Miejsca parkingowe dla Osiedla Bernardyńska

1826
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Gabriela Wojciechowska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
993 000 zł
Kategoria
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Budowa ok.61 ogólnodostępnych miejsc parkingowych na Osiedlu Bernardyńska w rejonie ulic Bernardyńska/Starowieyskiego.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Mokotów, rejon ulicy Bernardyńskiej i Franciszka Starowieyskiego
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szczegóły w rubryce "opis projektu".
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Budowa ok.61 ogólnodostępnych miejsc parkingowych na Osiedlu Bernardyńska w rejonie ulic Bernardyńska/Starowieyskiego.
Opis projektu
Wszystkie miejsca parkingowe tworzone na terenie zieleni osiedlowej powinny być wykonane z kratki drogowo-parkingowej. Wybór sprawdzonej, ekologicznej, trwałej technologii oraz dobrego wykonawcy leży po stronie inwestora czyli jednostki / jednostek administracji miasta st. Warszawy.
Szczegółowe lokalizacje miejsc będą wskazane podczas tworzenia projektu drogowego z projektantem wyłonionym drogą przetargu uwzględniając warunki i standardy techniczne.

Szczegółowy opis i informacja o lokalizacji:

1. Rejon ul. Franciszka Starowieyskiego (część działki ew. 4/2 w obrębie 0511) miejsca parkingowe po zachodniej stronie ul. Starowieyskiego w liniach rozgraniczających ulicy (na MPZP 10KD-L) miejsca do parkowania prostopadłego do linii drogi, gdyby to nie było możliwe, miejsca równoległe, tyle ile zmieści się od pawilonów przy sklepie Hamann do skrzyżowania ul. Starowieyskiego z ul. Bernardyńską. W obydwu rozwiązaniach konieczne jest zachowanie wolnej przestrzeni dla ruchu pieszego na wysokości znajdującego się po przeciwnej stronie ulicy wlotu drogi wewnętrznej prowadzącej do budynku Bernardyńska 23 ( w tym miejscu budowa 6 m² chodnika prostopadle do drogi). Rekultywacja zachowanej części trawnika.
2. Rejon ul. Bernardyńskiej (część działki ew. 1 w obrębie 0511) miejsca parkingowe po północnej stronie budynku przy Bernardyńskiej 23, w liniach rozgraniczających drogi (na MPZP 9KD-L ).
3. Rejon pomiędzy budynkami przy ul. Bernardyńskiej 20 i ul. Bernardyńskiej 22 (część działki ew. 120 w obrębie 0501, na MPZP w zachodniej części kwartału B1.7MW) po północnej stronie łuku ciągu pieszo-jezdnego miedzy w/w budynkami.
4. Rejon przed budynkiem Bernardyńska 18 (część działki ew. nr 120 nr obrębu 0501, na MPZP Czerniakowa Pd. w południowo-wschodniej części kwartału B1.7MW) miejsca parkingowe wraz z zapewnieniem koniecznej infrastruktury, Konieczne nasadzenie żywopłotu dwurzędowego między nowo powstałym parkingiem a ciągiem pieszo-jezdnym i budynkami.
5. Rejon przy budynku Bernardyńska 16 po zachodniej stronie budynku (część działki ew. nr 57/14 w obrębie 0502) miejsca parkingowe (na MPZP Czerniakowa Pd. w południowo-wschodniej części kwartału B1.8MW).
6. Rejon przed budynkiem Bernardyńska 16 (część działki ew. 58/3 w obrębie 0502) miejsca postojowe w linach rozgraniczających ulicy Bernardyńskiej po północnej stronie ulicy (na MPZP Czerniakowa Pd. drogi 17KD-D).
7. Rejon przy budynku Bernardyńska 16 (część działki ew. nr 57/14 w obrębie 0502 ) miejsca parkingowe po wschodniej stronie budynku (Na MPZP Czerniakowa Pd. w kwartale B1.8MW).
8. Rejon pomiędzy budynkami przy ul. Bernardyńskiej 10 i Bernardyńskiej 12 (część działki ew. nr 57/14 w obrębie 0502, na MPZP Czerniakowa Pd. w kwartale B1.9MW).
9. Rejon pomiędzy budynkami przy ul. Bernardyńskiej 6 i Bernardyńskiej 10 (część działki ew. 57/14 nr obrębu 0502). W miarę możliwości technicznych budowa łącznika pomiędzy ciągiem pieszo-jezdnym a ulicą Bernardyńską na najkrótszym odcinku pomiędzy w/w drogami. Łącznik musi mieć szerokość co najmniej 3 m, powinien być wykonany z nawierzchni odpowiadającej parametrom drogi pożarowej. Utworzenie miejsc parkingowych na części terenu zieleni osiedlowej pomiędzy ciągiem pieszo-jezdnym a ulicą Bernardyńską, wykonanie koniecznej do manewrowania infrastruktury drogowej z kratki, nasadzenie żywopłotu dwurzędowego między nowo powstałym parkingiem a ciągiem pieszo-jezdnym i budynkami.
Dokładne lokalizacje będą określone na etapie tworzenia projektu drogowego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

KOSZTORYS:
uwzględnia:
- dokumentację projektowo-kosztorysową,
- ok. 61 miejsc parkingowych,
- budowę chodnika
- ewentualne wykonanie łącznika,
- nasadzenie krzewów żywopłotowych (koszt nasadzenia i rocznej pielęgnacji),
- rekultywację zachowanej części trawnika.
______________________________________________________________________________________________________
Razem: 993 000 złProjektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt urbanistyczny Osiedla Bernardyńska z końca lat 70. XX w. przewidywał dramatycznie mniej miejsc postojowych, niż wynika to z obecnych kalkulacji projektowych. W każdym z punktowców przy ul. Bernardyńskiej jest ok. 78 lokali mieszkalnych. Osiedle zamieszkuje ok. 3000 mieszkańców. Codziennie dla wielu kierowców po godzinie 18.00, czy 19.00 znalezienie jakiekolwiek miejsca do zaparkowania graniczy z cudem. Osiedle zamieszkuje wiele rodzin z małymi dziećmi, a także bardzo wielu seniorów. Proponowane nowe miejsca dostępne dla wszystkich użytkowników drogi pomogą choć w części rozwiązać problem mieszkańców.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
dokumentacja projektowo - kosztorysowa - 45000,00
miejsca parkingowe,drogi manewrowe, łączniki, oznaczenia - 933000,00
nasadzenia - 15000,00
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
993 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji

Modyfikacje

21.01.2020 23:18
Autor projektu
21.01.2020 23:29
Autor projektu
07.05.2020 12:30
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów
23.06.2020 13:34
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów
24.06.2020 10:25
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (8)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • 1 MILION ZŁOTYCH!!??
  na ufundowanie parkingu dla 61 kierowców?
  Czy to jest jakiś kiepski ŻART wiceprezydenta Soszyńskiego?

  Na osiedlu Bernardyńska jest mnóstwo parkingów, przy każdej działce opisanej w projekcie.
  - parkowanie prostopadłe po obu stronach Bernardyńskiej od numeru 1 do 25 https://goo.gl/maps/qVCmXWF7HVKL9MVU9
  - duże parkingi z dziesiątkami miejsc przy Bernardyńskiej 25, Bernardyńskiej 11, Bernardyńskiej 9, przy przystanku Jeziorko Czerniakowskie 02 oraz na końcu Bernardyńskiej w okolicach Bernardyńskiej 1.

  Proszę sobie wyznaczyć za pieniądze spółdzielni miejsca parkingowe na działkach należących do spółdzielni.
  Mieszkaniec22799  01.09.2020 11:48
  • Dziękuję za rzeczowy komentarz i uważne obserwacje.
   Drobne sprostowanie: miejsca mają być ogólnodostępne, nie zablokowane, nie wykupione, a zatem nie będą dla 61 kierowców, ma być utworzone 61 miejsc dla wszystkich korzystających z drogi publicznej.
   Mapy, rzecz pożyteczna, ale warto korzystać z różnych map. Sytuacji nie opisuje wykonywane w wakacje zdjęcie satelitarne z google maps. I to nawet nie to, że problem parkowania pojawia się wieczorem, w ciągu roku szkolnego, samochody stoją „rzucone” na trawnikach, choćby przy blokach 10 i 19. Niby nie jest źle, nie gorzej niż na innych warszawskich osiedlach. Warto wiedzieć jednak, co jest w planach. W zeszłym roku jesienią część miejsc została zamknięta przez blokady Spółdzielni, która może dowolnie rozporządzać terenem do niej należącym. Warto więc znać mapę własności: http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_wlasnosci&L=pl&X=7504774.823656571&Y=5783742.341077523&S=7&O=0&T=0&komunikat=off
   Parking przy bloku 19, na ten moment ogólnodostępny, należy do Spółdzielni „Energetyka”, podobnie parking przy bloku nr 1 pozostaje w jej użytkowaniu wieczystym.
   Ponadto obowiązujący już Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Czerniakowa Południowego uchwalony w lipcu 2019 przewiduje przeznaczenie pod zabudowę działki pomiędzy sklepem Hamann (ul. Bernardyńska 25) a murem klasztornym, podobnie nie gwarantuje utrzymania parkingu na tyłach sklepu.
   MPZP Czerniakowa PD: https://www.bip.warszawa.pl/dokumenty/radamiasta/uchwaly/2019_0349/349_uch_zal_1.pdf

   Jeżeli chodzi o teren za przystankiem Jeziorko Czerniakowskie 02 (obecnie parkuje tam ok. 80 samochodów), w listopadzie 2018 r została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla tej działki (nr decyzji.: 015518).
   Informacja n/t na mapie Urzędu m st. Warszawy: http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa
   Złożona została petycja mieszkańców w sprawie zachowania dotychczasowego przeznaczenia działki, o jej losach zdecyduje teraz Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Chcielibyśmy stworzyć tam uporządkowany, ogólnodostępny parking, ale w ocenie prawników strony społecznej szanse są niewielkie.
   Gabriela Wojciechowska  06.09.2020 18:23 Autor projektu
  • Kwota jest porażająca, fakt. Tyle jednak kosztują miejskie drogowe projekty infrastrukturalne, proszę sprawdzić poprzednie edycje budżetu, te projekty są nieproporcjonalnie wielokrotnie droższe od inwestycji w zieleń, od projektów edukacyjnych, społecznych czy kulturalnych. Ten projekt poza miejscami parkingowymi przewiduje 60 m łącznika (zapewne asfaltowego) między ciągiem pieszo-jezdnym przy blokach 6, 10, 12 a ulicą Bernardyńską.
   W moim wyliczeniu za kwotę 918 000 chciałam wykonania 98 miejsc, przemnożenie na podstawie: https://twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.pl/files/ile_kosztuje_miasto_-_cennik_0.pdf ; zapis mojego ostatniego projektu jest widoczny, wystarczy kliknąć:
   21.01.2020 23:29 / Autor projektu / Sprawdź zmiany

   Proponowałam tzw. ekologiczne miejsca „na kratce”. Podczas oceny merytorycznej proszono mnie o odstąpienie od tej formy realizacji (informacja w karcie oceny merytorycznej) i zaproponowano nowy kosztorys. Nie mam wiedzy n/t realnych kosztów budowy miejsc parkingowych, asfaltowego łącznika, kosztów tworzenia projektów organizacji ruchu. To, co można zaproponować to późniejszy audyt takiej realizacji, wnioskować może każdy mieszkaniec Warszawy.
   Gabriela Wojciechowska  06.09.2020 18:33 Autor projektu
  • Jeżeli na okolicznych działkach powstaną nowe budynki to będzie doskonała okazja, żeby nabyć miejsce do parkowania w tych budynkach.

   Nie rozumiem też, czemu spółdzielnia nie postarała się o zakup wymienionych działek w celu wybudowania parkingu dla mieszkańców?

   Na 61 miejscach do parkowania można zaparkować maksymalnie 61 samochodów. 'Ogólnodostępność' tych miejsc będzie żadna, bo będą cały czas zajęte.
   Darmowe parkingi nie rozwiążą problemów z parkowaniem.


   Kosz 150m2 chodnika (2.5m x 60mb) to 60tys zł.
   https://twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.pl/files/cennik_-_ile_kosztuje_miasto_bo2021.pdf
   Mieszkaniec22799  10.09.2020 01:21
  • >>Kwota jest porażająca, fakt. Tyle jednak kosztują miejskie drogowe projekty infrastrukturalne, proszę sprawdzić poprzednie edycje budżetu, te projekty są nieproporcjonalnie wielokrotnie droższe od inwestycji w zieleń, od projektów edukacyjnych, społecznych czy kulturalnych.

   Dokładnie Tak. To pokazuje jakie są prawdziwe koszty budowania miasta dla samochodów.

   I dlatego nie należy marnować budżetu obywatelskiego na projekty drogowe. W tym mieście brakuje zieleni, dobrej edukacji, wydarzeń społecznych i kulturalnych. Za to jest już zdecydowanie za dużo samochodów i betonu.
   Mieszkaniec22799  10.09.2020 01:27
 • Co sądzisz o tym pomyśle?
  FATALNY pomysł. W nowoczesnym mieście potrzebna jest zieleń, ścieżki rowerowe, transport publiczny, a nie parkingi!!!
  Mieszkaniec20929  08.09.2020 17:42
 • Czy mogę zobaczyć na mapie kosztem czego powstaną te miejsca parkingowe?
  Mieszkaniec17554  12.09.2020 14:05
  • Autorzy projektów nie maja na tym etapie możliwości załączania żadnych plików, nie przewiduje tego także format komentarzy, więc nie mam możliwości dodania pliku mapki.

   Miejsca parkingowe mają powstać bezpośrednio od ulicy Bernardyńskiej po jej stronie północnej mają wpisać się w istniejący ciąg miejsc przeznaczonych do parkowania prostopadłego. Miejsca powstaną w tym samym pasie, tam, gdzie nie są obecnie wyznaczone np. bezpośrednio przed budynkiem Bernardyńska 20, 16, obecnie samochody parkują tam równolegle. Ponadto przy bloku Bernardyńska 16 od strony wlotu drogi wewnętrznej miedzy budynkami 16 i 14a i od strony zachodniej budynku nr 16, przy drodze wewnętrznej prowadzącej do apartamentowców.
   Po południowej stronie ulicy Bernardyńskiej - na małym trawniku pomiędzy ulicą a chodnikiem, za północną elewacją budynku przy Bernardyńskiej 23.
   Po zachodniej stronie ulicy Starowieyskiego - przy pawilonie handlowym, obecnie samochody parkują tam równolegle.

   Na wniosek Zarządów Wspólnot budynków Bernardyńska 6 i 18 miejsca miałyby powstać także na terenie trawników przed tymi budynkami od strony ulicy Bernardyńskiej. Ile dokładnie miejsc, na tym etapie nie wiadomo, pewne jest to, że Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego określa minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na tych działkach na poziomie 65 %.

   Przez Zarządy Wspólnot zgłoszone zostało w sumie (przy obydwu ulicach) 98 nowych miejsc, miasto zrealizuje tylko 61, z pewnością w pierwszym rzędzie wybierze te, które wpisują się w infrastrukturę drogi.
   Gabriela Wojciechowska  12.09.2020 20:38 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany