500 miejsc postojowych na ul. Jagiellońskiej i Al. Solidarności

507
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Praga-Północ
Nowa Praga z Pelcowizną
Autor pomysłu Karolina Krajewska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
190 000 zł
Kategoria
  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Przekształcenie w pas postojowy prawych pasów w kierunku Centrum: na ul. Jagiellońskiej, między przystankami tramwajowym "Dyrekcja FSO" i Golędzinów (ok. 2,5 km) oraz w Alei Solidarności między ul. Szwedzką a Placem Wileńskim (ok. 0,5 km). Na wyznaczonych miejscach zmieści się łącznie ok. 500 samochodów osobowych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Praga-Północ
Obszar objęty pomysłem:
Nowa Praga z Pelcowizną
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ulica Jagiellońska między przystankami tramwajowymi "Golędzinów" i "Dyrekcja FSO";
Aleja Solidarności między Szwedzką a placem Wileńskim.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Przekształcenie w pas postojowy prawych pasów w kierunku Centrum: na ul. Jagiellońskiej, między przystankami tramwajowym "Dyrekcja FSO" i Golędzinów (ok. 2,5 km) oraz w Alei Solidarności między ul. Szwedzką a Placem Wileńskim (ok. 0,5 km). Na wyznaczonych miejscach zmieści się łącznie ok. 500 samochodów osobowych.
Opis projektu
Projekt zakładania przekształcenie w pas postojowy prawych pasów w kierunku Centrum: na ul. Jagiellońskiej na odcinku między przystankami tramwajowym "Dyrekcja FSO" i "Golędzinów" (ok. 2,5 km) oraz w Alei Solidarności między ul. Szwedzką a Placem Wileńskim. Oznacza to ok. 2 km odcinków pasa postojowego na ul. Jagiellońskiej oraz ok. 0,5 km w Al. Solidarności, na których zmieści się łącznie ok. 500 samochodów osobowych.

Ulica Jagiellońska i Aleja Solidarności prowadzą do centrum miasta, w granicach którego ruch samochodowy powinien być ograniczany. Zamiast stać w korkach na dalszym odcinku Jagiellońskiej, na moście Gdańskim, czy Śląsko-Dąbrowskim, kierowcy będą mieli możliwość pozostawienia samochodu w "strefie buforowej" i przesiadki na tramwaj, a w przypadku Al. Solidarności także na autobus i metro.

Uchwałą nr XCII/2346/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 października 2014 r. ws. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy obniżono klasę funkcjonalną ulicy Jagiellońskiej z głównej ruchu przyspieszonego (GP) do głównej (G). Oznacza to m.in. możliwość Wprowadzenia pasa postojowego na jezdni.

Założenia projektu:
- Zmiana charakteru ul. Jagiellońskiej z tranzytowej trasy ruchu przyspieszonego na ulicę miejską;
- Zapewnienie miejsc postojowych dla rozwijających się instytucji wzdłuż ul. Jagiellońskiej (w szczególności Akademii Leona Koźmińskiego, wokół której w każdy weekend samochody blokują zarówno chodniki jak i pasy ruchu);
- Umożliwienie kierowcom z miejscowości podwarszawskich pozostawienia samochodu w miejscu dobrze obsługiwanym komunikacją publiczną (linia tramwajowa/ autobus/metro) i korzystanie z niej w dojeździe do centrum miasta.
- Zmiana charakteru Al. Solidarności z tranzytowej trasy przelotowej w ulicę miejską stosowną do klasy drogi - Z ( zbiorczej).
Pośrednim efektem będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i odciążenie z ruchu samochodowego ulic centrum Pragi.

Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt jest zgodny ze strategią komunikacyjną miasta, zakładającą konieczność ograniczania ruchu samochodowego w jego centrum.
Ulica Jagiellońska na tym odcinku jest wyjątkowo szeroka, natomiast brakuje przestrzeni dla obsługi rozwijających się terenów przyległych.
Aleja Solidarności pomiędzy ul. Szwedzką a Placem Wileńskim jest również na tyle szeroka, że umożliwia utworzenie pasa postojowego na skrajnym pasie ruchu w kierunku Centrum. Powinno się to wiązać także z poprawą bezpieczeństwa pieszych na przejściu przy ul. Rzeszotarskiej, którego odtworzenie zapowiada ZDM.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Oznakowanie poziome i pionowe: 2,5 km x 70 tys. zł = 175 tys. zł
Budowa peronu przystanku autobusowego Rzeszotarskiej w pasie dzielącym 3 m x 20 m x 80 zł/m2 = 4800 zł
Budowa przejazdów między jezdniami dla autobusów 2x 5000 (?) zł = 10000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
190 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Dokumenty

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Popieram projekt. Organizacja ruchu podczas budowy metra była zdecydowanie lepsza.
    Mieszkaniec1015  16.01.2016 17:07
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany