
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Żoliborz
Autor pomysłu Maria Janiak
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
332 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 2164 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Ochrona unikalnego, owocowego charakteru Parku Sady Żoliborskie, właściwa pielęgnacja drzew sadowniczych, które jeszcze pozostały oraz zastępowanie wyciętych drzew nowymi drzewami sadowniczymi. Inwentaryzacja drzew (ok. 900) i stworzenie długofalowej strategii Parku. Mała infrastruktura chroniąca faunę żyjącą w Parku. Działania edukacyjno-integracyjne dla mieszkańców na rzecz ochrony Parku Sady Żoliborskie.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
09.06.2021 12:08

W trakcie postępowania przetargowego.

Jednostka odpowiadająca za realizację:

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Żoliborz
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Sady Żoliborskie
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
działka ew. nr 7, 8 i 9 z obrębu 7-02-04
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Ochrona unikalnego, owocowego charakteru Parku Sady Żoliborskie, właściwa pielęgnacja drzew sadowniczych, które jeszcze pozostały oraz zastępowanie wyciętych drzew nowymi drzewami sadowniczymi. Inwentaryzacja drzew (ok. 900) i stworzenie długofalowej strategii Parku. Mała infrastruktura chroniąca faunę żyjącą w Parku. Działania edukacyjno-integracyjne dla mieszkańców na rzecz ochrony Parku Sady Żoliborskie.
Opis projektu
1. Stworzenie przez ekspertów z dziedziny architektury zieleni, pomologii długofalowej strategii urządzenia Parku Sady Żoliborskie uwzględniającej zachowanie unikatowej, sadowniczej formuły parku, wskazującej kierunek rozwoju parku przyjazny faunie i mieszkańcom - 100 000 zł., obejmującej:
a) wykonanie inwentaryzacji określającej nazwę gatunkową i odmianę wszystkich drzew rosnących w parku,
b) określenie wytycznych w zakresie wymagań i fachowej pielęgnacji drzewostanu oraz rekomendacji ws. dalszego postępowania z drzewami owocowymi sadowniczymi,
c) opracowanie koncepcji przyszłych nasadzeń drzew/ krzewów uwzględniającej zachowanie owocowej formuły parku oraz potrzeby zwierząt bytujących w parku (pokarm, schronienie, warunki przyjaznego bytowania),
d) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu małą infrastrukturą chroniącą faunę żyjącą w parku.

2. Przeprowadzenie właściwej pielęgnacji wszystkich drzew owocowych sadowniczych, zgodnie z wytycznymi strategii urządzania Parku Sady Żoliborskie (pkt 1b) i zaangażowanie do tego specjalisty/ów sadownika, pomologa oraz firmy doświadczonej w zabiegach pielęgnacyjno-sanitarnych starych odmian drzew sadowniczych, wyposażonej w odpowiedni do tego sprzęt, która dokona cięć sanitarno-odmładzających pod kontrolą i wg wskazówek specjalisty/ów – 300 szt. x 300 zł = 90 000 zł.

3. Wykonanie nasadzeń 40 sztuk drzew wraz z udzieloną gwarancją na pielęgnację, w miejscach zgodnych z opracowaną koncepcją przyszłych nasadzeń w strategii urządzenia Parku Sady Żoliborskie (pkt 1c) - 40 szt. x 500 zł = 20 000 zł.

4. Wykonanie małej infrastruktury w tym prac ogrodniczych, chroniącej faunę żyjącą w parku, na podstawie opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu w strategii urządzenia Parku Sady Żoliborskie (pkt 1d), w tym realizacja pokazów i montaż tabliczek informacyjno-edukacyjnych - 122 000 zł:
• łąki kwietne - 3 szt. x pow. 100 m2 = 300 m2 oraz 3 jednorodne strefy kwietne z roślin cebulkowych (min. 1500 szt., m.in.: krokusy, tulipany, cybulica syberyjska - propozycja lokalizacji przez ekspertów zaangażowanych w tworzenie strategii urządzenia parku);
• murawy (niekoszone trawniki) pod drzewami w formie koła o promieniu 1,5 m (min. 200 sztuk historycznych, najstarszych i najrzadszych odmian drzew sadowniczych - propozycja lokalizacji przez ekspertów zaangażowanych w tworzenie strategii urządzenia parku);
• pszczelarium wraz z wykonaniem wygrodzenia pasieki oraz tabliczki informacyjno-edukacyjnej z logo budżetu obywatelskiego: 4 wypożyczone ule z pszczołami + 40 kg miodu wraz z obsługą od kwietnia do października (wygrodzenie trwale związane z gruntem w postaci drewnianej palisady i przymocowanej do niej siatki) oraz jeden otwarty pokaz z tematyki miodobrania (propozycja lokalizacji przez ekspertów zaangażowanych w tworzenie strategii urządzenia parku);
• domki dla owadów (mocowane na drzewach) - 20 sztuk; schronienia dla fauny (m.in.: dla jeży z oznakowaniem informującym o schronieniu dla jeży i wiewiórek) - 10 szt. (propozycja lokalizacji przez ekspertów zaangażowanych w tworzenie strategii urządzenia parku);
• wieża dla jerzyków typu „jerzykownik” wraz z wykonaniem tabliczki informacyjno-edukacyjnej z logo budżetu obywatelskiego – 1 szt. (propozycja lokalizacji przez ekspertów zaangażowanych w tworzenie strategii urządzenia parku);
• kompostowniki na spadające owoce z tabliczką informacyjno-edukacyjną z logo budżetu obywatelskiego - 2 szt. (w sektorach, gdzie jest najwięcej drzew sadowniczych i spadających owoców) oraz jeden otwarty pokaz informacyjno-edukacyjny dot. zasad prawidłowego kompostowania owoców i płynących z tego korzyści (propozycja lokalizacji przez ekspertów zaangażowanych w tworzenie strategii urządzenia parku);
• oznakowanie przez specjalistę/ów sadownika, pomologa historycznych najstarszych i najrzadszych odmian drzew owocowych sadowniczych rosnących w parku (100 sztuk), w formie tabliczki umieszczonej przy drzewie z logo budżetu obywatelskiego, na której zostaną zawarte informacje określające nazwę gatunkową i odmianę drzew, wiek oraz pochodzenie historyczne;
• tabliczki informacyjno-edukacyjne z logo budżetu obywatelskiego – 2 szt., dot. m.in.: historii parku, unikatowych i historycznych odmian drzew sadowniczych rosnących w parku, zakazu śmiecenia, zasad prawidłowego dokarmiania ptaków zimą.

Szacunkowy koszt projektu – 332 000 zł
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Od wielu lat trwa proces usuwania drzew owocowych w parku Sady Zoliborskie i zastępowania ich drzewami ozdobnymi, w tym inwazyjnymi.
Od początku istnienia Parku nie nasadzono ŻADNYCH DRZEW SADOWNICZYCH.
Stare drzewa unikatowych odmian jabłoni, grusz i śliw nadal obficie owocuję. Owoce są zdrowe i niepryskane. Korzysta z nich wielu mieszkańców oraz zwierzęta bytujące na Sadach.
Jeśli nie podejmie się działań sanitarnych drzew sadowniczych (odpowiednie przycięcia odmładzające) i nasadzeń zastępczych w formie nowych drzew sadowniczych, za kilka lat Sady Żoliborskie zostaną sadami tylko z nazwy.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Stworzenie przez ekspertów z dziedziny architektury zieleni, pomologii długofalowej strategii urządzenia Parku Sady Żoliborskie uwzględniającej zachowanie unikatowej, sadowniczej formuły parku, wskazującej kierunek rozwoju parku przyjazny faunie i mieszkańcom - 100 000 zł., obejmującej:
a) wykonanie inwentaryzacji określającej nazwę gatunkową i odmianę wszystkich drzew rosnących w parku,
b) określenie wytycznych w zakresie wymagań i fachowej pielęgnacji drzewostanu oraz rekomendacji ws. dalszego postępowania z drzewami owocowymi sadowniczymi,
c) opracowanie koncepcji przyszłych nasadzeń drzew/ krzewów uwzględniającej zachowanie owocowej formuły parku oraz potrzeby zwierząt bytujących w parku (pokarm, schronienie, warunki przyjaznego bytowania),
d) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu małą infrastrukturą chroniącą faunę żyjącą w parku.

2. Przeprowadzenie właściwej pielęgnacji wszystkich drzew owocowych sadowniczych, zgodnie z wytycznymi strategii urządzania Parku Sady Żoliborskie (pkt 1b) i zaangażowanie do tego specjalisty/ów sadownika, pomologa oraz firmy doświadczonej w zabiegach pielęgnacyjno-sanitarnych starych odmian drzew sadowniczych, wyposażonej w odpowiedni do tego sprzęt, która dokona cięć sanitarno-odmładzających pod kontrolą i wg wskazówek specjalisty/ów – 300 szt. x 300 zł = 90 000 zł.

3. Wykonanie nasadzeń 40 sztuk drzew wraz z udzieloną gwarancją na pielęgnację, w miejscach zgodnych z opracowaną koncepcją przyszłych nasadzeń w strategii urządzenia Parku Sady Żoliborskie (pkt 1c) - 40 szt. x 500 zł = 20 000 zł.

4. Wykonanie małej infrastruktury w tym prac ogrodniczych, chroniącej faunę żyjącą w parku, na podstawie opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu w strategii urządzenia Parku Sady Żoliborskie (pkt 1d), w tym realizacja pokazów i montaż tabliczek informacyjno-edukacyjnych - 122 000 zł:
• łąki kwietne - 3 szt. x pow. 100 m2 = 300 m2 oraz 3 jednorodne strefy kwietne z roślin cebulkowych (min. 1500 szt., m.in.: krokusy, tulipany, cybulica syberyjska - propozycja lokalizacji przez ekspertów zaangażowanych w tworzenie strategii urządzenia parku);
• murawy (niekoszone trawniki) pod drzewami w formie koła o promieniu 1,5 m (min. 200 sztuk historycznych, najstarszych i najrzadszych odmian drzew sadowniczych - propozycja lokalizacji przez ekspertów zaangażowanych w tworzenie strategii urządzenia parku);
• pszczelarium wraz z wykonaniem wygrodzenia pasieki oraz tabliczki informacyjno-edukacyjnej z logo budżetu obywatelskiego: 4 wypożyczone ule z pszczołami + 40 kg miodu wraz z obsługą od kwietnia do października (wygrodzenie trwale związane z gruntem w postaci drewnianej palisady i przymocowanej do niej siatki) oraz jeden otwarty pokaz z tematyki miodobrania (propozycja lokalizacji przez ekspertów zaangażowanych w tworzenie strategii urządzenia parku);
• domki dla owadów (mocowane na drzewach) - 20 sztuk; schronienia dla fauny (m.in.: dla jeży z oznakowaniem informującym o schronieniu dla jeży i wiewiórek) - 10 szt. (propozycja lokalizacji przez ekspertów zaangażowanych w tworzenie strategii urządzenia parku);
• wieża dla jerzyków typu „jerzykownik” wraz z wykonaniem tabliczki informacyjno-edukacyjnej z logo budżetu obywatelskiego – 1 szt. (propozycja lokalizacji przez ekspertów zaangażowanych w tworzenie strategii urządzenia parku);
• kompostowniki na spadające owoce z tabliczką informacyjno-edukacyjną z logo budżetu obywatelskiego - 2 szt. (w sektorach, gdzie jest najwięcej drzew sadowniczych i spadających owoców) oraz jeden otwarty pokaz informacyjno-edukacyjny dot. zasad prawidłowego kompostowania owoców i płynących z tego korzyści (propozycja lokalizacji przez ekspertów zaangażowanych w tworzenie strategii urządzenia parku);
• oznakowanie przez specjalistę/ów sadownika, pomologa historycznych najstarszych i najrzadszych odmian drzew owocowych sadowniczych rosnących w parku (100 sztuk), w formie tabliczki umieszczonej przy drzewie z logo budżetu obywatelskiego, na której zostaną zawarte informacje określające nazwę gatunkową i odmianę drzew, wiek oraz pochodzenie historyczne;
• tabliczki informacyjno-edukacyjne z logo budżetu obywatelskiego – 2 szt., dot. m.in.: historii parku, unikatowych i historycznych odmian drzew sadowniczych rosnących w parku, zakazu śmiecenia, zasad prawidłowego dokarmiania ptaków zimą.

Szacunkowy koszt projektu – 332 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
332 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

10.06.2020 16:34
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Każda inwestycja w tereny zielone jest w Wawie na wagę złota. Piękny ale zaniedbany mocno park, z pewnością wymagający troski i renowacji.
    Mieszkaniec22416  09.05.2020 12:23
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany