Pasaż Braci Łopieńskich cały w kwiatach

1487
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Ochota
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
380 000 zł
Kategoria
  • kultura
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Pasaż Braci Łopieńskich to zaniedbany teren pomiędzy Alejami Jerozolimskimi a ulicą Nowogrodzką, ze zdewastowaną resztką zieleni i popękanymi chodnikami. Wystarczy tam miejsca na drzewa i krzewy, na kwiaty i kilka ławek. Zmieńmy tą betonową pustynię w miejsce służące ludziom i zwierzętom.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Pasaż Braci Łopieńskich
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Pasaż Braci Łopieńskich to zaniedbany teren pomiędzy Alejami Jerozolimskimi a ulicą Nowogrodzką, ze zdewastowaną resztką zieleni i popękanymi chodnikami. Wystarczy tam miejsca na drzewa i krzewy, na kwiaty i kilka ławek. Zmieńmy tą betonową pustynię w miejsce służące ludziom i zwierzętom.
Opis projektu
Projekt zakłada rewitalizację Pasażu Braci Łopieńskich obejmującą zastąpienie zniszczonej nawierzchni trawnikiem i łąką, remont chodnika, nasadzenie drzew i krzewów oraz montaż elementów małej architektury.
W części środkowej Pasażu projekt przewiduje:
1) Nasadzenie w 4 istniejących już betonowych gazonach 12 dużych drzew np. z rodziny platanowatych (platan klonolistny), różowatych (jarząb szwedzki) czy bignoniowatych (surmia wielkokwiatowa) a pomiędzy drzewami posianie łąki kwietnej.
2) Usunięcie 8 betonowych gazonów z zastrzeżeniem pozostawienia rosnących tam niskopiennych drzew, założenie w to miejsce dwóch trawników i uzupełnienie brakującego drzewa, które nie przetrwało w jednym z gazonów.
3) Montaż 12 nowych ławek z oparciami i 8 koszy na śmieci.
4) Wykonanie oświetlenia parkowego złożonego z 3 do 5 latarni ogrodowych (niskich - aby nie świeciły w okna sąsiadującego budynku mieszkalnego).
5) Montaż 2 koszy na psie odchody i psiej stacji z woreczkami.
6) Zawieszenie 10 budek dla ptaków.
7) Zainstalowanie 6 stojaków rowerowych.
8) Usunięcie 2 starych klonów jesionolistnych grożących złamaniem.
Część Pasażu od strony Al. Jerozolimskich to dziki parking, na który wjeżdża codziennie około 30 samochodów niszcząc chodnik. Proponuję:
1) Usunięcie nawierzchni chodnikowej z terenu dzikiego parkingu i zastąpienie jej trawnikiem z elementami kwietnej łąki, z zastrzeżeniem pozostawienia posadzonych tam w 1968 roku 4 lip.
2) Usypanie niewielkiego wzniesienia od strony Al. Jerozolimskich (wschodnia część obecnego parkingu) i umieszczenie tablicy z brązu upamiętniającej dokonania odlewni Braci Łopieńskich.
3) Założenie na wzniesieniu trawnika, nasadzenie krzewów liściastych np. lilaka pospolitego i berberysu oraz posadzenie 5 dużych i szybko rosnących drzew.
4) Montaż nowej ławki z oparciem oraz kosza na śmieci.
Projekt obejmuje również remont chodnika wzdłuż Pasażu Braci Łopieńskich łączącego Aleje Jerozolimskie z ulicą Nowogrodzką.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Nazwa Pasaż Braci Łopieńskich niewiele dziś mówi Warszawiakom - historia słynnej niegdyś firmy odlewniczej odeszła w zapomnienie a skwer tak nazwany to w dużej części dziki parking w centrum miasta rażący brzydotą spękanej nawierzchni i chwastami. Prace modernizacyjne prowadzone jesienią ominęły ten teren a położony wzdłuż Al. Jerozolimskich nowy chodnik podkreślił jeszcze wrażenie zaniedbania skweru. Możemy przywrócić go mieszkańcom i uczynić enklawą zieleni pośród wszechobecnego betonu. Rewitalizacja Pasażu to również świetna okazja do przybliżenia Warszawiakom i turystom zapomnianej historii Warszawy, związanej z pracownią odlewniczą "Bracia Łopieńscy", mieszczącą się przy ul. Hożej 55, gdzie odlano między innymi warszawskie pomniki - Syrenki, Kilińskiego, Marii Skłodowskiej-Curie.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
- roboty przygotowawcze 20 000;
- roboty budowlane i montażowe i ogrodnicze 360 000.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
380 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

12.06.2020 10:57
Koordynator w Dzielnicy Ochota
22.06.2020 10:21
Koordynator w Dzielnicy Ochota

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany